Kurzemes Vārds

05:04 Otrdiena, 21. janvāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Vēlas modernizēt skolēnu ēdināšanu

Daina Meistere

Liepājas dome ir sagatavojusi un iesniegusi Valsts investīciju programmā projektu par pilsētas izglītības iestāžu ēdināšanas bloku modernizāciju, kas paredz tuvāko gadu laikā nopietnas pārmaiņas skolēnu ēdināšanas organizēšanā.

Par vienu no prioritātēm 2006. un 2007. gadā pašvaldība izvirzījusi pilnvērtīga un veselīga ēdiena nodrošināšanu skolēniem par pieņemamu cenu. Liela daļa skolu ēdnīcu to vairs nespēj nodrošināt, bet nomnieki, kuri apsaimnieko skolu ēdnīcas, nav ieinteresēti investēt līdzekļus to attīstībā. Šobrīd Liepājā no 14 378 skolēniem un bērnudārzu audzēkņiem ēdnīcu pakalpojumus izmanto vairs tikai 5461, tas ir – apmēram puse. Pašvaldības rūpe ir palielināt to skolēnu skaitu, kuri ikdienā saņemtu veselīgu un siltu ēdienu.

Dome ir uzsākusi diskusiju par iespējamām izmaiņām skolēnu ēdināšanas sistēmā ar Izglītības pārvaldes, Komunālās pārvaldes, Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvjiem, ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. Diskusijas mērķis ir atrast izdevīgāko risinājumu skolu ēdināšanas sistēmas pārveidei Liepājā.

Pārmaiņas izglītības iestāžu ēdināšanas sistēmā nebūs sasteigts process, tas varētu būt projekts vairāku gadu garumā. Tāpēc speciālistiem kopīgi būtu jāatrod labākais risinājums, kā šīs pārmaiņas veikt. Izglītības pārvaldei kopā ar Komunālo pārvaldi uzdots līdz 10. augustam vēlreiz izanalizēt situāciju un iesniegt priekšlikumus, kurš variants būtu perspektīvāks un kurās skolu ēdnīcās renovācija būtu uzsākama vispirms.

Šobrīd pašvaldības rīcībā nav tādu finanšu resursu, lai visas virtuves un ēdamtelpas sakārtotu atbilstoši higiēnas un sanitārajām prasībām. Tāpēc tiek apspriesti vairāki varianti – esošo ēdināšanas bloku renovācija, vairāku skolu ēdināšanas bloku apvienošana, centralizēta ēdiena transportēšana uz skolām u.c. Tika apspriesta arī iespēja 2006. gadā realizēt pilotprojektu, veicot vienas vai vairāku skolu virtuvju renovāciju, kuras apgādātu ar ēdienu arī 2 vai 3 tuvākās izglītības iestādes. Šobrīd ēdiens izglītības iestāžu audzēkņiem tiek gatavots atsevišķi vairāk nekā 20 dažādās pilsētas vietās.

Ņemot vērā, ka liela daļa pilsētas skolu atrodas ēkās, kas nav sākotnēji būvētas izglītības iestāžu vajadzībām, to ēdināšanas bloki daļēji vai pilnīgi neatbilst mūsdienu sanitāri higiēniskām prasībām, un pastāv reāli draudi atsevišķu skolu ēdināšanas bloku slēgšanai. Ar pašvaldības līdzekļiem vien nav iespējams veikt visu skolu un bērnudārzu renovāciju atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta un Eiropas Savienības prasībām. Lai saņemtu valsts atbalstu, nepieciešams veikt inovatīvas pārmaiņas esošajā ēdināšanas sistēmā. 2005. gada budžetā dome ir paredzējusi 51 000 latu lielu finansējumu pilsētas skolu ēdināšanas bloku renovācijas tehnisko projektu izstrādei. Taču, lai nodrošinātu visu skolu ēdnīcu tehnisko projektu izstrādi, būtu nepieciešams finansējums 132 786 latu apmērā. Kopumā ēdināšanas bloku renovācijai nepieciešams finansējums 1,4 miljons latu apmērā.