Kurzemes Vārds

08:33 Otrdiena, 22. janvāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Sarakste ar lasītājiem

Grib aizrakties līdz būtībai
Kirils Bobrovs

Kas šodien īsti satrauc atsevišķus mūsu lasītājus? Nopietnas problēmas vai, gluži otrādi, sīkumi? Droši vien – kā nu kuru. Viens padomu pieņems uzreiz, bet cits pat klausīties negribēs.
Vēstuli uzrakstījusi mūsu lasītāja E., kura nezin kāpēc nevēlējās, lai avīzē nosauktu pilnu viņas vārdu. Dažu komunālo pakalpojumu tarifu paaugstinājumu viņa vērtē arī no daudziem blakus aspektiem. Viņa atgādina, ka līdz nesenam laikam par sadzīves atkritumu izvešanu mēs visi maksājām vienādu summu par katru cilvēku, un neviens nemaz neinteresējās, cik daudz atkritumu aizved uz izgāztuvi. Tagad tiekot ieviesta kaut kāda uzskaite kubikmetros. Un šajā sakarībā vēstules autorei rodas jautājums: kādēļ nav konteineru pie visām mājām? Kā piemēru viņa minēja Rožu ielu 23. Uz turieni it kā nesot savus atkritumus daudzu kaimiņmāju iedzīvotāji. Konteineru izmēri ne vienmēr atbilst tās vai citas mājas atkritumu apjomam. Vai nevajadzētu pārbaudīt izvesto atkritumu atbilstību iekasētajai naudai? Bet tādā gadījumā jāzina konteineru ietilpība. To varētu uzrakstīt uz tiem, lietojot vienkāršu trafaretu.
Tālāk vēstules autore pieskaras ūdens un kanalizācijas tematam. Izrādās, ir lietas, par kurām daudzi no mums pat nav iedomājušies. Tikai maznodrošinātie gan aizraksies līdz pašai saknei. Kāpēc, vaicā E., patērētā ūdens un kanalizācijas notekūdeņu apjomam vienmēr jāsakrīt? Piemēram, kāds gandrīz vai katru dienu laista puķes pie saviem logiem, un šis ūdens taču nenonāk kanalizācijas caurulēs. Daudzi audzē puķes uz balkoniem un lodžijām, citiem to ir daudz arī dzīvokļos. Puķu laistāmo ūdeni augi asimilē vai arī tas iztvaiko. Pat veļas mazgāšanai patērētā ūdens daļa iztvaiko. Bez tam cilvēki vēl arī svīst. Kā lai atrisina tik sarežģītu matemātikas uzdevumu? Saprātīgu ieteikumu nav. Taču vēstules autore iesaka: lai katrs liepājnieks iesniedz deklarāciju par laistāmo augu platību. Visai interesanti! Taču šķiet, ka galvenais te ir nevis platība, bet laistīšanai izlietotā ūdens daudzums. Vēl būtu jāatbild uz jautājumu, kas apņemsies ieviest šādas deklarācijas un vai visi liepājnieki gribēs deklarēties. Un kā uz to reaģēs uzņēmums "Liepājas ūdens", kura tarifi apstiprināti likumīgā kārtībā.
Kā lai atrod taisnību denacionalizētā mājā, savā vēstulē vaicā kāda īrniece no Lielās ielas 4. Viņas vārdu nenosauksim, citādi var gadīties, ka viņa krīt savu saimnieku nežēlastībā. Vēstulei viņa pievienojusi rēķinu par jūniju. Tajā krīt acīs īpašās ailēs ierakstītie sētnieka pakalpojumi un kāpņu telpas kopšana. Vēstules autore šajā sakarībā jau saņēmusi atbildi Īrnieku biedrībā: sētnieka algošanai un par kāpņu telpu kopšanu atsevišķi nauda nav jāiekasē, jo šie pakalpojumi iekļauti īres maksā. Bet vēl atsevišķi aprēķināta maksa par kanalizāciju un tualeti ar asenizāciju. Parasti tā nemēdz būt, jo, ja ir viens, tad nevajadzētu būt otram. Pilnīgi nesaprotami, kā tas iespējams.
Jā, grūti klājas saimnieku mājās. Tā kā sūdzības autores vārds nav minēts, tad būtu pareizāk sacīt, ka neviens neko nav teicis un nav rakstījis. Bet, ja cietušie ir pietiekami kaujinieciski noskaņoti, viņiem būtu jādodas pie advokāta un, iespējams, pat jātiesājas. Jo šī publikācija nevienam nekādus konkrētus pienākumus neuzliek. To var izdarīt tiesa. Vēstules autore vēl pavēstīja arī to, ka vienu no tukšajiem dzīvokļiem it kā aizņemot grāmatvedis, bet attiecīgā skaitītāja rādījumus tur neņemot vērā. To pierādīt ir vēl grūtāk. Vispirms jāpierāda tas, kas attiecas konkrēti uz pašu. Pat pie labākās gribas neko citu ieteikt nevaram.
Par vienu problēmu pastāstīja Matrožu ielas 11.mājas vecākais Viktors Bahilovs. Viņam bija radušās šaubas, ka namu pārvalde "Vecliepāja" kanalizācijas remonta laikā paņēmusi no mājas konta vairāk līdzekļu nekā patiesās izmaksas. Šīs bažas sakrita ar Mežu ielas 41.mājas vecākās Nataljas Semjonovas viedokli mūsu avīzē publicētajā intervijā par šādos gadījumos iespējamo krāpšanu un pierakstījumiem. Tādēļ mājas vecākais uzreiz vērsās ar pretenzijām pie saviem potenciālajiem pāridarītājiem. Viņš pieprasīja tāmi. Pēc pirmā pieprasījuma viņam to, protams, neizsniedza, jo pie mums neoficiāli esot ieviesti rakstiski pieprasījumi. Tad mājas vecākais devās uz pieņemšanu pie valdes locekļa Normunda Niedola, un viņš uz tāmes uzrakstīja savu rezolūciju: "Nokopēt." Viss beidzās ar to, ka remonta izmaksas tika samazinātas. Jābūt uzstājīgiem.
Daži apmeklētāji mums stāsta ne tikai par sarūgtinājumiem, bet arī par jocīgiem atgadījumiem. Pensionāre Vilma Loganovska atnāca un satraukta pastāstīja, ka bijusi Darba inspekcijā un no turienes viņu raidījuši tieši uz redakciju. Lieta tāda, ka padzīvojusī sieviete palīdz mazmeitai meklēt darbu. Kādēļ gan nevarētu to darīt? Šādā nolūkā viņa bija devusies uz Labiekārtošanas sabiedrību. Direktors bijis komandējumā. Kāpņu telpā viņa satika divus solīdus vīriešus un pateica viņiem sava nāciena mērķi. "Cik mazmeitai gadu?" vaicāja viens no tiem. Uzzinājis, ka trīsdesmit, atmeta ar roku: "Neder! Vajadzīga divdesmitgadīga vai vēl labāk – sešpadsmitgadniece!" – "Bet ko lai dara trīsdesmit gadu vecās?" vaicāja vecmāmiņa. "Lai grauž akmeņus!" attrauca vīrietis.
Loganovskas kundze nezin kāpēc nodomāja, ka sarunājas ar atbildīgiem darbiniekiem. Kāpēc viņai bija radies tāds priekšstats? Pilnīgi iespējams, ka kantorī tie bija tādi paši apmeklētāji, kā viņa pati. Būtu vismaz vārdu pavaicājusi. Jo tagad noteikti noliegs to, ka tik ļauni pajokojuši par vecu cilvēku. Iznāca pavisam neinteliģenti. Ko un kā mēs tagad varētu kaunināt? Protams, nevienu. Tas viss atgādinātu tradicionālo šaušanu ar lielgabalu pa zvirbuļiem. Šajā gadījumā varam vienīgi aicināt būt pieklājīgiem. Bet vispār visiem iesakām: ja vēlaties runāt ar jebkādu amatpersonu par konkrētu lietu, tad vispirms noskaidrojiet, kas viņš ir, un neizsakiet pārsteidzīgus lūgumus, vēl jo vairāk kāpņu telpā.