Kurzemes Vārds

00:02 Sestdiena, 25. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Matemātikas un informātikas pārņemti

Daina Meistere
Šajā attēlā tverts svinīgs brīdis Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Matemātikas un informātikas katedras dzīvē. Tie ir jaunie mācībspēki, kuri strādā ar studentiem un turpina papildināt savu izglītību doktorantūrā, kā arī nupat ieguvuši maģistra grādu.
Kā pastāstīja katedras vadītājs Dzintars Tomsons, šovasar maģistra grādu ieguva seši katedras cilvēki. Viņi studēja tepat Liepājas Pedagoģijas akadēmijā, pieci ieguva izglītības zinātņu maģistra grādu ar specializāciju informātikas didaktikā, viena no viņiem – Inese Briška – matemātikas didaktikā. Jauno kadru pulkā ir arī tie jaunieši, kuri 1996.gadā bija pirmie jaunizveidotās datorzinātņu bakalaura studiju programmas studenti. Akadēmijas mācībspēku skaitā ir piesaistīti arī Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes beidzēji. Arī viņiem ir iespējas mācīties tālāk.
Starp gaviļniekiem ir arī Anita Jansone, viņa šovasar iestājās Latvijas Universitātes datorzinātņu doktorantūrā. Katedras mācībspēku izaugsmē ir vēl divi notikumi – par profesoru matemātikas nozares skaitliskās analīzes apakšnozarē ievēlēts Jānis Rimšāns. Viņš ir rīdzinieks, strādā Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā, bet mūsu pilsētas jaunos matemātiķus māca jau ceturto gadu. Līdz šim viņš bija asociētais profesors, tagad par asociēto profesoru kļuvis viņa kolēģis katedrā – Jevgēņijs Kaupužs.
– Tas, ka aug mūsu docētāji, ļauj domāt par to, lai pēc iespējas labāk un mūsdienīgāk mācītu studentus, lai varētu jaunajiem cilvēkiem piedāvāt kvalitatīvas studijas, – sacīja Dz.Tomsons. Viņš informēja, ka notikušas būtiskas izmaiņas matemātikas un datorzinātņu bakalauru studijās. Ir saīsināts studiju laiks no četriem uz trim gadiem matemātikas programmā tiem, kuri iestāsies šovasar, nākamajā studiju gadā tas pats būs arī datorzinātņu studiju programmā.
– Esam iesākuši darbu pie otrā līmeņa profesionālās studiju programmas veidošanas, – turpināja Matemātikas un informātikas katedras vadītājs. – Domājot par mūsu beidzēju darba iespēju paplašināšanu, matemātikas un informātikas bakalaura studiju programmā bez skolotāja kvalifikācijas iegūs arī citu ar informātikas tehnoloģijām saistītu profesiju. Paredzēts, ka ar nākamo gadu tas būs programmas inženieris, domāts arī par specialitāti – informāciju tehnoloģiju projekta vadītājs. Tātad tiem, kuri šovasar būs izvēlējušies studijas mūsu piedāvātajās programmās, būs daudzveidīgas tālākizglītības iespējas. Pie visa jau minētā vēl esam iecerējuši pārveidot maģistra programmu, kas dos iespējas iegūt kā akadēmisko maģistra grādu, tā studēt profesionālajā maģistra programmā.