Kurzemes Vārds

05:25 Trešdiena, 8. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Novada ziņas īsumā

Atjaunos Misiņkalna estrādi

Līdz 30.aprīlim Aizputes domē atbilstošā būvprojektēšanas jomā licencētas juridiskas personas vai sertificētas fiziskas personas var saņemt dokumentus, lai piedalītos konkursā "Misiņkalna estrādes būvniecības iecere", vēsta domes mājaslapa. Konkursa mērķis ir iegūt mūsdienīgus arhitektoniski augstvērtīgus projektu skiču priekšlikumus Misiņkalna estrādes būvniecībai.
Nolikums paredz, ka konkursanti savus darbus izvērtēšanai iesniedz trīs mēnešu laikā pēc dokumentu saņemšanas. Pasūtītājs vēlas, lai jaunā estrāde iekļautos vidē, tai būtu laba akustika un tā būtu droša no dažādiem aspektiem. Apbūves iecerei jāietver arī deju laukums un skatuve, kas kalpotu dažādām mākslas izpausmēm. Nepieciešams ierādīt vietu publiskajai tualetei, tāpat kopumā jāparedz ap 2000 skatītāju vietu, izmantojot dabisko reljefu.
Iesniegtos projektus vērtēs žūrija, kuras priekšsēdētājs ir domes deputāts Linards Tiļugs. Komisijā darbosies arī Liepājas rajona Apvienotās būvvaldes pārstāvji un citi speciālisti. Bet skiču konkursa uzvarētāji saņems prēmijas. Pirmās vietas ieguvējam paredzēta 500 latu liela prēmija un piedāvājums noslēgt līgumu par estrādes tehniskā projekta izstrādi, taču dome patur tiesības labākās apbūves idejas autora skices izmantot, arī slēdzot līgumu ar citiem projekta izstrādātājiem. Otrās vietas ieguvējs saņems 300 latu, bet trešās – 200 latu prēmiju.
Estrādes atjaunošanas darbus pašvaldība paredz uzsākt ne agrāk kā nākamgad, kad būs izstrādāts ēkas tehniskais projekts un aprēķināta darbu tāme. Tomēr jau tagad zināms, ka būvdarbiem būs jāmeklē papildu finansējums, jo ar budžeta līdzekļiem vien nepietiks.
Kā zināms, 1935.gadā celto Misiņkalna brīvdabas estrādi pirms vairākiem gadiem nopostīja ugunsgrēks, tāpēc nu jau labu laiku aizputnieki spiesti iztikt bez agrāk tik populārajiem brīvdabas sarīkojumiem.

Raženi talko pašvaldības darbinieki
Pēteris Jaunzems

Dunika. Sestdien vērienīgu apkārtnes sakopšanas talku bija sarīkojuši Pagasta padomes darbinieki.
Kā "Kurzemes Vārdam" pastāstīja pašvaldības vadītājs Andis Rolis, darbā iesaistījušies vairāk nekā pusotra desmita cilvēku. Zemnieku saimniecības īpašnieks Laimonis Kļava strādātājiem izpalīdzējis ar traktoru, tādējādi izdevies izcelt iegrimušās dzelzsbetona plāksnes no sabrukušā baseina un sakārtot būvmateriālu noliktavu. Tāpat sagrābtas vecās lapas, izzāģēti nokaltušie koki, izcirsti krūmāji, sakārtota puķu dobe un iestādīti mūžzaļie košuma krūmi. Celiņu un taku sakārošanai šoreiz laika pietrūcis, tādēļ šis uzdevums atstāts nākamajai talkai.
Strādātāju uzmundrināšanai un slāpju dzesēšanai, kā tas šādās reizēs pienākas, bijis izbrūvēts arī alutiņš.

Vidusskolai direktors nemainīsies

Grobiņas domes izveidotā komisija, izvērtējot abu apvienoto skolu – Grobiņas pamatskolas un Grobiņas vidusskolas direktorus – , nolēma uzteikt darbu bijušajam pamatskolas direktoram Ivaram Čīmam un Grobiņas vidusskolas direktores amatā atstāt Vizmu Vītoliņu.
Kā paskaidroja domes Administratīvās nodaļas vadītāja Gunta Konopļeva, pamatojoties uz "Darba likumā" noteikto, ka darbinieku skaita samazināšanas gadījumā priekšrocības turpināt darba attiecības ir tiem darbiniekiem, kuriem ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija, nolemts, ka ar šā gada 12.jūniju darba līgums uzsakāms I.Čīmam, pamatojoties uz "Darba likuma" 101.panta pirmās daļas 9.punktu. Komisijā par labu V.Vītoliņas atstāšanai vidusskolas direktores amatā izteicās gan Liepājas rajona Izglītības pārvaldes speciālisti Zigmunds Cinkus un Elita Malovka, gan Grobiņas domes priekšsēdētājs Jānis Neimanis un domes Sociālo, dzīvokļu, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Gunta Liepa.