Kurzemes Vārds

07:34 Piektdiena, 14. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaunumi

Zinātnes un jaunrades nedēļa akadēmijā
Daina Meistere

Liepājas Pedagoģijas akadēmijā norisinās Zinātnes un jaunrades nedēļa. Tās laikā notiek vairāki pasākumi. Viens no tiem – studentu zinātniskā konference. Akadēmijas foajē apskatāma bērnu zīmējumu izstāde un pastāvīgā akadēmijas mākslas studentu darbu izstāde. Pirmdien interesentiem bija piedāvāta iespēja foajē darboties brīvajā darbnīcā. Nedēļas laikā vēl iecerēta brīvā skatuve studentiem "Neturi balsi balsenē, izdziedi to pasaulē". Trešdien aktu zāle notiks akadēmijas profesores Benitas Laumanes grāmatas "Smalki lija zelta lietus" atvēršanas svētki. Nedēļa noslēgsies ar 9. starptautisko zinātnisko konferenci "Sabiedrība un kultūra: dzīves kvalitāte un pārmaiņas sociālajā vidē un apziņā".

[BILDE#172#leftt#]Egona Zīverta foto

Acu pārbaude diabētiķiem

Lai veiktu acu izmaiņu pārbaudes diabētiķiem, kas ir viena no izplatītākajām diabēta komplikācijām, Liepājā bija ieradusies P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģe Marija Klindžāne. Viņa pārbaudīja acu veselību 40 diabētiķiem, kā arī norīkoja viņiem tālāko kontroli, taču gribētāju konsultēties bija daudz vairāk. Lai arī citiem Diabēta biedrības biedriem veiktu acu pārbaudes, daktere Liepājā būs atkal 17.jūnijā.

Uz tikšanos aicina "Vita Liepāja"

Savus biedrus uz kārtējo tikšanos aicina krūts dziedzera asociācija "Vita Liepāja". Tā notiks rīt, 27.aprīlī, pulksten 17 kafejnīcā "Pasaciņa". Kā informēja biedrības vadītāja Inese Veita, būs sarunas par to, kā pārvarēt ieilgušos dabas untumus, jo katram gribas siltumu un saulīti, kā arī lietišķas sarunas par veselības uzlabošanu, arī par jūnijā paredzēto ekskursiju un tālākajiem biedrības plāniem.

Sadarbojas jūras vides monitoringā

Kā "Kurzemes Vārdu" informēja Jūras spēku štāba preses un informācijas virsniece Iveta Kraule, līdz 30.aprīlim Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Patruļkuģu eskadras hidrogrāfijas kuģis "Varonis" izbrauks jūrā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras speciālistiem, kuri veiks jūras monitoringu Rīgas jūras līcī, kā arī Liepājas piekrastē. Šī sadarbība notiek, pamatojoties uz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras un Nacionālo bruņoto spēku noslēgto sadarbības līgumu "Par sadarbību jūras vides monitoringa veikšanā". Šogad tā jau ir otrā reize, kad hidrogrāfijas kuģis "Varonis" šīs sadarbības ietvaros dodas jūrā.

Labdarības koncerts mazās Natašas operācijai

Liepājas Latviešu biedrības namā notika labdarības koncerts, veltīts mazajai liepājniecei Natašai Čerkašinai, kurai nepieciešama kājas operācija, kas jāveic Vācijas klīnikā. Koncertā piedalījās deju kolektīvs "Krustiņi", popgrupa "Spurainīši" un Liepājas baleta un deju studija. Skatītājiem bija iespēja dzirdēt arī Natašas pirmos soļus klavierspēlē. Ieeja koncertā bija ar ziedojumiem. Tā laikā izdevās savākt 90 latus un 55 santīmus. Kā vēlāk sarunā teica mazās Natašas mamma Natālija Čerkašina, par šo naudas summu viņai ar meitu sanāk biļetes ceļam vienā virzienā. Mazā Nataša un viņas vecāki pateicas visiem, kuri ieradās uz koncertu un palīdzēja viņiem. Atgādināsim, ka liepājnieki jau iepriekš palīdzējuši mazajai Natašai atgūt veselību, veicot vairākas operācijas Vācijā.

Atkal būs operete

Operetes izklaidi mums atkal sola Rīgas producentu firma "Devro", kura nodibinājusi drošus sakarus ar Sanktpēterburgu. Ir noslēgts līgums par teātra "Pēterburgas operete" viesizrādi 25.maijā. Paredzētas divas muzikālas izrādes: dienā bērniem – "Brēmenes muzikanti" un vakarā pieaugušajiem – "Trufaldīno no Bergamo". Viesizrādes notiks Liepājas teātrī.

Uzpošanas pirmais posms

Spodrības mēnesi namu pārvalde "Vecliepāja" iesāka ar sestdienas talku 22.aprīlī. Tajā piedalījās 103 uzņēmuma darbinieki un 22 iedzīvotāji, kas bija atsaukušies visur izlīmētajiem aicinājumiem. Ieviesta kārtība vairākās bezsaimnieka teritorijās, starp citu, Jāņa, Dārza, Baznīcas, E.Veidenbauma, Siena, Celtnieku ielā. Īpaši daudz paveikts Jūrmalas ielas galā – novākti nolauztie koku zari, pērnās lapas, gruži. Tagad kārta talkas darbiem Tosmarē.

Ilgvars Jansons dosies uz Austrāliju
Daina Meistere

Raiņa 6.vidusskolas 11.b klases skolnieks Ilgvars Jansons izcīnījis iespēju piedalīties pasaules mēroga ģeogrāfijas olimpiādē, kura notiks šovasar Austrālijā. Ilgvars Jansons parādīja atzīstamas zināšanas Latvijas mēroga olimpiādē un piedalījās vairākās atlases kārtās, līdz tieši jauno liepājnieku iekļāva Latvijas izlases četru cilvēku sastāvā. Ilgvara skolotāja ir Indra Sedula, angļu valodā viņu mācīja Solvita Matvejeva. Interesi par ģeogrāfiju zēns parādījis jau pamatskolas laikā, viņš ir Jauno ģeogrāfu skolas dalībnieks.

[BILDE#171#leftt#]Egona Zīverta foto
Ģeogrāfijas skolotāja Indra Sedula ar Ilgvaru Jansonu, kurš dosies pārstāvēt Latviju pasaules ģeogrāfijas olimpiādē Austrālijā.

"Grāmatā" – 4. klašu skolēnu darbi
Daina Meistere

Jau sesto reizi notika Liepājas vispārizglītojošo skolu ceturto klašu skolēnu radošo darbu konkurss. Tā moto bija "Lielām lietām daudzreiz mazs iesākums" un to rīkoja Sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības vadītājas Ināra Knitnere un Daira Bergholca kopā ar skolotājām Intu Štranku un Zitu Tapiņu. Skolēni rakstīja esejas un zīmēja zīmējumus par dotajām tēmām "Mana pilsēta – Liepāja", "Baltās ziemas pasaka", "Podziņas neparastais piedzīvojums", "Kur pasaulē visdrošāk…". Labākie darbi iespiesti "Grāmatā", kura izdota ar Pilsētas domes, Izglītības pārvaldes un "Hansabankas" finansiālu atbalstu. Jaunie "Grāmatā" publicēto stāstu un zīmējumu autori bija uzaicināti uz svinīgu pasākumu, kurā viņi saņēma skaisto, krāsaino izdevumu, noklausījās dzejnieces Ivetas Liepas un mākslinieces Vinetas Bērziņas vērtējumu, kā arī koncertu.
Katrs "Grāmatā" publicētā darba autors saņēma dāvinājumā izdevumu.

Stāstnieki un dziedātāji no kopas "Ķocis"

Mākslinieciskās jaunrades centra "Vaduguns" folkloras kopa "Ķocis" (vadītāja Mirdza Vanaga) piedalījās Latvijas Universitātes Etniskās kultūras centra projektā "Pulkā eimu, pulkā teku". Šā gada tēma bija "Mājvieta". Stāstnieku konkursā piedalījās Anna Buša, Ilze Sproģe, Mārtiņš Krieviņš. Visi dalībnieki ieguva "Lielā stāstnieka" titulu. Mārtiņu Krieviņu izvirzīja piedalīties fināla pasākumā, kur viņš ieguva "Dižā stāstnieka" goda titulu. "Ķoča" dalībnieki Ilze Sproģe, Ieva Pujate, Sandra Kalna, Mārtiņš Krieviņš piedalījās folkloras skolas "Namīns" rīkotajā Lejaskurzemes novada dziedātāju konkursā, kurā Ieva Pujate ieguva "Mazās dziedātājas" goda nosaukumu, pārējie nopelnīja "Lielā dziedātāja" nosaukumu. Uz fināla pasākumu Rīgā izvirzīts Mārtiņš Krieviņš.

Logopēdiem – par speciālo izglītību

Skolu logopēdu metodiskās apvienības dalībnieki tālākizglītības kursos pievērsās jautājumam par bērnu ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārizglītojošajās mācību iestādēs. Pēc speciāli izstrādātām programmām izglītojamie ar mācību grūtībām un vieglu atpalicību mācību vielu apgūst gan klasē kopā ar vienaudžiem, gan individuāli speciālā pedagoga un logopēda vadībā. Skolu un pirmsskolu logopēdi apguva teorētiskos jautājumus un praktiski vēroja logopēdes Elgas Kalējas nodarbību Speciālajā internātpamatskolā. Kursu programmu sagatavoja un par bērnu attīstības traucējumiem runāja Kaiva Žimante. Par logopēdu funkcijām stāstīja pedagoģe Janina Ponomarjova.

Par tēvu un dēlu Mocartiem

Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā ceturtdienas pēcpusdienā notiks sarīkojums "Muzikāls stāsts par tēvu un dēlu Mocartiem". Komponists Andris Eniņš ar saviem audzēkņiem – blokflautististu ansambli – izrunās un izspēlēs Volfganga Mocarta sākotnējo darbību, kad mūzikas pasaulē viņu ievadīja tēvs Leopolds Mocarts. Mocarta laiku palīdzēs raksturot Gētes un Šillera dzeja, ko runās Ginta Kaņecka un Ilze Samīte.

Baltā stunda Ciānas draudzē

Jau 35.reizi Liepājā tika organizēta Baltā stunda jeb kristīgās dzejas lasījumi. Šoreiz jau piekto reizi tā notika Ciānas baznīcā. Pasākumā piedalījās arī Ciānas draudzes koris diriģenta Gunāra Kneša vadībā un citi mūziķi. Dievvārdus sacīja mācītājs Ilmārs Arājs, dzeju lasīja Ārija Skutule, Elita Peterlēvica, Hugo Knēsis, Modris Zihmanis, Edvīns Tauriņš un citi. Pavisam skanēja 19 autoru sacerējumu lasījumi. Savu attieksmi pret Dievu un kristīgās dzejas nozīmi cilvēka dzīvē pauda Jaunliepājas bibliotēkas vadītāja Ilga Auza un vairāku draudžu pārstāves: Anna Rišmite no Lutera draudzes, Aina Uldriķe no Svētā Jāzepa Romas katoļu draudzes, Inga Vlasova no Apvienotās metodistu baznīcas, Mirdza Kempte no Septītās dienas adventistu draudzes un citi. Sarīkojums ilga divas stundas, bija skaists un garīgi piepildīts, tā pēc tam to vērtēja tā vadītāja, Ciānas draudzes locekle un biedrības "Helikons" prezidente Ērika Birzkopa.