Kurzemes Vārds

05:31 Ceturtdiena, 1. oktobis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Amatpersonu pielaidība pašvaldības nepārliecina

Anda Pūce

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāres vietnieks Arvīds Pīlēģis un Pašvaldību reformu departamenta vecākā referente Veronika Jurča šonedēļ tikās ar Nīcas, Otaņķu, Rucavas, Dunikas, Bārtas, Vaiņodes un Embūtes pagasta pārstāvjiem, lai apspriestu novadu veidošanas reformu.

Ministrijas pārstāvji vēsta, ka tikšanās laikā pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar reģionālo reformu, administratīvi teritoriālo reformu, kā arī attīstību veicinošiem pasākumiem pašvaldībās. Vizītes mērķis bijis noskaidrot pašvaldību vadītāju un deputātu viedokli par apvienošanos novados. Kā jau rakstījām, novadu izveidošanas projekta darba variantā Liepājas rajonā paredzēti seši novadi – Grobiņas, Durbes, Sakas, Aizputes, Priekules un Nīcas.

Konsultatīvā darba grupa ieteica pašvaldībām izskatīt iespēju izveidot novadu, apvienojoties Dunikas, Nīcas, Otaņķu un Rucavas pagastam, pieļaujot iespēju, ka iepriekš minētie pagasti varētu izveidot divus atsevišķus novadus no Rucavas un Dunikas pagastiem (tad kopējais iedzīvotāju skaits būtu 2177 cilvēki) un no Nīcas un Otaņķu pagastiem ar 3847 iedzīvotājiem. Tiks izskatīts arī Dunikas pagasta priekšlikums pievienoties Bārtas pagastam, kas projektā ir iekļauts Grobiņas novadā, gadījumā, ja neizveidosies novads no Dunikas, Nīcas, Otaņķu un Rucavas pagasta. Tāpat ar Embūtes un Vaiņodes pašvaldību pārstāvjiem tika apspriesta iespējama novada izveide, apvienojoties abām pašvaldībām, kas šobrīd projektā ir vienā novadā kopā ar Priekules pilsētu, Priekules, Bunkas, Kalētu, Gramzdas un Virgas pagastu. Vaiņodes novada kopējais iedzīvotāju skaits būtu 3133 cilvēki. "Kurzemes Vārds" jau vairākkārt rakstījis, ka Vaiņodes Pagasta padome nevēlas veidot novadu ar Priekuli, jo uzskata, ka var saimniekot arī patstāvīgi, nepieciešamības gadījumā apvienojoties ar Embūti.

"Kurzemes Vārda" aptaujātie pašvaldību vadītāji norādīja, ka tikšanās ar RAPLM pārstāvjiem ļāvusi secināt, ka reforma notiks par spīti visiem pašvaldību iebildumiem. "Man pat šķita, ka reforma ir svarīga tieši ministrijai, lai nebūtu jāizskata tik daudz pārskatu un pašvaldību skaits būtu mazāks, jo par saviem ieguvumiem argumentētas atbildes nesaņēmām," sacīja Otaņķu Pagasta padomes priekšsēdētāja Anda Veidele.

Viņa kopā ar kaimiņu kolēģiem norādījusi, ka ierēdņu vārdi nesakrīt ar darbiem un tā sauktajos operacionālajos plānos līdz 2013.gadam novadu centru attīstīšanai līdzekļi nemaz nav paredzēti. "Uzstādījām tādu kā ultimātu, ka turpināsim pretoties reformai visiem spēkiem, ja tuvākā laikā šī situācija netiks mainīta," pastāstīja A.Veidele.

Rucavas Pagasta padomes priekšsēdētājs Viktors Čamans savukārt piebilda, ka vairs netiek spiests uz nepieciešamību Rucavai apvienoties ar Nīcu, kam pašvaldība kategoriski iebilst. Neesot šaubu, ka pagasts var saimniekot viens. "Ja mums būs klāt arī Dunika, nekādus iebildumus necelsim, bet šajā tikšanās reizē kļuva skaidrs, ka viņi nemaz paši to nevēlas," sacīja V.Čamans.

Viņš vēl norādīja, ka par svarīgāko novadu izveidē nevar uzskatīt iedzīvotāju skaitu, jo jāņem vērā arī pašvaldības teritoriālais lielums un citi rādītāji. Apkalpojot cilvēkus, kas apdzīvo milzu teritoriju, nekādu ietaupījumu nebūs, viņš ir pārliecināts. Līdzīgi kā citu pašvaldību pārstāvji V.Čamans izteica viedokli, ka šķiroties katra puse palikusi pie savām domām un nekādu kompromisu pagaidām atrast neesot izdevies.

Jau rakstījām, ka Saeimā pieņemtajos "Administratīvi teritoriālā likuma" grozījumos noteikts, ka līdz 2009.gada 31.janvārim izveidotajām novadu pašvaldībām par katru novadā ietilpstošo pilsētas un pagasta teritoriālo vienību piešķirs vienreizēju mērķdotāciju no valsts budžeta 100 tūkstošu latu apmērā pašvaldības infrastruktūras attīstībai. Tāpat pašvaldībām piešķir finansējumu apvienošanās projekta izstrādei un vienreizēju dotāciju 1 līdz 5 procentu apjomā no novadā apvienojamo pašvaldību kopbudžeta, ko pašvaldība varēs izmantot pēc saviem ieskatiem. Grozījumos arī noteikts, ka novada pašvaldības gada budžeta ieņēmumi pirmos piecus gadus nedrīkst būt mazāki par to novadu izveidojušo vietējo pašvaldību budžeta summu, kāda bija novada izveidošanas gadā.

Jāteic gan, ka neviens no šiem burkāniem tomēr nav rosinājis pašvaldības apvienoties un vismaz Liepājas rajonā joprojām ir tikai divi novadi – Durbes un Sakas, bet pārējās pašvaldības turpina saimniekot pa vecam.