Kurzemes Vārds

00:00 Pirmdiena, 6. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Mežā iezīmē mājas, kuru vairs nav

Anda Pūce

Pāvilostas vidusskolas 8.a klases skolēni kopā ar savu skolotāju Ainu Jakovļevu, Vērgales mežniecības mežsargiem, kā arī Pāvilostā dzīvojošo bijušo Akmensraga iedzīvotāju Jāni Ausmani šonedēļ devās uz Akmensragu, kur Meža dienu ietvaros, atsaucoties aicinājumam apzināt kultūrvēsturisko mantojumu, iezīmēja ar māju nosaukuma zīmēm 10 bijušās Akmensraga mājas.

Bāka – pēdējā no 27 namiem

Ideja par šādu akciju pieder Vērgales mežzinim Andrim Zaļkalnam. Viņš stāsta, ka tā radusies jau pirms vairākiem gadiem un ierosme nākusi, arī veidojot savu privāto atpūtas kompleksu "Laikas" Ziemupē. Vietā, kur tagad vasaras labprāt pavada tūristu simti, savulaik atradās mājas ar nosaukumu "Laikas", bet nu vairs pāri palicis tikai resns osis un vietas nosaukums. "Arī uzkāpjot Akmensraga bākā, pārņem tādas kā skumjas, raugoties uz plašajiem meža masīviem, kas patiesībā ir tikai dažus gadu desmitus veci, jo labi zinu, ka savulaik te no meža nebija ne miņas," saka A.Zaļkalns. Tad nu viņš jau rudenī uzrunājis Pāvilostas skolotājus un skolēnus, kas labprāt atsaukušies idejai par 10 māju nosaukumu zīmju izgatavošanu un izvietošanu Akmensragā ap bāku līdz pat Rudes upei.

J.Ausmanis stāsta, ka savulaik Akmensragā bijušas 27 mājas, cara laikos te bijusi skola, bet padomju gados, kad šeit atradās arī armijas daļa, aktīvi darbojies kultūras nams, bijis kārtīgs sporta laukums, kur rīkotas sacīkstes, tagad palikusi vairs tikai Akmensraga bāka. Kolhoza laikā ļaudis no Akmensraga pārcelti uz citām vietām, bet šeit viss apstādīts ar mežu. Grūti noticēt J.Ausmaņa stāstītajam, ka agrāk no Akmensraga ceļa esot bijusi pat jūra saskatāma. "Te bijušas arī vairākas jaunsaimniecības jeb tā sauktās mazmājas, tomēr mēs izvēlējāmies atzīmēt mežā desmit vecākās mājas," skaidro A.Zaļkalns. A.Jakovļeva savukārt piebilst, ka 8. un 9.klases zēni mājturības stundās kopā ar skolotāju Hariju Grigorjevu izgatavojuši māju nosaukumu zīmes, un šonedēļ koka dēlīši ar izgrebtiem nosaukumiem "Štubji", "Rozes", "Gulbji", "Bruči", "Kaspari", "Skujas", "Gaunieki", "Mežmalas", "Tīrpori" un "Krušas" nonāca tajās vietās mežā, kur savulaik atradušās mājas ar šādiem nosaukumiem.

Uzzina, kur piedzimis tētis

Dažās vietās, kur skolēni kopā ar mežsargiem ieraka māju nosaukumus, bija saglabājušās namu aprises, piemēram, "Rozēs", "Štubjos", kur dzīvojusi arī uz Sibīriju aizvestā Tēraudu ģimene, kā arī "Kasparos", bet pārējās vietās tikai pamati, sanestu smilšu vaļņi un citas pazīmes liecina, ka te savulaik bijušas mājas. Pāvilostas vidusskolas skolnieks Ivars Horns, klausoties J.Ausmaņa stāstīto, uzzinājis, ka "Kaspari" ir viņa tēta dzimtās mājas, bet pats sirmais Akmensraga iedzimtais atklāja, ka piedzimis un bērnību pavadījis Gulbju mājās, kas gan pirmās Latvijas Republikas laikos esot sauktas par "Švāna būdu". Vēlāk gan pārcēlušies uz Štubjiem. Jaunās pāvilostnieces atzina, ka tieši J.Ausmaņa stāstījums par mājām un to saimniekiem, viņu ģimenēm, bērnu skaitu, paradumiem, licies pats interesantākais, jo bijis interesanti uzzināt, kā te savulaik izskatījies un kā cilvēki dzīvojuši. "Šādi pasniegta novada vēsture ir daudz tuvāka nekā tikai skolotāja teiktais stundās vai grāmatās izlasītais," uzskata arī A.Jakovļeva. Bet puiši priecājās, ka tagad, pateicoties viņu uzstādītajām zīmēm, vietas, kur savulaik Akmensragā bijušas mājas, varēs atrast arī citi interesenti. "Liekas pat pārsteidzoši, ka šādā Dieva un cilvēku pamestā vietā savulaik bijusi tik aktīva dzīve," secina Meža dienu dalībnieki, bet A.Zaļkalns priecājas, ka akcija daudz devusi tieši jauniešiem.

Pēc labi padarīta darba, kad visi desmit māju nosaukumi bija ierakti, talcinieki devās uz "Laikām", kur malkoja tēju, cepa desiņas un klausījās putnu balsu ierakstus, mēģinot atpazīt dziedoņus mežsargu sagatavotajā eksāmenā.