Kurzemes Vārds

07:40 Piektdiena, 24. janvāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Turpinās attīstīt Vaiņodes Internātpamatskolas pakalpojumu klāstu

Anda Pūce

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda un valsts atbalstam, kopumā gandrīz 50 tūkstošu latu apmērā Liepājas rajona Izglītības pārvalde līdz nākamā gada oktobrim īstenos vērienīgu projektu "Sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu sociālās rehabilitācijas centra un programmu izveide Vaiņodes Internātpamatskolā", kas ļaus ievērojami attīstīt skolas piedāvāto pakalpojumu klāstu, kā arī sniegs milzu atbalstu darbam ar bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm rajonā kopumā.

Turpinās sociālo rehabilitāciju
Kā stāsta projekta vadītāja Pārsla Ivanova, projekta mērķis ir veicināt sociālajam riskam pakļauto ģimeņu integrāciju sabiedrībā, sniedzot nepieciešamās dzīvesprasmes. Projekta ietvaros Vaiņodē izveidotajā Sociālās rehabilitācijas centrā sniegs rehabilitācijas iespējas sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm, tiks izstrādātas un ieviestas sociālās rehabilitācijas un dzīvesprasmju apguves programmas, kā arī paaugstināta pedagoģiskā personāla pieredze un kompetence sociālās rehabilitācijas jomā.
Sīkāk stāstot par projekta ieviešanas gaitu, P.Ivanova teica, ka pavisam Latvijā atbalstīti gandrīz 100 šādu un līdzīgu projektu, kuru īstenotājus labklājības ministre Dagnija Staķe uzslavēja par valstiski svarīga darba veikšanu. Bet projekta īstenotājus vairāk uztrauc konkrētu uzlabojumu panākšana iesaistītajām mērķgrupām, ko kā sasniegtos mērķus vērtēs finansētāji. Nopietna atbildība ir arī finansējuma lielums, jo 50 tūkstoši latu nav maza nauda. "Izglītības pārvalde ļoti cieši sadarbojoties ar rajona Attīstības pārvaldi un konkrēti tās vadītāju Ivetu Eniņu, iesniedza projektu galvenokārt tādēļ, ka rajonā sociālā rehabilitācija un atbalstošā pedagoģija ir slikti attīstīta un vairumam no 150 Vaiņodes Internātpamatskolas bērnu ir kritiskas situācijas mājās, kādēļ daudzi pat brīvdienās nelabprāt dodas pie vecākiem. 40 bērnu ir cietuši no emocionālās vai fiziskās vardarbības un ārstējušies krīžu centros, visiem viņiem ir ieteikts turpināt sociālo rehabilitāciju," situāciju raksturo P.Ivanova.

Gatavos iziešanai dzīvē
Viena no galvenajām projekta aktivitātēm ir profesionālās apmācības programmu izstrāde un ieviešana skolas 7. – 9.klašu audzēkņiem. Tās būs amatu mācības, iekšējās apdares un galdniecības programma zēniem, kā arī mājturības, šūšanas un pavārmākslas programma meitenēm. Šīs programmas Vaiņodes Internātpamatskolas bērniem noderēs arī dzīvesprasmju apgūšanai, kā arī palīdzēs sagatavoties iespējamām mācībām profesionālajās izglītības iestādēs, ļaujot konkurēt ar parasto pamatskolu absolventiem. "Taps un tiks ieviesta dzīvē arī sociālās rehabilitācijas programma, un gada garumā mēs par projekta līdzekļiem algosim krīzes centra speciālistus, kas strādās ar bērniem, izmantojot mūzikas terapijas un mākslas terapijas paņēmienus, kā arī fizisko terapiju," turpina projekta vadītāja. Nozīmīgs būs arī audzināšanas darbs klasēs, kā arī inventārs, ko nodarbībām varēs iegādāties par projekta naudu. Kā būtisku projekta sadaļu P.Ivanova min arī pedagogu tālākizglītību, jo ir svarīgi, lai šajā darbā būtu atbilstoši sagatavoti speciālisti.
Projekta sadarbības partneri rajona Izglītības pārvaldei ir Liepājas rajona Attīstības pārvalde, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde un Saldus Pilsētas dome. Tāpat projektā līdzdarbosies arī virkne stratēģisko partneru, starp kuriem ir Liepājas Pedagoģijas akadēmija, vairākas profesionālās izglītības iestādes, krīzes centri un Stokholmas universitāte, kas konsultēs pedagogus un uzņems pie sevis projekta dalībnieku delegāciju.

Jādomā par turpinājumu
Bērnu un ģimeņu krīzes centrā, kas šogad tika atklāts Vaiņodē, ir astoņas vietas, un tā speciālistu palīdzība tiek bieži izmantota. Bērni no Liepājas rajona pašvaldībām, arī netālās Kuldīgas tiek ievietoti šeit uz laiku, lai atgūtos dažādās dzīves situācijās. Ar viņiem strādā psiholoģe Dace Vītoliņa, sociālā pedagoģe Baiba Čīma, tāpat aprūpētāji Gatis Kauliņš, Loreta Butkus un Agrita Ģībiete. "Centrā ir savas tradīcijas un tiek domāts tikai un vienīgi par bērnu ērtībām," uzsver P.Ivanova. Viņa atgādina centra tālruņus tiem, kam šāds atbalsts būtu svarīgs – 3464460 vai 9228885.
Protams, pēc projekta noritēs arī darbs ar vecākiem, kas ir ne mazāk būtisks, un P.Ivanova piemin tādu atzītu profesionāli kā Amandu Ķeruži, kas vada supervīzijas Vaiņodes Internātskolas personālam. "Projekta ietvaros speciālistu darba grupas kopā pulcēsies jau 26.jūlijā un vēlāk arī vairākas reizes augustā, lai reāli strādātu pie izglītības programmām, ko jau septembrī sāks ieviest skolā," precizē P.Ivanova.
Viņa vēl norāda uz būtisku problēmu – jau iepriekšējos projektos un arī šajā būs ļoti daudz paveikts Vaiņodes Internātpamatskolas pakalpojumu klāsta attīstīšanā, skolas darba kvalitātes paaugstināšanā, taču jau nākamgad rudenī finansējums beigsies un būs aktuāls jautājums par nākotni. "Mēs jau šogad vērsīsimies ar atbalsta lūgumu Liepājas Rajona padomē, jo ir ļoti būtiski turpināt tik labi uzsākto darbu," nobeigumā saka P.Ivanova.