Kurzemes Vārds

23:32 Otrdiena, 7. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Cilvēks nedēļas centrā

Prasme pabarot dvēseli
Daina Meistere

Jaunais mācību gads ir iesācies. Un atnesis sev līdzi dažas novitātes – pamatskolu 1., 4. un 7. klasēs ievieš jaunus mācību standartus, piecas mūsu pilsētas vispārizglītojošās skolas ir izstrādājušas un licencējušas speciālās pedagoģijas programmas. Viss jaunais prasa jaunu pieeju arī no skolotāja, un, mācot bērnus pa jaunam, arī pedagogam ir jāprot strādāt vairs ne tā, kā agrāk, kā bijis ierasts iepriekšējos mācību gados. Līdz ar to skolotājiem ir daudz jāmācās pašiem.
Par "Kurzemes Vārda" cilvēku nedēļas centrā ir izraudzīta 48.arodvidusskolas arodskolotāja ZAIGA FINKA. Jo viņai ir zināma pieredze speciālas programmas izstrādāšanā, kas paredzēta bērniem ar īpašām vajadzībām, tās ieviešanā un darbā ar šiem audzēkņiem. Jo 48.arodvidusskolā jau trīs gadus bērni ar īpašām vajadzībām var apgūt pavāra palīga arodu.

ZAIGA FINKA
48.arodvidusskolas arodizglītības skolotāja,
Latvijas Amatniecības kamerā iegūts Pavāru meistara nosaukums,
pedagoģijas maģistre,
šajā mācību gadā uzsākusi studijas Liepājas Pedagoģijas akadēmijas maģistrantūrā,
māca jauniešiem pavārmākslu, kā arī strādā speciālās pedagoģijas programmā, kurā bērni ar īpašām vajadzībām apgūst pavāra palīga specialitāti.

ZAIGA FINKA uzsver, ka darbā ar tādiem bērniem, kuriem ir dažāda veida problēmas, ir nepieciešams komandas darbs. Tas nozīmē, ka ne jau nu viens pats speciālais pedagogs vispārizglītojošajā skolā var palīdzēt šādam skolēnam. Arī 48.arodviduskolā, pievēršoties bērnu ar īpašām vajadzībām apmācībai, izveidota pedagogu komanda. Speciālo programmu izstrādāja un īsteno Zaiga Finka kopā ar kolēģi Dzintru Vierpi, taču skolā jebkurš no pārējiem pedagogiem un pat skolas darbinieki zina, kas ir šie speciālie audzēkņi, ka skolā ir tāda programma. Līdz ar to visiem veidojas izpratne par darāmo.
Runājot ar Speciālās internātskolas pedagogiem, viņi vairākkārt uzsvēruši, ka speciālā izglītība ir nepieciešama tiem skolotājiem, kuri vispārizglītojošās mācību iestādēs sāks īstenot jaunās pedagoģiskās korekcijas programmas. Zaiga Finka pati nonāca pie tādas atziņas, un viņai ir šāda izglītība.
Pamatspecialitāte tagadējai arodizglītības skolotājai ir – pavāre. Un skolotāja ar to lepojas. Pēc skolas beigšanas jauniete apguva šo arodu un labu laiku strādāja tajā. Kā pati saka, veiksmīgi kāpjot pa karjeras kāpnēm, jo viņa ieguva pašu augstāko iespējamo kategoriju un strādāja par ēdnīcas vadītāju.

Bet kā viņa nokļuva izglītības sfērā? Zaiga Finka uzskata, ka viņai klāt stāvējis pats Dievs, kas ļāva nokļūt tur, kur viņa var likt lietā visas savas dotības. Jau vidusskolā mācoties, reiz skolotāja viņai teica: "Tev, Zaiga ir viss, ka nepieciešams, lai strādātu skolā un mācītu bērnus!" Taču dzīves apstākļi toreiz nebija tādi, lai varētu studēt.
Tad Latvijai nāca pārmaiņas un neatkarība, un pārmaiņas ienāca arī kvalificētās pavāres dzīvē. Liepājā ēdināšanas sfērā Zaigas vārds jau bija izskanējis, un viņu uzaicināja strādāt 48.arodvidusskolā, lai topošie pavāri savas praktiskās iemaņas apgūtu pazīstamas profesionāles vadībā.
Zaiga līdztekus strādāja un pati mācījās. Sākumā tie bija dažādi kursi un semināri gan tepat Latvijā, gan viņa iepazina igauņu un vāciešu pieredzi. Un redzēja, ka ir daudz un dažādu metožu, kā jauniem cilvēkiem var iemācīt gudrības un prasmes.
– Es daudz ko vairāk sapratu un sāku skatīties redzīgāk uz mūsu skolēniem. Visu laiku jau biju jutusi, ka ir tādi bērni, kuriem kaut kas it kā traucē apgūt mācības, būt rātniem un paklausīgiem, tikai es īsti nevarēju sev definēt, kas tas ir, – viņa paskaidro, kāpēc Liepājas Pedagoģijas akadēmijā sāka studēt speciālo pedagoģiju.
– Pārliecinājos, kādu lielu stereotipu varā vēl aizvien dzīvo sabiedrība, ka mēs neizprotam un nedomājam par tiem cilvēkiem, kuri ir mums līdzās. Jā, mēs esam dažādi, un katram mums ir sava noteikta vieta. Arī tiem cilvēkiem, kuriem ir fiziskas vai garīgas vainas, arī viņiem nav jāsēž mājās četrās sienās, arī viņiem ir jādod iespēja savu spēju un iespēju robežās sevi izpaust un par sevi parūpēties, – saka skolotāja. Un vēlreiz uzsver, ka ne vienmēr svarīgākais ir materiālās lietas, būtiskāk ir ļaut cilvēkiem būt kopā ar citiem cilvēkiem, sabiedrībā. Būdama pavāre, viņa ļoti labi izprot, cik svarīgi ir būt paēdušam, piebilstot, ka vēl svarīgāk ir pabarot cilvēka dvēseli, sasildīt to, neļaut tai nosalt.
– Mēs izvēlējāmies vienu no grūtākajiem virzieniem – strādāt ar tādiem cilvēkiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, – viņa pastāsta. Mācīties par pavāra palīgiem atnāk bērni no Speciālās internātskolas. Zaiga Finka saka, ka šī mācību iestāde un tajā strādājošie pedagogi veic lielu darbu. Viņi māca šos bērnus, sagatavo viņus dzīvē. Viņi, kā saka Zaiga, ir ielikuši spēcīgus pamatus, labu bāzi, tieši tāpēc tā prasa turpinājumu, jo pēc skolas beigšanas šiem cilvēkiem visbiežāk vairs nav, kur dzīvē palikt, viņiem ir maz iespēju attīstīties tālāk. Tāpēc ir svarīgi, ka šiem audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja apgūt darba iemaņas, līdz ar to strādāt un būt noderīgiem kā sabiedrībai, tā pašiem sev.

Bet ko tas prasa no skolotāja, kas strādā ar šiem īpašajiem bērniem? Zaiga Finka uzskata, ka tas prasa lielu profesionālismu un galvenais – mīlestību. Ja metodiku, kā strādāt, kā mācīt, kā stundas un nodarbības vadīt, var iemācīties, tad šo mīlestību ar prātu apgūt nevar. Tā ir sirds gudrība, kas nāk palīgā. Zaigai Finkai ir raksturīga šāda labestīga attieksme pret cilvēkiem. Un, ja kādreiz pie pavāres Zaigas cilvēki gāja labi un garšīgi paēst, tad tagad viņa ir tā, kas ar savu labestību un izprotošo attieksmi pabaro audzēkņu dvēselītes. Viņa no visas sirds vēlas iedrošināt arī vecākus, kuru ģimenē aug bērni ar īpašām vajadzībām. Skolotāja ir pārliecinājusies, cik ļoti bieži tieši vecāki izjūt pastiprinātu vainas apziņu, viņi it kā baidās laist šo bērnu cilvēkos. Arī tad, ja viņš skolas programmu apguvis mājapmācības ceļā. Taču speciālā pedagoģe aicina nebaidīties, jo, jau trīs gadus īstenojot speciālās izglītības programmu, Zaiga ir guvusi vairākas atziņas.
Arī pārliecinājusies, cik ļoti šie bērni pārvēršas, atdzīvojas, kad viņiem tiek dota iespēja savu spēju robežas strādāt un apliecināt savu prasmi. Un vēl Zaiga Finka nebeidz atkārtot, ka darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām nav veicams vienatnē, ka ir nepieciešams apkārtējo atbalsts, izpratne, tieši tāpēc jau ieteicams komandas darbs.