Kurzemes Vārds

10:45 Trešdiena, 8. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaunumi

Bardi iepriecina ar saulainām dziesmām
Inita Gūtmane

Ekoloģijas un daiļrades klubs "Lad" sadarbībā ar Pasaules kultūras fondu piedāvā projektu "Saulaino bardu karavāna Latvijā". Bardu grupa no Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Latvijas uz trijām dienām bija iegriezusies arī Liepājā un sniedza koncertus Centrālajā slimnīcā un vairākās vidusskolās, pie kurām notika arī koku stādīšana.
Karavāna pastāv divus gadus un ir apciemojusi vairāk nekā 300 pilsētu Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Latvijā, Kazahstānā, Moldovā un Igaunijā. Latvijā bija ieradušies vispieredzējušākie karavānas bardi. Viņu sniegumu atzinīgi novērtēja gan mūsu skolēni, gan ļaudis slimnīcā. Latvijas posmu bardi sauc par "Radīšanu", jo, pēc viņu domām, jebkurš sarīkojums nozīmē lielu kopīgu jaunrades darbu. Muzikanti, kas izpilda pašu sacerētas dziesmas par dabu, iepazina arī Liepāju un bija sajūsmā par jūru, skaisto dabu un viesmīlīgo uzņemšanu.

Projekts "NON - STOP" sākas Daugavpils dzelzceļa stacijā
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas mākslinieku grupa "Viens" sadarbībā ar Daugavpils universitāti un kultūras un informācijas centru [email protected] Daugavpilī realizē projektu "NON - STOP". Tas ir kā ievads starptautiskajam mākslas projektam "NON - STOP", kas notiks Liepājā no 18. līdz 24. jūlijam un kurā piedalīsies jaunie mākslinieki no četrām Eiropas valstīm. Projekts paredz mākslinieciskas aktivitātes - performanci, video, instalācijas, akcijas - Daugavpils dzelzceļa stacijā. Tajā piedalīsies 10 mūsu akadēmijas un 10 Daugavpils studenti. Mākslinieku grupas "Viens" mākslinieciskā vadītāja Aija Druvaskalne-Urdze daugavpiliešiem vadīs lekciju diskusiju "Laicīgā māksla publiskā telpā", bet 19.maijā viņa Daugavpils universitātē ar referātu piedalīsies 4.starptautiskajā konferencē "Persona. Krāsa. Daba. Mūzika".

Priekšnieki spriež par aktualitātēm
Liepājā bija ieradušies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieki Līvija Marcinkēviča un Egils Baldzēns. Viņi piedalījās Liepājas Arodbiedrību centra valdes sēdē, apsprieda aktuālos jautājumus, kas risināmi valstī un Liepājā, arī par Arodbiedrību centra un Pilsētas domes attiecībām. Arodbiedrību centra valde pilnvaroja savu priekšsēdētāju Jāni Neimani ar Pilsētas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku un Liepājas partiju uzsākt sarunas par centra un partijas noslēgtās vienošanās konkrēto realizāciju, par līgumā paredzētajām ik ceturkšņa sanāksmēm un to reglamentu.

Lāča pakalpojums
Pēc pagājušo gadu pieredzes uzņēmumā "Liepājas siltums" zināja: ja pavasaris ir auksts, tad namos atradīsies speciālisti, kas var patstāvīgi pievadīt tiem siltumu, tādēļ veiktās pārbaudes nebija veltas. Nesen konstatēts, ka Klaipēdas ielas 100.a namā siltummezglam norauta plomba no aizbīdņa uz cauruļvada un nelikumīgi atjaunota apkure, kas pēc pastāvošās tehnoloģiskās shēmas no šejienes nokļūst arī kaimiņu namā Klaipēdas ielā 100. Sastādīts attiecīgs akts. Tomēr pieņemts lēmums nepielietot visstingrāko no šādos gadījumos paredzētajiem sodiem - īrniekiem nāksies samaksāt tikai pēc skaitītāja rādījumiem. Iespējams, ka daži īrnieki, saņemot maija rēķinus, paziņos, ka neko nav zinājuši, taču vainot par šo lāča maksas pakalpojumu var vienīgi kaimiņus. Tādēļ uzņēmuma "Liepājas siltums" administrācija vēlreiz atgādina patērētājiem, ka pēc īrnieku vēlēšanās un, ievērojot nepieciešamās prasības, legāla apkure atsevišķos namos vēl joprojām ir iespējama.

Gatavojas pārbaudēm
"Liepājas siltuma" darbinieku vislielākās rūpes vasarā saistītas ar hidraulisko pārbaužu rīkošanu siltumtrasēs un vajadzības gadījumā bojāto iecirkņu salabošanu. Jau sastādīts veicamo darbu grafiks. Vispirms ar spiedienu pārbaudīs caurules TEC ziemeļu zonā, tas ir, "Laumas" rajonā, no 23.maija līdz 3.jūnijam. Lai izvairītos no negadījumiem, tur tikko nomainīts trases divcauruļu posms 30 metru garumā. Mikrorajona iedzīvotāji šos darbus varēja vērot netālu no veikala "Beta", Piltenes ielas virzienā. Diemžēl līdzekļu trūkuma dēļ pagaidām vēl nevar pielietot daudz izturīgākas caurules ar modernu izolāciju. Līdzīgas pārbaudes Vecliepājas teritorijā "Liepājas siltums" paredzējis jūlijā. Paziņojumi par karstā ūdens piegādes pārtraukšanas laiku nosūtīti namu pārvaldēm, lai tās informētu iedzīvotājus.

Dalās atbalsta komandu veidošanas pieredzē
Brocēnos notiekošajā projekta "Skola un incidenti" konferencē no Liepājas piedalījās Izglītības pārvaldes priekšnieces vietniece Alda Ķestere un Raiņa 6.vidusskolas pārstāvji. Alda Ķestere iepazīstināja ar mūsu pilsētas pieredzi atbalsta komandu veidošanā mācību iestādēs. Tieši Liepājā šī kustība jau guvusi zināmus rezultātus, izveidotajās komandās iesaistot ne tikai pedagogus, bet arī citus speciālistus - skolu psihologus un sociālos darbiniekus, medicīnas māsas. Tieši par šo sadarbību ar dažādiem profesionāļiem stāstīja 6.vidusskolas sociālā pedagoģe Inga Dobele. Konferences dalībnieki atzina, ka no liepājniekiem tiešām ir ko mācīties un pārņemt, lai tādā veidā strādātu arī citās Latvijas skolās.

Pašvaldības aktuālā informācija internetā
Lai paplašinātu saikni ar sabiedrību un iedzīvotājus vairāk iesaistītu pašvaldības lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā, kā arī informētu par dažādiem pašvaldības projektiem, dome nolēmusi paplašināt pašvaldības informācijas saņēmēju loku internetā. Iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas, uzņēmumu un iestāžu vadītāji, kuri vēlas e-pastā saņemt informāciju no pašvaldības par domes sēdēm, komiteju darbu, jaunajiem projektiem un citām aktualitātēm, tiek aicināti sūtīt savas e-pasta adreses Sabiedrisko attiecību daļai uz adresi [email protected] Sabiedrisko attiecību daļa veidos jaunus pašvaldības aktuālās informācijas saņēmēju sarakstus - līdz šim to regulāri saņēma tikai plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, domes deputāti un nevalsts organizācijas, kuras to vēlējās. Ideja par informācijas saņēmēju loka paplašināšanu aizgūta no Liepājas sadraudzības pilsētas Belvjū (ASV), kur vairāku gadu desmitu garumā izveidotas labas iestrādes sabiedrības iesaistīšanai pašvaldības darbā.