Kurzemes Vārds

19:26 Otrdiena, 26. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Sāks apgūt biznesa gudrības

Priekules pagastā. 27.augustā sāksies Mazās biznesa skolas nodarbības, ko līdz pat janvārim vadīs pašvaldību sadarbības apvienības "Bārtuva" prezidente, uzņēmēja Dace Ziemele no Dunikas. Tas būs turpinājums projektam "Priekules pagasta iedzīvotāju mazā biznesa skola".
"Kurzemes Vārds" jau rakstīja, ka Eiropas Sociālais fonds finansiāli atbalstījis Priekules Pagasta padomes izstrādātā projekta pieteikumu Grantu shēmai "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai". Kopējā projekta tāme ir 5300 latu, 80 procentus no šīs summas apmaksā Eiropas Sociālais fonds, bet atlikušo naudu piešķirt Latvijas valsts.
Priekules Pagasta padomes projektu koordinatore Inese Paulauska pastāstīja, ka šī projekta ietvaros nokomplektēta grupa mācībām informācijas tehnoloģijā, psiholoģijā un Mazā biznesa skolas zinību apgūšanā (mārketings, biznesa plāna sastādīšana, biznesa komunikācija, grāmatvedības pamati u.c.). "Tā kā projekta galvenais mērķis ir mazināt iedzīvotāju ar zemām pamatprasmēm sociālo atstumtību, veicinot viņu iekļaušanos novada sabiedriski ekonomiskajā attīstībā, grupā ir 15 dažādu vecuma, sociālā stāvokļa un pieredzes cilvēku," stāsta I.Paulauska.
Datorapmācības nodarbības 32 stundu garumā noslēgušās. Kursanti mācījās Priekules vidusskolas datorklasē pie skolotāja Ainara Judvaiša. I.Paulauska pastāstīja, ka šajās nodarbībās daudzi pirmo reizi piesēdās pie datora, lielākā daļa sāka mācības "no nulles" un bija gandarīti par pirmajiem panākumiem. Kursanti atzinuši, ka viegli nav bijis, tomēr pateicas par pacietību un izpratni pasniedzējam. "Tiem, kas ikdienā ar datoru nestrādā, šis tas, protams, aizmirsīsies, bet pieraksti palīdzēs atsvaidzināt atmiņu," viņa saka.
Psiholoģijas mācības nokomplektētajai grupai sāksies tikai nākamā gada martā, taču jau rudenī paredzēti seši informatīvie semināri, kuros varēs piedalīties visi interesenti, gan no Priekules, gan apkārtējiem pagastiem. Būs interesantas tikšanās ar komercdarbības atbalsta un uzraudzības institūcijas pārstāvjiem.
Projekts tiek īstenots ar mērķi sagatavot iedzīvotājus patstāvīgas komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī izstrādāt 10 lauku vidē īstenojamus biznesa plānus. Nokomplektētai apmācāmo grupai būs tikšanās ar veiksmīgiem Priekules novada uzņēmējiem, paredzēts arī brauciens uz Karjeras izvēles centru Liepājā. Biznesa skolas noslēgumā savukārt iecerēta biznesa plānu aizstāvēšana un apspriešana Priekules Pagasta padomes sēdē. Un, protams, mācību svinīgs noslēgums ar apliecību izsniegšanu.