Kurzemes Vārds

20:53 Ceturtdiena, 16. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Izsaka rājienu tiesnesei Sandrai Briķei
Kā "Kurzemes Vārds" uzzināja no Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdzes A.Kehres, Tiesnešu disciplinārkolēģija, piedaloties Ģenerālprokuratūras virsprokurorei R. Āboliņai, izskatījusi Tieslietu ministres Solvitas Āboltiņas ierosināto disciplinārlietu pret Liepājas tiesas tiesnesi Sandru Briķi un nolēmusi izteikt viņai rājienu.
Kolēģija atzinusi, ka S. Briķe pieļāvusi necienīgu rīcību. Pati tiesnese uz disciplinārkolēģijas sēdi vairākkārt nav ieradusies un lūgusi to izskatīt bez viņas klātbūtnes. S. Briķe par tiesnesi strādā kopš 1995. gada. Iepriekš pret tiesnesi ierosinātas divas disciplinārlietas: viena izbeigta, bet otrā pieņemts lēmums aprobežoties ar lietas izskatīšanu disciplinārkolēģijas sēdē.

Aicina izteikt viedokli
Līdz 24. maijam iedzīvotājus aicina iepazīties un izteikt viedokli par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu projektu teritorijai starp Ziemupes ielu, Saraiķu ielu un dzelzceļa robežu. Projekta izstrādāšanas mērķis ir grozīt un precizēt spēkā esošo pašvaldības teritorijas plānojumu, nosakot atbilstošu atļauto izmantošanu un radot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei. Informatīvie materiāli ir pieejami apskatei Liepājas Pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibilā vai Liepājas pilsētas Būvvaldē.

Iepazīst valsts valodas skolotāju darbu Jelgavā
Mūsu pilsētas latviešu valodas kā otrās valodas skolotāji devās uz Jelgavu, lai iepazītos ar savu kolēģu pieredzi latviešu valodas mācīšanā un metodiskajā darbā. Pedagogiem bija iespēja vērot stundas Jelgavas 6. vidusskolas 3. un 10.klasē, kā arī iepazīties ar Jelgavas 1.ģimnāzijas latviešu valodas skolotāju pieredzi metodiskajā darbā. Kā pastāstīja valsts valodas metodiskās apvienības vadītāja R.Zauere, liepājniekiem noderīga šķita jelgavnieku pieredze, rīkojot Dzejas dienas, veicinot skolēnu zinātnisko darbu izstrādi un citas aktivitātes. Aizraujoša bija arī ekskursija A. Alunāna muzejā. Sadarbību ar Jelgavas latviešu valodas skolotājiem iecerēts turpināt arī nākamajā mācību gadā, tad jelgavnieki iecerējuši braukt uz Liepāju.

Septīto reizi – 5.vidusskolas "Gada grāmata"
Daina Meistere
Klubā "Fontaine Palace" notika Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas "Gada grāmatas" atvēršanas svētki. Jau septīto reizi pavasarī vidusskolēni saņem šādu izdevumu, kurā ir visu vidusskolas klašu (šoreiz – pavisam četrpadsmit) skolēnu foto, raksturīgāko notikumu apraksti un ilustrācijas. "Gada grāmatu" sagatavoja un izdeva skolēnu mācību firma a/s "Grāmata". Tās prezidente Alise Matvijčuka pastāstīja, ka izdevums šogad pilnībā tapis pašu spēkiem, tanī aprakstīti mācību gada nozīmīgākie notikumi, sākot ar 1.septembri un beidzot ar izlaidumu. "Gada grāmatas" izdošanu sekmēja arī sponsoru devums, atbalstītāju vidū ir arī Pilsētas dome, sabiedriskais fonds "Skola", palīdzību sniedza pedagoģes Juta Birzniece, Valda More, Inta Seržante, Alda Mičule.

Pedagoģijas akadēmija un Latvijas Universitāte paraksta līgumu
Daina Meistere
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas rektore Gunta Smiltniece un Latvijas Universitātes rektors Ivars Lācis parakstījuši sadarbības līgumu par abu augstskolu sadarbību izglītības jomā, zinātniskajā darbībā, starptautisko sakaru jomā, kā arī sporta un kultūras jomā. Tagad varēs sadarboties ārzemju studentu uzņemšanā, atbalstīt akadēmiskā personāla apmaiņu. Nākotnē paredzēts organizēt kopējus akadēmiskā personāla zinātniskās un metodiskās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, kā arī attīstīt un ieviest starpdisciplināras un apvienoto grādu studiju programmas. Abas augstskolas apņemas veicināt sadarbību zinātniskās pētniecības jomā un veikt pētniecības projektus, rīkot zinātniskās konferences un izdot zinātnisko rakstu krājumus.

Izvērtē mācību gadā paveikto
Mācību gads straujiem soļiem tuvojas nobeigumam, un skolotāji metodisko apvienību sēdēs apspriež paveikto, kā arī pēdējā darba cēliena aktualitātes. Sociālie pedagogi runāja par probācijas dienesta darbu, par starpprofesionālo komandu darbu pilsētā, kā arī izvērtēja mācību gadā paveikto. Arī bioloģijas skolotāji analizēja paveikto, kā arī jau ielūkojās nākamā mācību gada aktualitātēs, savus plusus un mīnusus apsprieda ķīmijas skolotāji. Arī šonedēļ priekšmetu skolotājiem notiks semināri. Lai atskatītos uz savu darbu, kopā pulcēsies ģeogrāfijas, krievu valodas kā dzimtas valodas skolotāji, arī klašu audzinātāji tiksies metodiskās apvienības sēdē, nobeiguma seminārs notiks karjeras izvēles konsultantiem.

Desiņas pusdienām un piknikam
Tirgus "Rāmava" stendos, kur pārdod gaļas un desu izstrādājumus, var nopirkt dažādu firmu ražojumus. Zemnieku saimniecības "Lankalni" stendā cūkgaļas sardeles maksā 1,99 latus, bet aknu desa – 99 santīmus, cūkgaļas kūpinātā krūtiņa – 1,85 latus kilogramā. SIA "Forevers" piedāvā "Alus" sardeles par 1,49 latiem, ruleti ar papriku – par 1,52 latiem, SIA "Lagzdiņas komercuzņēmums" cūkgaļas šašliku pārdod par 2,43 latiem, "Mednieku desas" – par 1,82 latiem. SIA "Kolanda" pārdevējas mājas pusžāvēto desu piedāvā par 1,54 latiem, "Jāņu desiņas" – par 1,45 latiem, krūtiņu – par 1,77. Akciju sabiedrības "Ķekavas broileri" stendā desa ar olu maksā 1,38 latus, bet kūpināti spārniņi – 1,79.

Ātrāk jāierīko skaitītāji
Pēc pagājušajā nedēļā publicētās ziņas, ka mājas, kurās nebūs vajadzīgās mēraparatūras, jaunajā sezonā neapkurinās, redakcijā vērsās vairāki liepājnieki, kas neizprot situāciju. Tāpēc pašvaldības iestāde "Sabiedrisko pakalpojumu regulators" sniedza papildu izskaidrojumu. Līdz 14.jūlijam, tas ir, līdz uzņēmuma "Liepājas siltums" pārdošanai, nevienam nav tiesību pat pieprasīt, lai pagarina darba termiņu bez mēraparatūras – ar tradicionālo samaksu par kvadrātmetriem. Tas pats attiecas uz prasību pārskatīt tarifus – vispirms "Liepājas siltumam" jāizbeidz bankrota situācija un jāiegūst jaunais statuss. Tomēr tas neizslēdz, ka pašvaldība un citi mājīpašnieki atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem turpina uzstādīt siltummezglus. Tiesa, pagaidām nav saņemta nekāda informācija par to, ka pēdējā laikā īrnieki kaut kur būtu šā darba organizāciju ņēmuši savās rokās. Ir tikai zināms, ka "Mājokļu aģentūra" šajā jautājumā sarīkoja semināru.

Avārijā cietušie pusaudži atveseļojas
Priekules skolēni, kuru autobuss pagājušajā nedēļā cieta traģiskā satiksmes negadījumā Līgatnes pagasta teritorijā, pamazām atveseļojas, un daļa jau ir nogādāta mājās, informēja Priekules vidusskolas direktore Vija Jablonska. Viņa pastāstīja, ka joprojām Cēsu slimnīcā vajadzēs uzkavēties 12.klases skolniecei Oksanai, kura negadījumā guva vissmagāko traumu – muguras skriemeļa lūzumu. Viņas veselības stāvoklis ir normalizējies, un viss būs labi, taču aptuveni mēnesi viņai vajadzēs pavadīt fiksētā stāvoklī guļus, lai skriemelis saaugtu un nākotnē neradītu nekādas problēmas. Vēl 13 avārijā iekļuvušie skolēni pašlaik atrodas Priekules slimnīcā – daudziem no viņiem konstatēts smadzeņu satricinājums.