Kurzemes Vārds

18:33 Ceturtdiena, 24. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaunumi

Rožu laukumā iebrauc zirga pajūgs
Indra Imbovica

[BILDE#479#leftt#]Andra Gertsona foto

Vakar ap pusdienlaiku Liepājas pilsētas sirdī – Rožu laukumā – iebrauca zirgs ar visu pajūgu un alus muciņu, tādējādi uzskatāmi parādot, ka pie sliekšņa jau ir Līgo svētki – laiks pušķoties un vainagus pīt. Bet pāri laukumam pie puķu taureņa Pedagoģijas akadēmijas priekšā šodien jau parādījusies jāņubērnu grupa – latviska ģimenīte piecu cilvēku sastāvā. Tie ir gadatirgus stilā uz saplāksnes uzgleznoti tautiskās svētku drēbēs ģērbušies vienas ģimenes cilvēki, pie kā var jautrā noskaņā par piemiņu no Liepājas Jāņu gaisotnē nofotografēties. Savukārt uz Tramvajtilta ir izkarināti dekori ar Lielvārdes jostas rakstu.
Kā "Kurzemes Vārdam" pastāstīja pilsētas galvenā māksliniece Agita Ansule, pajūgu un zirgu liepājnieku priekam izgatavoja Reiņa Kuncīša firma "KDD", bet jāņabērnus pie Pedagoģijas akadēmijas un Lielvārdes jostas dekorus – Ainara Alžāna dizaina birojs.
Agita Ansule atgādināja, ka, gatavojoties lielajiem vasaras mūzikas festivāliem, intensīvi tiek meistaroti arī apsolītie puķu mūzikas instrumenti. Puķu gliemezi Ventas un Klaipēdas ielas stūrī, puķu bruņurupuci pie tirdzniecības nama "Kurzeme" papildinās puķu bungu komplekts, bet augustā, īsi pirms festivāla "Baltic Beatch Party", ja viss labi veiksies, pilsētas centrā parādīsies arī puķu flīģelis.

Paraksta nodomu protokolu

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles direktors Voldemārs Kārkliņš starptautiskā konferencē "Albena – 2006" mehatronikā un robotehnikā nolasījis referātu "Mehatronikas speciālistu sagatavošanas iespējas Latvijā ES kontekstā". Konferences gaitā parakstīts nodomu protokols starp Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāli, Bulgārijas Zinātņu akadēmiju un Tehnisko inovāciju transferu apvienību (Slovēnija) par sadarbību mehatronikas speciālistu sagatavošanā, piesaistot Eiropas Savienības finanšu līdzekļus. Pirmā vienošanās ir panākta – nākamā gada oktobrī RTU Liepājas filiālē ieradīsies profesori, lai strādātu ar studentiem šajā nozarē.

Pa konkursa pēdām

Namu pārvaldē "Vecliepāja" "Kurzemes Vārdu" iepazīstināja ar neoficiālām ziņām, ka pēc konkursa, kurā noteica firmu, kam šogad vajadzēs ierīkot siltummezglus, liels darbu apjoms nemaz netiekot paredzēts, jo apsaimniekotajā teritorijā tās būs tikai 24 mājas Tosmarē. SIA "Liepājas enerģija" valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs par to bija pārsteigts un uzsvēra, ka oficiāli ar komisijas lēmumu vēl neesot iepazīstināts.

Izglītosies sociālie rehabilitētāji

Kā paredz LR likumdošana, ar 2008.gadu sociālā darbinieka, sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja un sociālās palīdzības organizatora pienākumus drīkstēs veikt tikai personas, kas ieguvušas augstāko izglītību attiecīgās sociālā darba jomās. Lai atbalstītu darbiniekus, kas atbilstošu izglītību vēl nav ieguvuši, Liepājas domes Sociālais dienests kopīgi ar Liepājas Pedagoģijas akadēmiju īsteno projektu "Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reģiona pašvaldībām". Atbilstoši tam darbiniekiem ir iespēja divarpus gadu laikā iegūt Eiropas Sociālā fonda apmaksātu 1.līmeņa augstāko izglītību.
Saskaņā ar projektu, LPA studiju programmā "Sociālais rehabilitētājs" mācās 20 sociālā darba speciālisti no Liepājas pilsētas un rajona un Talsiem. Tā ir neklātienes studiju programma. Tādēļ darbiniekiem, kas piedalās šajā apmācību projektā, būtisks ir darba devēju atbalsts. Liepājas domes Sociālais dienests aicināja darba devējus izprast projekta nozīmi.

Bērnu nams nonāks citā pakļautībā

No 1.septembra Liepājas Bērnu nams varētu turpināt darbu Pilsētas domes Sociālā dienesta institucionālā pakļautībā. Tā deputāti lēma Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdē. Izveidoja darba grupa Liepājas pilsētas Bērnu nama darbības izvērtēšanai un tā darbības atbilstībai normatīvajiem aktiem. Darba grupa 9.jūnijā ieteikusi domei veikt Bērnu nama padotības maiņu un, lai optimizētu Bērnu nama darba organizāciju, noteikt tā institucionālo padotību domes Sociālajam dienestam. Šobrīd Bērnu nams ir pastāvīga pašvaldības iestāde. Sociālā dienesta direktorei A.Barčai uzdots līdz 1.augustam iesniegt domei Bērnu nama nolikuma projektu.

Jauns nolikums NVO finansēšanai

Pilsētas domes Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja pieņēmusi lēmumu "Par nevalsts organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu", kas atbalsta projektu "Nevalsis organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums." Nolikumā paredzēts noteikt konkursa mērķus, līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus, projektu iesniegšanas kārtību, vērtēšanas pamatkritērijus, izvērtēšanas kārtību un projekta darbības kontroli. Visām Liepājas nevalsts organizācijām ir vienādas iespējas pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu aktuālu projektu īstenošanai. Nolikuma projekta apspriešanas sanāksmē piedalījās 24 nevalsts organizācijas. To priekšlikumi ir iekļauti nolikuma projektā. Iepriekšējais nevalsts organizāciju līdzfinansēšanas nolikums bija pieņemts 2002.gada 16.maijā, bet tagad tas morāli novecojis, jo mainījusies likumdošana, kas saistīta ar nevalsts organizācijām. Kopš 2002.gada pašvaldības atbalstu nozīmīgu projektu īstenošanai saņēmušas 128 nevalsts organizācijas.

Pētertirgū – Zāļu tirdziņš

Liepājas Pētertirgū visu šo nedēļu, kā jau katru gadu līdz Jāņiem, būs Zāļu tirdziņš, kurā pārdos gan Jāņu zāles, gan košus vainagus. Bet, kā pastāstīja SIA "Liepājas Pētertirgus" mārketinga menedžere Anda Birze, lai varētu izjust īstu Jāņu svētku noskaņu, rīt ielīgos Jāņus, un par līksmību un svētku noskaņu rūpēsies Līga ar muzikantiem. Būs dziesmas, dažādas atrakcijas, arī kvasa dzeršanas sacensības. Lai svētku galdam būtu vieglāk izvēlēties dažādus našķus, pīrāgus, neiztrūkstošo Jāņu sieru un desiņas, tiks organizēta degustācija. Savu produkciju nogaršošanai piedāvās SIA "Amulis", "Elpa", "Lukas Lutz", "Vīdners", "Zālītes A", "Brūni 5", "JLM grupa", "Kalniņmuiža", "Andi 100", "Vesta R", zemnieku saimniecība "Lankalni", kā arī citas firmas, kas savu produkciju degustēšanai piedāvās skārņos.

Institūtā izlaidums

Pagājušajā sestdienā Baltijas Krievu institūtā notika jauno speciālistu kārtējais svinīgais izlaidums. Šoreiz viņu rindas papildināja 85 cilvēki. No viņiem 35 beiguši mācību iestādi specialitātē "Uzņēmējdarbības vadība", pārējie ir juristi. No viņiem 35 absolventi mācījās latviešu valodā. Vairums šās specialitātes pārstāvju jau strādā sfērā, kurā tieši šāda augstākā izglītība ir vajadzīga. Diplomus absolventiem pasniedza BKI valdes priekšsēdētājs Valerijs Ņikiforovs. Sarīkojumā piedalījās Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls Jurijs Koteļņikovs, Saeimas deputāts Valerijs Agešins un ļoti daudz apsveicēju ar dāvanām un puķēm.

Grāmatas bibliotēkām

Arī šogad turpinās Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras programma "Jaunu grāmatu un citu vērtīgu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām". Konkursā atbalstīto pilsētu un rajonu bibliotēku skaitā ir arī piecas Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāles, informēja CZB direktora vietniece Aina Krauče. Šīs bibliotēkas saņems izdevēju iesniegtās un ekspertu komisijas izvērtētās grāmatas, kuras katra tiek iepirktas mazā komplektā (33 eksemplāri), vidējā (100 eksemplāru) un lielajā komplektā (317 eksemplāru). Līdz ar to konkursā atbalstītās bibliotēkas visu grāmatu nosaukumus saņems diferencēti. Pirmās kārtas atbalstīto 95 nosaukumu grāmatu saraksts jau zināms, un mūsu bibliotēkas saņems vienu pilno komplektu Jaunliepājas bibliotēkai, trīs vidējos komplektus Valtera bibliotēkai, bibliotēkai "Libris" un "Vecliepājas rūķim", bet vienu mazo komplektu – bibliotēkai "Varavīksne".