Kurzemes Vārds

21:10 Otrdiena, 26. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Sāk apsekot lauku saimniecības

Anda Pūce

Pagājušajā nedēļā visā Latvijā sāka apsekot lauku saimniecību struktūras (LSSA), kas visā Eiropā notiek katru otro gadu, starplaikos starp lauksaimniecības skaitīšanas. Par apsekojuma norisi informē Centrālās statistikas pārvaldes Liepājas Informācijas centra vadītāja Sarmīte Plauka.
 
"Struktūras apsekošana neaptver visas lauku saimniecības. Apsekojamās saimniecības noteica izlases veidā, par pamatu izmantojot 2001.gada lauksaimniecības skaitīšanas, 2003.gada LSSA  un CSP lauku saimniecību reģistra informāciju. Apsekojumam atlasīja apmēram 60 tūkstošus saimniecību pēc to ekonomiskā lieluma un specializācijas, Liepājas rajonā tiks apsekotas 3,5 tūkstoši saimniecību. Apmēram 96 procenti izlasē ietverto lauku saimniecību ir ekonomiski aktīvas. Tās ir saimniecības, kurās ražo lauksaimniecības produkciju neatkarīgi no produkcijas realizācijas mērķa – patērēšanai saimniecībā, pārdošanai, pārstrādei," stāsta S.Plauka Viņa piebilst, ka apsekojumā ir iekļauts arī neliels skaits ekonomiski neaktīvo un jaunizveidoto saimniecību.
Apsekojumu, kas notiks līdz 29.augustam, organizē CSP kopā ar pētījuma centra "SKDS" darbiniekiem. Apmēram 740 "SKDS" darbinieki būs tie, kas ieradīsies apsekojumā iekļautajās lauku saimniecībās un uzdos veidlapā paredzētos jautājumus. Intervētāji lauku saimniecības apmeklēs arī sestdienās un svētdienās. "Tāpat kā lauksaimniecības skaitīšanā un 2003.gada struktūras apsekojumā intervētājiem būs zili portfeļi ar gaismu atstarojošu joslu un pētījumu centra "SKDS" izdotas apliecības, informē S.Plauka. Ja skaitītājs ieradīsies saimniecībā, bet nesastaps saimnieku, tad atstās zīmīti ar lūgumu piezvanīt vai citādi paziņot intervijas laiku. Vēlams, lai uz intervētāja jautājumiem atbildētu saimniecības apsaimniekotājs, bet nepieciešamo informāciju var sniegt arī cita persona, kas labi pārzina saimniecību. Intervijas laikā netiks prasīti nekādi saimniecības vai īpašnieka dokumenti, bet ziņu sniedzējam jāuzņemas atbildība par to pareizību.
"Apsekojumā paredzēts iegūt lauku saimniecības, tās īpašnieka vai lietotāja raksturojošos rādītājus, informāciju par zemes izmantošanu, sējumu platībām, mājlopu un putnu skaitu, tehnisko aprīkojumu, nodarbinātajiem, kā arī par nelauksaimnieciska rakstura aktivitātēm, kopā uzdodot respondentam 230 jautājumu," saka S.Plauka. LSSA dati nepieciešami ne tikai valsts institūcijām, starptautiskajiem lietotājiem, bet arī pašiem zemes apsaimniekotājiem, tādēļ lūgums būt atsaucīgiem un sniegt intervētājiem nepieciešamās ziņas.  Struktūras apsekojuma veiksmīga norise nebūs iespējama arī bez pagastu pašvaldību atbalsta un palīdzības atsevišķu jautājumu risināšanā.
"Iegūto informāciju izmantos lauku attīstības plāna sagatavošanai, vienotā programmdokumenta lauksaimniecības un lauku attīstības sadaļas sagatavošanai nākošajam plānošanas periodam 2007.– 2013.gadam, kā arī lai raksturotu situāciju Latvijas lauksaimniecībā; vienoto platības maksājumu noteikšanai; optimālo maksājumu shēmas izvēlei valstī, ievērojot Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas reformas prasības, un, lai pamatotu vienoto platības maksājumu termiņu pagarināšanu, izmantojot informāciju par reāli lauksaimniecībā izmantotajām zemēm un maksājumiem pieteiktajām platībām," skaidro S.Plauka, piebilstot, ka LSSA veidlapa izstrādāta, ievērojot Eiropas Savienības metodoloģiju un prasības.
Atbilstoši Valsts statistikas likumam lauku saimniecību struktūras apsekojumā tiks nodrošināta individuālo datu aizsardzība katrai personai un saimniecībai. Iegūto informāciju izmantos tikai kopsavilkuma rādītāju iegūšanai.
Apsekojuma provizoriskos rezultātus paredzēts paziņot šā gada decembra sākumā. Publikācija par 2005.gada LSSA iznāks nākamā gada vasarā.