Kurzemes Vārds

22:19 Otrdiena, 7. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Mana dienasgrāmata

Jauns cēliens, jaunas cerības
INESE PUMPURE,
Kapsēdes pamatskolas direktora vietniece mācību darbā

Sestdiena, 27. augusts

Visu nedēļu mācījos tālākizglītības kursos – bioloģijas un dabaszinību mācīšanas metodiku. Arī pedagogam cītīgi jāmācās, jo mācību procesa un izglītības temps ir ātrs. Skolotājs nedrīkst iesūnot, balstīties tikai uz to, ko iemācījies augstskolā.
Šodien dzīvoju pa māju. Kopā ar vīru Romānu strādājam dārzā. Šogad padevusies ļoti laba tomātu raža, tādēļ īpašs prieks darboties. Dārzā visdažādākās krāsās zied dālijas. Raugoties dālijās, domas aizsteidzas pie neskaitāmiem darbiem, kurus līdz 1.septembrim vēl jāpaspēj izdarīt skolā.
Dēls Jānis gatavojas doties pie drauga Arta uz kāzām, palīdzu viņam saposties.

Svētdiena, 28. augusts

Piezvanu meitām Lienei un Dinai, apvaicājos, kā klājas mazbērniem. Vecākais mazdēls Mārtiņš šogad pabeidza 9.klasi un veiksmīgi iestājās RTU Liepājas filiālē komercdarbinieka specialitātē, Miķelis mācīsies 5.klasē, bet mazā Karīna pošas uz bērnudārzu.
Prātā nāk skaistais ceļojums kopā ar vīru uz Itāliju. Apskatot fotogrāfijas, atkal atceramies visas vietas, kur mēs ceļojām, – Vēnēcija, Florence, Piza, Roma... Tas patiešām bija jauki!
Domāju, ka pedagogiem atvaļinājuma laikā vajadzētu ceļot, kaut arī materiālie apstākļi nav iepriecinoši.
Vakarpusē domas jau pie rītdienas skolas darbiem.

Pirmdiena, 29. augusts

Šodien veidoju stundu sarakstu un gatavojos pedagoģiskās padomes sēdei. Sēdes darba kārtībā ir valsts pārbaudes darbu rezultāti 2004.–2005. mācību gadā un galvenie uzdevumi jaunajam mācību gadam. Kopā ar skolotājiem pārrunājām aktualitātes.
Šobrīd akcenti likti uz pamatizglītības jaunajiem standartiem, kas būtībā maina visus zināšanu apguves akcentus. Šogad izmaiņas skars 1., 4., 7. klašu skolēnus. Arī skolotājiem būs jāpārkārto iepriekšējo gadu pieredze – nevis mācīt skolēnus, bet sadarboties zināšanu apguvē.

Otrdiena, 30. augusts

Piedalos Nīcā rajona Izglītības pārvaldes rīkotajā konferencē "Bērniem draudzīga skola", kas reizē bija gadskārtējais vadošo darbinieku pasākums. Priekšstats, kas ir bērniem draudzīga skola, ir atšķirīgs – skolēnam, skolotājam vai viņa vecākiem. Arī mūsu skolas skolēni, skolotāji un vecāki iesaistījās šajā projektā un iesniedza priekšlikumus. Par draudzīgu skolas vidi jau esam domājuši agrāk. Mūsu skolā izstrādāta rīcības programma. Šāda skaidrība mums palīdz izvairīties no savstarpējām nesaskaņām.
Pēcpusdienā bija iespēja ieklausīties pediatra Guntara Kukļa atziņās par audzināšanas noslēpumiem, skolotāju un skolēnu sadarbību audzināšanas procesā, lai veiksmīgāk varētu risināt konfliktsituācijas. Šī lekcija bija ļoti vērtīga.

Trešdiena, 31. augusts

No rīta precizēju skolēnu skaitu klasēs, lai varētu sagatavot precīzus skaitļus ievadīšanai datu bāzē. Turpinu gatavot stundu sarakstu.
Kopā ar skolas direktoru aprunājos par datorizēto mācību procesa analīzes programmu. Ar jauno programmu, domājam, skolai izdosies skolēnus labāk motivēt mācīties, tā palīdzēs skolēnam saskatīt savu sniegumu, kā arī uzturēt labāku saikni starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem.
Pēcpusdienā jāizbrīvē laiks friziera apmeklēšanai. Vakarā ar dēlu pārrunāju mācību gada sākumu Kazdangas profesionālās arodvidusskolas 4.kursā.

Ceturtdiena, 1. septembris

Šī diena ir svētki kā lieliem, tā maziem. Arī man šis ir 31.pedagoga darbā uzsāktais darba gads Kapsēdes pamatskolā, kas ir mana vienīgā darbavieta.
No rīta jāizliek stundu saraksts, ar bibliotekāri jāsaskaņo mācību grāmatu izsniegšanas grafiks, jāsagatavo pārskats par skolēnu skaitu. Šajā dienā skolā ierodas ne tikai skolēni, bet arī vecāki un vecvecāki un viesi. Īpaši krāšņi šie svētki šogad izdevās, jo bija skaista diena, visapkārt krāšņi ziedi, bērni smaidīgi, apņēmības pilni labi mācīties.
Pēcpusdienā kopā ar pedagogiem suminu vasaras jubilārus un patērzēju pie kafijas tases.

Piektdiena, 2. septembris

No rīta vēl precizēju stundu sarakstu, pārlasu dokumentus par sociālo zinību vērtēšanu un ierakstu izdarīšanu klases žurnālos. Jāsakārto dokumentācija, jo pēcpusdienā skolā ierodas skolu pieņemšanas komisija.
Pēc komisijas aizbraukšanas strādāju pie tarifikācijas un statistikas pārskata. Šo dokumentu precīza izpildīšana paņem daudz laika. Tomēr noskaņojums, jaunam darba cēlienam sākoties, ir pacilāts. Cerības uz gaišāku nākotni, audzinot manas dzimtās puses jauno paaudzi, manī ir dzīvas aizvien. Un, ja vēl cilvēks var darīt to darbu, kas viņam vislabāk patīk…