Kurzemes Vārds

19:49 Pirmdiena, 30. marts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Dakteris citas zāles dos

Pēteris Jaunzems

Vakar Pārtikas un veterinārā dienesta Liepājas pārvaldes konferenču zālē notika seminārs veterinārajiem ārstiem un bioloģisko zemnieku saimniecību īpašniekiem, kas nodarbojas ar lopkopību.

Priekšlasījumu par veterināro zāļu aprites prasībām bioloģisko saimniecību dzīvnieku novietnēs sniedza Pārtikas un veterinārā dienesta Veterināro zāļu uzraudzības daļas speciāliste Vita Zalcmane. Kaut gan pamatprasības visiem lauksaimniekiem ir vienādas un stingri jāievēro tas, ko veterinārais dakteris ir teicis, viņa uzsvēra, ka likumdošana par lauksaimniecības produktu bioloģisko ražošanu paredz arī virkni atšķirīgu nosacījumu. Bioloģisko produktu ražotāji dzīvnieku nobarošanai nedrīkst pielietot antibiotikas, kokcidiostatus, augšanas stimulatorus un citas vielas, kas veicina augšanu vai nobarošanos un galvenais, ka jāievēro ir dzīvnieku profilakse. To var sasniegt, ieviešot piemērotas šķirnes, sekojot labturības prasībām, nodrošinot pilnvērtīgu un augstvērtīgu barību, kā arī ievērojot ganāmpulka blīvumu un kopšanas noteikumus. Semināra turpinājumā lektore iepazīstināja arī ar zāļu tēju receptēm, kas dzīvnieku profilaksei efektīvi pielietojamas bioloģiskajās zemnieku saimniecībās. Kā teica Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldes vadītājas vietniece Aivita Vītoliņa, klausītāji saņems apliecības par semināra apmeklējumu.

"Kurzemes Vārds" painteresējās, kādi semināra kontekstā ir zemnieku saimniecības "Briķi" īpašnieka Andra Briķa secinājumi. Bioloģiskās saimniekošanas veterāns, kurš savulaik bija Demeter sertifikāta īpašnieks, atbildēja, ka prasības, bez šaubām, ir stingras, arī kontroles netrūkst un, ja vien lauksaimnieks grib strādāt virzienā, ko ir izvēlējies, viņam nekas cits neatliek, kā izvirzītos noteikumus ievērot. Tomēr arī zemniekam neesot saprotams, kādēļ neatlaidīgā un sūrā darbā izaudzētā produkcija pēc tam tiek salieta kannās un pudelēs kopā ar konvencionālās lauksaimniecības ražotāju produkciju un tāda nonāk uz patērētāja galda.