Kurzemes Vārds

12:40 Piektdiena, 10. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Prasa lielāku atbalstu novadiem

Latvijas Pašvaldību savienība uzskata, ka valdībai ir jānodrošina, lai pēc Administratīvi teritoriālās reformas apvienotās pašvaldības gada budžeta ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pirmos piecos gadus nebūtu mazāki kā apvienošanās gada augstākais rādītājs starp apvienotajām vietējām pašvaldībām.

Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja, izskatot priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā" trešajam lasījumam, atbalstīja priekšlikumu, kas iepriekš jau izteikts arī LPS kongresa rezolūcijā. "Šis rādītājs ik gadu jāpalielina proporcionāli kopējam nodokļu ienākumu pieaugumam valstī," piebilst LPS pārstāvji. Priekšlikumu LPS ierosina iekļaut likuma pārejas noteikumos, kas noteiktu, ka apvienotās pašvaldības ieņēmumu un pašvaldības ieņēmumu, kas aprēķināti atbilstoši "Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam", starpību ik gadu katrai apvienotajai pašvaldībai sedz ar vispārējo dotāciju no valsts pamatbudžeta.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzsvēra, ka tad, ja šis priekšlikums tiktu iekļauts likumā un arī īstenots, Latvijā paliktu ļoti maz pašvaldību, kas šaubītos par apvienošanās lietderību.

Vēl LPS vēlas, lai Apriņķa pašvaldību izveidošanu nosaka īpašs likums. Tāpat savienība ierosina paredzēt, ka pēc administratīvās reformas Latvijā būs šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi, pilsētas, pagasti un republikas pilsētas jeb lielpilsētas.