Kurzemes Vārds

20:06 Piektdiena, 5. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Mūspuses folkloristi Rīgā ieskandina Jāņus

Indra Imbovica

"Tautas mākslas centrs" Rīgā rīkoja IV Vasaras dziedāšanas svētkus, tā veicinot tradicionālās dziedāšanas izzināšanu, pārmantošanu un popularizēšanu. Svētkus ieskandināja 50 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi no Rīgas un visiem Latvijas novadiem, kā arī viesi no Bulgārijas un Tuvas.
Vasaras dziedāšanas svētkos vairākās norišu vietās Rīgas kalnos un Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā aktīvi piedalījās arī četras Liepājas pilsētas folkloras kopas "Atštaukas", "Vēlava", "Baļķi" un "Saknes" un pieci kolektīvi no Liepājas rajona – četri etnogrāfiskie ansambļi: Nīcas, Bārtas, Otaņķu, Rucavas, kā arī Kazdangas folkloras kopa. Visi Liepājas puses folkloristi piedalījās arī svētku dalībnieku tradicionālās dziedāšanas konkursā, kas bija sadalīts pa tēmām. Otaņķniecēm bija tēma "Jūras māte. Saules meita. Dieva dēls", "Vēlavai" – "Pērkons veda vedekliņu, Saulīt, mana māmuliņa", "Atštaukām" – kūmu mielasta dziesmas, "Baļķiem" – Lejaskurzemes gavilējamās dziesmas, "Saknēm" – zvejnieku dziesmas, nīceniecēm – "Mēslu talka Nīcas pagastā", rucavniecēm – precību un kāzu dziesmas, bet bārteniecēm – līgavas pušķošana.
Pievakarē ikviens bija mīļi gaidīts Bastejkalnā uz Jāņu ielīgošanu. Katrs atsevišķi un visi kopā veica dažādus Jāņu rituālus, cits citu aplīgoja, pina vainagus, gāja rotaļās, baudīja Jāņu alu un sieru, līdz iededzināja lielo jāņuguni – pūdeli. Ikviens varēja gūt ieskatu par Jāņu svinēšanu dažādos Latvijas novados, uzzināt daudz interesanta par Jāņu paražām, ticējumiem, jāņuzālēm, dažādiem vainagu pīšanas veidiem, alus darināšanu un siera siešanu, kā arī gūt prieku un jaunas iemaņas, darbojoties amatnieku radošajās darbnīcās. No Bastejkalna visi posās uz Zaķusalu, kur pie trīs ugunskuriem turpinājās Jāņu ielīgošana ar dziesmām, dančiem un rotaļām.
Svētku dalībnieki pieskandināja Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Vispirms Kurzemes sētā varēja ieklausīties dažādu novadu darba dziesmās, vērot dalībniekus darbā, kā arī pašiem apskatīt un izmēģināt dažādus darbarīkus. Turpmākais ceļš veda uz Vidzemes sētas olnīcu, kur līgotāji pievienojās "pieguļniekiem un čaklajiem ganiņiem" no Kurzemes un Zemgales. Kad darbi bija apdarīti, Jāņus ielīgoja arī Vidzemes sētā un vēlāk pie Liepājas ostas noliktavas "Atštauku" vadībā visi piedalījās kūmību un kāzu godos.
Svētkos notika arī četru disku prezentācija – "Kurzemes dziesmas", kuras iedziedājis Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis Zentas Bērtiņas vadībā, "Zemgales dziesmas", "Vidzemes dziesmas" un "Latgales dziesmas".