Kurzemes Vārds

18:26 Pirmdiena, 3. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Atbrīvojušies no savām saimniecībām

Viktors Ulberts

Ja daži Liepājas rajona pašvaldību vadītāji turpina dūšīgi saimniekot un nopelnīt, tad viņu vidū ir arī zemnieki, kas pērn savas saimniecības pārdevuši, liecina viņu valsts amatpersonu deklarācijas.

Algu maksā arī tukumnieki

Dunikas Pagasta padomes priekšsēdētājam Andim Rolim kopīpašumā ar kādu citu personu pieder dzīvoklis Liepājā, Vītolu ielā, viņš vēl nav radis pielietojumu 35 privatizācijas sertifikātiem. A.Rolim pieder arī trīs vieglās automašīnas, no kurām viena ražota 1988.gadā, pārējās divas – 1994.gadā.
Skaidrā naudā A.Rolis uzkrājis 4500 latu, par darbu Liepājas Rajona padomē saņēmis 839,90 latu, Dunikas Pagasta padomē samaksāti 3594,09 lati, savukārt Tukuma pilsētā reģistrētā SIA "Īriss" viņam algā samaksājusi 200 latu. Vēl A.Rolis ir pārdevis traktoru daļas 2290 latu vērtībā, kā arī lietošanā saņēmis 19,8 hektārus lielu zemes gabalu.

Dažam nekas nepieder

Otaņķu Pagasta padomes priekšsēdētāja Anda Veidele savā valsts amatpersonas deklarācijā nav uzrādījusi nevienu īpašumu. Viņa tikai guvusi ienākumus no Liepājas rajona Izglītības pārvaldes – 226,77 latus, Liepājas Rajona padomē nopelnīts 493,81 lats, Otaņķu pašvaldība par darbu samaksājusi 2745,48 latus. Vēl Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra viņai izmaksājusi slimības pabalstu 229,84 latus.
Virgas Pagasta padomes priekšsēdētājai Rutai Balodei pieder trīs zemes gabali: Jauncepļos, Zemdegās un vēl vienā nenorādītā vietā, kā arī māja Lejascepļos. Virgas pašvaldībā viņa par darbu pērn atalgota ar 3755,81 latu, Liepājas Rajona Izglītības pārvaldē saņemti 761,87 lati, Liepājas Rajona padomē – 835,82 lati. Vēl no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensijā izmaksāti 1295,19 lati.

Gan priekšsēdētājs, gan prezidents

Gramzdas Pagasta padomes priekšsēdētājs Augustins Eidejus deklarācijā norāda, ka ir Gramzdas mednieku kluba prezidents. Viņam pieder zemes gabals Gramzdas pagasta Draviniekos, lietošanā ir būve, īpašumā vēl ir 1970.gada izlaiduma traktors un 1986.gadā ražota auto piekabe. Deklarācijā vairs nav minētas 100 kapitāldaļas zemnieku saimniecībā "Dravenieki 3", kuru vērtība ir 2000 latu un kas deklarācijā par 2005.gadu bija uzrādīta kā A.Eidejus īpašums. Taču bezskaidrā naudā Gramzdas pašvaldības vadītājs divās bankās uzkrājis kopsummā 2877 latu.
Liepājas Rajona padomes Finanšu nodaļā A.Eidejum samaksāti 96,60 lati, Rajona padomē – 830,18 lati, Gramzdas pašvaldībā viņš atalgots ar 7201,70 latiem. Vēl A.Eidejus guvis 1735 latu ienākumus no saimnieciskās darbības un īpašuma pārdošanas.

Pārdod zemnieku saimniecību

Kalētu Pagasta padomes priekšsēdētāja Otilija Lībeka kā savus īpašumus norādījusi zemes gabalu un māju ar citām papildu ēkām. Deklarācijā vairs neparādās pirms gada uzrādītās 100 procentu daļas zemnieku saimniecībā "Nākotnes 3". Šo niansi izskaidro ienākumi no "Nākotnes 3" saimnieciskās darbības un realizētā īpašuma 11 127 latu apmērā. Liepājas Rajona padomes Finanšu nodaļā O.Lībeka saņēmusi 96,60 latu, Rajona padomē – 1276,26 latus, Liepājas rajona pašvaldību apvienotajā Būvvaldē saņemti 80 lati, no kooperatīvās sabiedrības "Druva" algā saņemti 6,40 lati, savukārt Kalētu Pagasta padomē algā izmaksāti 4290,12 lati, kas ir nedaudz vairāk nekā gadu iepriekš nopelnītie 3884,42 lati.
Bārtas Pagasta padomes priekšsēdētājai Annai Sermoliņai pieder zemes gabals Bārtas pagasta Kuplejās. Citu īpašumu viņai nav, nav arī veikti nekādi darījumi, liecina deklarācijas saturs. Liepājas Rajona padomes Finanšu nodaļa A.Sermoliņai izsniegusi dāvanu 96,60 latu vērtībā, Liepājas Rajona padome algā izmaksājusi 1169,76 latus, savukārt pamatdarbavietā Bārtas Pagasta padomē viņa pērn nopelnījusi 4063,27 latus, kas ir pat mazliet mazāk par 2005.gadā nopelnītajiem 4111,83 latiem.