Kurzemes Vārds

15:51 Piektdiena, 13. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Kaktuss

Svešvalodu teātris un ideālā Eiropa
Aija Draveniece

Šajā mācību gadā Grobiņas vidusskolas 10.–12. klašu skolēni darbojas divos Eiropas Savienības programmas "Comenius" projektos – "Teātris kā svešvalodu apguves metode" un "Eiropas ideāli". Nesen tikās abu projektu darba grupas, tādēļ Itālijā un Grieķijā viesojās Grobiņas vidusskolas skolēni un skolotāji.
Teātra projekts, kurā Grobiņas vidusskola ir koordinējošā, jau ir tradīcija, jo lugas svešvalodās spēlē jau sešus gadus. Šajā projektā pavisam piedalās piecas valstis – Latvija, Lietuva, Rumānija, Itālija un Turcija. Iepriekš dalībnieki tikās Lietuvā, kur uzrakstīja 5 lugas angļu valodā, izvēlējās labāko un iestudēja savā valstī, dzimtajā valodā. Bet nupat Itālijā notika sanāksme, kurā izvērtēja nacionālajā valodā iestudētās lugas. No Grobiņas vidusskolas Itālijā viesojās projekta koordinatore Indra Kalniņa, direktores vietniece Laila Urbāne, skolotāja Ilze Jākobsone un 11.a klases skolniece Ilze Neimane.
Bet projekts "Eiropas ideāli", kura mērķis šajā mācību gadā bija izpētīt Eiropas konstitūciju, cilvēktiesības uz darbu un izglītību, tiek īstenots tikai pirmo gadu. Tajā piedalās Spānija, Latvija, Grieķija. Grobiņā aptauju par izvirzītajiem jautājumiem veica 11.b klase ar skolotāju Anitu Poriņu. Projekta nobeigums notika Grieķijā, tādēļ uz turieni devās Grobiņas vidusskolas direktore Vizma Vītoliņa, mācību pārzine Liesma Sandere, projekta koordinatore Indra Kalniņa un 11.b klases skolnieks Matīss Siliņš.
Ilze Neimane stāsta, ka Itālijā saņēmusi uzaicinājumu ciemoties viesģimenē arī vasaras brīvlaikā. "Katru dienu sarakstos internetā ar meiteni no ģimenes, kurā dzīvoju. Arī Matīss saņēma uzaicinājumu ciemoties Grieķijā," viņa saka. Skolotāja Laila Urbāne savukārt priecājas par seno arhitektūru Romā. Interesanti, ka itālieši mācās ne tikai divās maiņās, bet iet uz skolu arī sestdienās. Bet, iepazīstot savus vienaudžus, Ilze secinājusi, ka jaunieši Itālijā ir sabiedriskāki, ļoti svarīga loma ir ģimenei un draugiem. Viņi arī izklaidējas savādāk nekā jaunieši Latvijā, pavadot laiku pilsētā, ciemojoties pie kāda no draugiem. Dalībnieki, stāstot par neparastiem atgadījumiem ceļā, atceras, ka Romas lidostā, braucot mājās, tika paziņots, ka Prāgas lidosta ir aizputināta, tādēļ reisi atcelti. Taču pateicoties skolotājas Indras Kalniņas neatlaidībai, grobiņnieku mājupceļš vedis cauri Amsterdamai, kur apskatījuši arī pilsētu.
Tikmēr Grieķijā visi bija sajūsmā par Matīsa prezentāciju. "Tā kā esam ziemeļnieki, esam atturīgāki, mūsu tradīcijas un kultūras mantojums atšķirīgs. Taču domāšanā esam vienādi, orientēti uz Eiropu," saka Vizma Vītoliņa. Tāpat lielisku rezultātu parādīja Grobiņas skolniece Elīna Vilde, kura uzvarēja projekta logotipu izveides konkursā. Tā 9.klases skolnieces zīmējums kļuva par šā gada projekta logo. Un, tā kā Grieķijā liela nozīme ir dejai, tad arī viesi mācījušies dejot sirtaki. "Aktīvi skolas dzīvē piedalās vecāki. Viņi rīko ārpusskolas pasākumus, pavada ciemiņus ekskursijās. To vēlētos arī mūsu skolā," piebilst Liesma Sandere. Bet Matīss uzskata, ka mēs esam rezervētāki, kamēr Grieķijā cilvēku raksturs un mentalitāte ir savādāka un jauniešos ir vairāk dzīvesprieka un atvērtības.
Lai abi projekti ritētu veiksmīgi, lielu darbu ieguldījusi ne tikai skolotāja Indra Kalniņa, bet arī lomu atveidotāji lugā Pāvels Turovs, Imants Lediņš, Lelde Stiebre, Anita Veisberga, Kaspars Lukševics, Kārlis Šneiders un video operators – skolas saimnieks Ritvars Šneiders, kā arī citi projektu atbalstītāji.

Dziedošās tukšuma aizpildītājas
Inita Gūtmane

Pagājušajā nedēļā Liepājas 15.vidusskolā vienkopus bija sanākuši ar dziedāšanas talantu apveltīti skolēni no dažādām pilsētas mācību iestādēm, lai piedalītos konkursā "Jaunās zvaigznes – 2006". Zvaigžņu tiešām bija daudz, tādēļ žūrijai bija krietni jāpalauza galva, lai vienotos, kuras iemirdzējās visspožāk. Pēc spraigām debatēm vērtētāji pirmo vietu piešķīra "Meiteņu trio", otro vietu – Vladai Gorjukai, trešo vietu godam bija nopelnījusi Sabīne Oskirko. Šoreiz "Kaktuss" vairāk iepazīstinās ar "Meiteņu trio", bet nākamreiz arī ar pārējām divām skanīgo balsu īpašniecēm.
Liepājas 15.vidusskolas 12.klases audzēknes Zane Laimiņa, Marika Novada un Everita Pjata trijatā dzied jau no desmitās klases, kad viņām 1.septembrī palūgts uzstāties svinīgajā ceremonijā. Līdz šim "Meiteņu trio" paspējis piedalīties dažādos konkursos, piemēram, "Do–re–mi", kur visus trīs gadus Kurzemes zonas skatēs ieguvis vislabākos rezultātus, priecēt ļaudis dažādos muzikālos sarīkojumos Liepājā un citviet Latvijā. Vēju pilsētas iemītnieces rādījušas savu talantu arī kaimiņiem lietuviešiem. "Mēs dziedam visos skolas sarīkojumos, kad tikai vajag aizpildīt kādu tukšumu," smaida jaunietes.
Par savu lielāko sasniegumu viņas uzskata popūrija sagatavošanu septiņu stundu laikā, ko izpildīja šogad pilsētas "Lielajā Popielā". Meitenes pašas izvēlējušās populārās dziesmas, kuras palīdzējis aranžēt Ingus Vrubļevskis. Dziedātājas stāsta, ka tagad jau iemantojušas zināmu slavu, par ko liecina daudzie piedāvājumi uzstāties. Pašas viņas nemēdzot uzprasīties. Runājot par labākajiem koncertiem, meitenes ar prieku atceras pasākumu skolā, kad viņu dziedājumu papildinājis koris. Tad gan sirds esot pukstējusi straujāk.
"Visi mēģinājumi notiek starpbrīžos, mums nav speciāli atvēlēts laiks un telpa, kur to darīt," pastāstīja Zane. Ik pa laikam viņas sadziedoties arī stundu laikā, tad gan klasesbiedri met šķībus skatienus no noburkšķ: "Kas tur čīkst?" Bet tas viņas nesatrauc, meitenes ir dzīvespriecīgas un visu tver ar pozitīvu attieksmi. Arī kašķa par to, kādas dziesmas dziedāt, savā starpā neesot, jo repertuāru izvēlas skolotāja Iveta Logina, bet aktīvistēm atliek vienīgi piekrist vai noraidīt skaņdarbu. Tā kā viņas izpilda tikai tās dziesmas, kas sirdij tuvas, to iemācīšanās un nodziedāšana arī bez pavadījuma raizes nesagādā.
Irēnas Karpas vokālās studijas audzēknes ir gandarītas, ka par savu sniegumu saņēmušas ne tikai profesionālo mūziķu labas atsauksmes, bet arī no saviem vienaudžiem, kuri nemaz nav tik čakli komplimentu teicēji. "Visgrūtāk ir dziedāt tieši jauniešiem, kuri no mūzikas daudz nesaprot. Vieglāk – koncertos, kur uzstāšanos nevērtē žūrija," secinājusi Everita. Marika pastāstīja, ka, mācoties 12.klasē, paliekot arvien mazāk laika muzicēšanai, taču ar to viņas tik ļoti saradušas, ka atteikties nespēj. Neviena liepājniece savu nākotni ar dziedāšanu kā pamatprofesiju nesaista, bet hobija līmenī ar to aizraušoties gan. Everita, kura no visām trijām vienīgā ieguvusi muzikālo izglītību, apsvērusi, ka skolu salidojumos viņas varētu atkal sanākt kopā un sadziedāties kā vecos labos laikos.
"No mums visām vislielākais uztraukums pirms uzstāšanās parasti ir man. Citreiz uzrodas krekšķis, kādreiz atkal sāk trīcēt apakšlūpa vai tecēt deguns," mazliet kautri saka Zane. Tam piekrīt arī viņas kolēģes, piebilstot, ka pašām laika gaitā jau lampu drudzis mazinājies, kaut gan mazliet kājas gan sašķoboties, redzot, cik daudz klausītāju vērīgi ieklausās viņu a cappellas dziedājumā.
Jautājot, ko tad meitenēm devusi dziedāšana, katrai ir sava atbilde. "Mēs esam skolā pazīstamas, vairs nav tik ļoti liels lampu drudzis, un esmu pieradusi pie skatuves," uzskaitīja Zane. "Mūzika kļuvusi par manas dzīves sastāvdaļu, tā dvēselei sniedz gandarījumu, kādēļ arī vieglāk dzīvot," ir gandarīta Marika. "Man ļoti patīk mazie starpbrīži, kad kopā mēģinām. Ieraugot šīs saulainās sejas, uzreiz uzlabojas garastāvoklis," apgalvoja trešā trio meitene Everita.