Kurzemes Vārds

17:50 Trešdiena, 2. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Lai atvieglotu invalīdu dzīvi

Jau ilgāku laiku Liepājā strādā darba grupa, kura veido cilvēku ar invaliditāti sabiedriskā eksperta darbības modeli. Tas top, sadarbojoties invalīdu un viņu draugu apvienībai "Apeirons" ar Pilsētas domi un Neredzīgo biedrību. Notika šās darba grupas tikšanās ar Pilsētas domes deputātiem – Aiju Barču, Tālivaldi Vēsmiņu, Annu Krilovu, Uldi Gravu un Āri Ozoliņu.

Kā informēja šās darba grupas dalībniece, Pilsētas domes eksperte NVO un jaunatnes lietās Brigita Dreiže, tikšanās gaitā deputāti iepazinās ar izstrādāto modeli. Par to stāstīja Liepājas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs Māris Ceirulis, kurš pašlaik veic cilvēku ar invaliditāti sabiedriskā eksperta pienākumus. Projekts paredz, ka sabiedriskā eksperta uzdevums būs apzināt invalīdu vajadzības, analizēt viņu situāciju pilsētā, darīt sabiedrībai zināmas viņu problēmas, veidot sadarbību starp invalīdu sabiedriskajām organizācijām un pašvaldību, informēt sabiedrību, pašvaldības iestādes un uzņēmējus par invalīdiem svarīgām lietām, iedrošināt invalīdu sabiedriskās organizācijas darboties aktīvāk, apzināt tās nevalsts organizācijas, kuras var piedāvāt savus pakalpojumus invalīdu dzīves uzlabošanai.

Kustību invalīdiem ļoti labus standartus jau izstrādājusi invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons". Tās prezidents Ivars Balodis tikšanās laikā analizēja Liepājas projektu un atzina, ka tas ir viens no labākajiem Latvijā. Lai arī katrā vietā projekts izstrādāts atbilstoši katras pilsētas invalīdu vajadzībām, jau izstrādes gaitā citu pilsētu pārstāvji mācījušies no Liepājas. Brigita Dreiže cer, ka sabiedriskais eksperts Liepājā varētu būt arī algots amats, tā apmaksai invalīdu NVO varētu slēgt sadarbības līgumu ar pašvaldību.