Kurzemes Vārds

19:24 Otrdiena, 26. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Meklē labākos risinājumus namu apsaimniekošanā

Anda Pūce

535 tonnas smilšu, kas nupat savāktas un aizvestas prom no Grobiņas ielām, citi Spodrības mēneša laikā paveiktie darbi ir tikai viens aspekts uzņēmuma "Grobiņas nami" darbībā. Jaunajam uzņēmuma vadītājam Uldim Vārnam šis ir arī pirmais pavasaris namu pārvaldnieka amatā, turklāt jārisina arī dažādas ziemā radušās problēmas, lai veiksmīgi sagaidītu jauno apkures sezonu.

Veido jaunu pārskata sistēmu

Uldis Vārna pastāstīja, ka viņa darba kārtībā šobrīd ir jaunas uzskaites sistēmas veidošana, lai pilnvērtīgāk un pārskatāmāk varētu atspoguļot paveiktos darbus un izmaksas. "Turpmāk izmantosim jaunas datorprogrammas "Nams" un "Namsaimnieks", kas pazīstamas un pārbaudītas citu pašvaldību namu pārvalžu darbā. Tādējādi varēsim apstrādāt datus un katrā laikā saņemt dažāda rakstura pārskatus," skaidro U.Vārna. Šobrīd notiek uzņēmuma rīcībā esošo datu pārnešana, arī jaunu ziņu ievadīšana.
"Grobiņas namu" vadītājs uzskata, kas šis process ir nozīmīgs gan pašam uzņēmumam, lai sekotu līdzi darba lietderīgumam, gan iedzīvotājiem, kas vēlas saņemt pārskatus par katrā namā paveikto. "Nereti saņemam pārmetumus par līdzšinējām veidlapām, un iedzīvotājus neapmierina tas, ka viņi īsti nezina, kam tieši tērēta viņu nauda, tomēr ar atpakaļejošu datumu situāciju mainīt nevaram. Tad ar darbu vadītāju Gunāru Erlecki pēc pierakstiem var šifrēt summas un uzrādīt paveiktos darbus, cik nu tas ir iespējams," stāsta U.Vārna.
Viņš uzsver, ka uzņēmumā pārliecinājušies, ka nereti cilvēki, kas pa dienu nav mājās, nav pamanījuši, ka strādājis cilvēks, tāpat daži sīkāki darbiņi īrniekiem aizmirsušies vai likušies pašsaprotami un pārāk niecīgi, tomēr arī visam tam ir tērēti līdzekļi. "Tagad esam sapratuši, ka dokumentos jāfiksē katrs sīkums, jo arī tur tiek tērēti instrumenti, materiāli, laiks un darbs," saka U.Vārna. Tāpat pēc diskusijām ar namu vecākajiem nolemts pēc iespējas vienoties ar namu pārstāvjiem par katru lietu, lai nebūtu tā, ka cilvēki vēlāk spriež, ka bez tā vai cita remontdarba varēja iztikt.

Dialogs veidojas tuvāks

Tāpat daudzviet Grobiņā tagad notiek iedzīvotāju sapulces, kurās tiek apspriestas aktuālākās namu apsaimniekošanas problēma un diskutēts par iespējamiem risinājumiem. Dalītā īpašuma forma gan darbu tikai apgrūtina, jo nereti pat nelielas mājas īrniekiem ir grūti savstarpēji vienoties par darāmajiem darbiem un maksājumu sadalījumu. "Loģiski būtu, ka līdz ar dzīvokļu privatizāciju nams tiktu pārņemts īrnieku apsaimniekošanā, tomēr mēs redzam, ka dzīvē tā nenotiek, tāpēc namu pārvalde pastāvēs tik ilgi, kamēr mums būs nami, ko apsaimniekot," uzskata U.Vārna. Tas nozīmē, ka ir jādomā par sadarbību ar grobiņniekiem.
Viņš stāsta, ka Grobiņā attiecības starp namu apsaimniekotājiem un īrniekiem esot personīgākas, jo cits citu pazīst, tāpat arī namu pārvalde cenšas dialogu nostiprināt, bez liekām runām atrisinot jautājumus, kas neprasa lielus ieguldījumus: elektrība kāpnēs, veļas šņores, spēļu laukumi. Un iedzīvotāji to novērtē, izrāda uzticību. "Mums ir arī sava galdniecība, tāpat sniedzam dažādus maksas pakalpojumus, kas ļauj iegūt papildu līdzekļus tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai," stāsta U.Vārna.
Vasarā atbilstoši finansējumam tiks veikti remontdarbi vairākos namos. Jau tagad pēc savstarpējas vienošanās ar īrniekiem notiek bēniņu logu nomaiņa Celtnieku ielas 40.namā. "Ar citu namu vecākajiem pārrunājam iespējas par namu daļēju siltināšanu, ko tāpat varētu veikt pirms nākamās apkures sezonas," pastāstīja U.Vārna. Viņš uzsver, ka namu siltināšana ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, jo, tā kā apkures tarifs perspektīvā tikai palielināsies, ir vērts ieguldīt namu siltināšanā, jo šis darbiņš atmaksāsies vairs nevis desmit, piecpadsmit gados, bet ievērojami ātrāk. "Nu jau vairākus mēnešus māju vecāki piedalās siltummezglu rādītāju nolasīšanā, šajā laikā nereti notiek sarunas arī par siltummezglu regulēšanas iespējām katram namam," pastāstīja U.Vārna.
Viņš atzinīgi izteicās par to, ka namu vecākie ir aktīvi, tomēr norādīja, ka pagaidām viņiem pašiem vēl regulēt siltummezglus nav atļauts. "To varēs darīt tikai pēc nopietnām apmācībām, un arī ne visi, jo mums ir jābūt pārliecībai, ka viss būs kārtībā. Siltummezgli nav lētas ierīces, un tos ir diezgan viegli sabojāt, tādēļ nekādus eksperimentus pieļaut nevaram," paskaidroja namu pārvaldnieks. Tomēr viņš uzsvēra, ka Grobiņa ir pietiekami maza pilsēta, lai būtu iespējams speciālistu operatīvi aizsūtīt uz vienu vai otru namu.

Iespējams, būs kopēji pakalpojumu rēķini

Siltuma problēmas ar namu vecākajiem Grobiņā apspriestas arī seminārā. Runāts par siltummezglu regulēšanas iespējām, tāpat dažādiem citiem ar namu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem. "Ļoti labi bija tas, ka seminārā piedalījās arī Grobiņas domes Sociālā dienesta vadītāja Indra Bērziņa. Viņa pastāstīja par iespēju iedzīvotājiem saņemt palīdzību un atbalstu. Ja pirms tam iedzīvotāji kūtri vērsās pēc palīdzības pašvaldībā, tad tagad jau aktivitāte ir lielāka," sacīja U.Vārna. Tāpat viņš priecājās, ka seminārā piedalījās praktiski visu namu vecākie, kas nozīmē, ka informācija nonākusi līdz katram daudzdzīvokļu namam pilsētā.
"Esam iecerējuši līdzīgus seminārus rīkot arī turpmāk, tāpat būs arī praktiskas nodarbības pie siltummezgliem un arī diskusijas," teica U.Vārna. Viens no problēmas aspektiem ir saistīts ar namu kreditēšanu, jo māja var tikt pie kredīta tikai tad, ja ir nodibināta biedrība. Taču, ja to apsaimnieko namu pārvalde, tad jāmeklē citi risinājumi – kredīts jāņem pārvaldei vai jāvienojas citādi. "Tas nozīmē, ka situācijā, kad esam panākuši zināmu progresu savstarpējās attiecībās, mums māja ir jāpalaiž vaļā, ko nereti negribam ne mēs, ne paši īrnieki, kas ir apmierināti ar namu pārvaldes darbu," skaidro U.Vārna. Tomēr šis jautājums neesot atrisināts valstī kopumā.
Stāstot par citām aktualitātēm, U.Vārna skaidro, ka, iespējams, no nākamās apkures sezonas īrniekiem Grobiņā būs viens rēķins par namu apsaimniekošanu, apkuri un citiem komunālajiem pakalpojumiem, ko piesūtīs "Grobiņas nami". Tas izmaksas nepalielinās, tomēr vēl tiekot diskutēts par to, kā savstarpēji norēķināsies "Grobiņas siltums" un "Grobiņas nami".