Kurzemes Vārds

15:14 Piektdiena, 5. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Novadā

Meža darbinieki mērojas spēkiem un profesionālajā prasmē
Pēteris Jaunzems

No spraigām divu dienu sacensībām, kas risinājās Valkas rajona Launkalnes pagasta "Silmačos" pie gleznainā Lizdoles ezera, atgriezušies Liepājas rajona virsmežniecības darbinieki. Viņi vērtē, ka starts ir izdevies, jo spraigā konkurencē izcīnītas vairākas godalgotas vietas.
Kā "Kurzemes Vārdu" informēja virsmežzinis Māris Otaņķis, pavisam tradicionālajā meža darbinieku spartakiādē šogad piedalījušās 23 virsmežniecību komandas, meža pētīšanas stacijas "Kalsnava" speciālisti, akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" komandas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes studenti un Ogres Meža tehnikuma audzēkņi, kā arī Gaujas Nacionālā parka, Rīgas Meža aģentūras sportisti.
Profesionālajās sacensībās, kur uz kārts bija liktas mežziņu zināšanas, pieredze un attapība liepājniekus veiksmīgi pārstāvēja Priekules mežzinis Leons Ķeružis. Startējot kopīgi ar mežziņa vietnieku Mārtiņu Stankūnu un mežsargu Miku Murziņu viņi sekmīgi atrisināja gan praktiskos uzdevumus, gan arī sniedza izsmeļošas atbildes un teorētiskajiem jautājumiem. Sīvā konkurencē iegūtā 5.vieta ir labs panākums.
Savukārt Liepājas virsmežniecības centra darbinieki Skaidrīte Otaņķe, Ērika Vagare un virsmežziņa vietnieks Andris Džeriņš profesionālajās sacensībās izcīnīja 4.vietu.
Lejaskurzemes mežinieku stiprā puse ir orientēšanās sports. Arī šoreiz Aizputes mežzine Līga Virbule kļuva par uzvarētāju sieviešu sacensībās. 8.vietā ierindojās Skaidrīte Otaņķe, bet vīriešu konkurencē 9. bija virsmežzinis Māris Otaņķis.
Labi rezultāti sasniegti volejbolā, tautas bumbas sacensībās un šaušanā. "Pateicoties katra mūsu darbinieka individuālajam darbam, kolēģu un līdzjutēju atbalstam, mūsu komanda kopvērtējumā ieguva trešo godalgoto vietu, piekāpjoties vienīgi kolēģiem no Rīgas – Ogres un Jēkabpils virsmežniecībām," teica Māris Otaņķis.

Festivāls "Soļi smiltīs" šogad Ventspilī

Sestdien,15.jūlijā, Ventspilī notiks Latvijas rajonu, kas atrodas pie jūras, vidējās paaudzes deju kolektīvu festivāls "Soļi smiltīs", kurā piedalīsies arī vairāki Liepājas pilsētas un rajona kolektīvi.
Festivālā "Soļi smiltīs" aicināti piedalīties un dalībnieku pamatu veido Latvijas piejūras rajonu un pilsētu – Liepājas, Ventspils, Talsu, Tukuma, Jūrmalas, Rīgas un Limbažu vidējās paaudzes deju kolektīvi, kā arī deju kolektīvi – viesi. Mūspusi festivālā pārstāvēs Liepājas vidējās paaudzes deju kolektīvs "Kvēle", Liepājas vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vaduguns", Vērgales vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vērgalīte", Gaviezes vidējās paaudzes deju kolektīvs un Aizputes pilsētas vidējās paaudzes deju kolektīvs "Kurzemnieks".
Festivāla tradīcija sākās 1999.gadā, kad pēc Jūrmalas pilsētas kultūras darbinieku un vidējās paaudzes deju kopas "Tapa" iniciatīvas, uz kopā dejošanu pulcējās Latvijas piejūras pilsētu un pagastu vidējās paaudzes deju kolektīvi. Tradicionāli festivāls notiek katru gadu, bet jau 2002.gadā, kad festivāls notika Liepājā, dalībnieku amplitūda tika paplašināta, dodot iespēju deju soli izdejot visiem piejūras rajonu vidējās paaudzes deju kolektīviem.

Plānošanas reģionos būs sadarbības komisijas

Turpmāk visos piecos plānošanas reģionos tiks izveidotas sadarbības komisijas, kuru sastāvā būs nozaru ministriju izvirzītie pārstāvji un plānošanas reģionu pārstāvji. Šo komisiju uzdevums būs valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darba savstarpējā koordinācija un saskaņošana.
"Plānošanas reģioni veidojas par nozīmīgu starpposmu starp pirmā līmeņa pašvaldībām un valsts pārvaldi," Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās uzsvēra pašvaldību lietu ministrs Māris Kučinskis. Kā zināms, Saeimas pieņemtie grozījumi Reģionālās attīstības likumā nosaka juridiskā statusa piešķiršanu plānošanas reģioniem no šā gada 1.augusta.
M.Kučinskis ar LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini pārrunāja arī valsts investīciju programmas atjaunošanas nepieciešamību. Ministrija apņēmusies izstrādāt arī jaunus noteikumus par valsts investīciju piešķiršanu. Sagatavojot šos noteikumus, plānots konsultēties arī ar LPS. Tiek arī gatavoti saistošo noteikumu paraugi, metodiskie ieteikumi gada pārskatu sagatavošanai un notiek darbs pie likuma "Par pašvaldībām" komentāriem. Tikšanās dalībnieki pārrunāja arī dažādus citus jautājumus, tostarp pašvaldību administratīvo spēju palielināšanas iespējas.

"Turaidās" katra diena nes jaunumus
Pēteris Jaunzems

"Ja cilvēki ir darbīgi un nerimti meklētāji, laukos dzīve nav vienmuļa. Vienmēr var atrast, ko sakārtot vai pārveidot, lai būtu ērtāk un jaukāk," uzskata Dunalkas pagasta zemnieku saimniecības "Turaidas" īpašniece Zigrīda Manteja.

Nozāģē ozolu

Šovasar viņai, strādājot roku rokā ar palīgiem, izdevies sakārtot ne tikai dzīvojamo māju, bet arī pagalmu, par kuru saimniecei ir īpašs stāsts. Pašā pagalma viducī audzis pamatīgs ozols. Zari tam bija izpletušies uz visām pusēm un, bez pārspīlējuma, cēluši nost mājai jumtu. Tad nu pieņemts lēmums koku nozāģēt. Par to izšķirties neesot bijis viegli, taču kopš tas izdarīts, Zigrīdai Mantejai liekoties, ka sētsvidus kļuvis plašāks. Katrā ziņā gaišāks un saulaināks tas tagad izskatoties. Bet vislielākais prieks esot par to, ka akā, kas atradās cieši blakus ozolam, par vairāk nekā diviem grodiem pacēlies ūdens līmenis. Tas rādot, cik daudz koks viens pats patērējis valgmes.
Stāstot par šo atgadījumu, Zigrīda Manteja vēlējās uzsvērt, ka koki ir jāstāda apdomīgi un nekad nevajagot tiem ierādīt vietu pārāk tuvu būvēm. Tāpēc, ka agri vai vēlu radīsies problēmas. Tā nemaz neesot, ka koki aug lēnām. Saimnieki pat nepamanījuši, kā sakuplojis viņu ozols. Otreiz viņi tādu kļūdu vairs nepieļaušot. Bet vasarā tik nepieciešamais paēnis tiekot veidots laukumā, kas atrodas mājas galā. Tur, netālu no dekoratīvo krūmu stādījumiem, zemē ierakta arī liela metāla kaste, kurā aug ūdensrozes.

Puķu dobēm vairāk vietas

Bet ozolam atkarotā platība nestāvēšot tukša, tā tūdaļ ierādīta puķu dobēm. Lai tās neizbradātu kaķi un suņi, lietā tiek likti kārklu pinumi. Jāteic, ka zedeņu žogs, kas ietver "Turaidas" no visām debespusēm un šie jaukie koka pinumi ap puķu dobēm vērš lauku sētu atšķirīgu no kaimiņu mājām. Var teikt, ka zedeņi ir šo māju stils. Zigrīda Manteja rāda, ka blakus saimniecības ēkai izvietotajā laukumā, kur atradies vecais aplociņš, šovasar izveidojusi ilggadīgo puķu stādījumus. Tur atradīšoties tā dēvētais vecmāmiņu puķu dārzs, kurā augs mārtiņrozes, baltās mārgrietiņas, dālijas, lauztās sirdis, peonijas un citas savulaik lielā cieņā bijušas, bet tagad vairāk vai mazāk no modes izgājušas puķes. Arī lilijas, kuras šobrīd "Turaidās" greznojas ar lieliem un daudzkrāsainiem ziediem.

Toms, kas vēlas kļūt par bitenieku

Vasaras mēnešos Zigrīdai Mantejai pieteicies čakls palīgs. Tas esot Toms Grasmanis – izdarīgs radu puika no Otaņķiem, kurš mācoties Rudes skolā. Jaunajam cilvēkam ļoti interesējot bites, un "Turaidas" ir tā vieta, kur viņš var iemācīties, kā ar tām pareizi apieties. Un, rau, darba prakse otaņķniekam jau ritot pilnā sparā. Zigrīda Manteja pastāstīja, ka arīdzan pirmais ienesums viņu saimniecībā jau esot no kārēm izsviests, bet tagad sācies liepu ziedēšanas laiks, kas bitēm divtik nevaļīgs.
Nelielo ekskursiju pa lauku sētu Zigrīda Manteja pabeidza pie zemeņu dobes. Tur aug neparasta šo ogu šķirne, kas ražo visu vasaru. Interesanti, ka lielā tveice šo zemeņu cerus nav spējusi novītināt. Tajās joprojām redzamas sarkanas ogas. Bioloģiskā zemniece pastāstīja, ka šo zemeņu stādus, iedēstītus podiņos, šovasar piedāvājusi pircējiem Pētertirgus Zaļajā tirdziņā. Un pēc tam daudzi liepājnieki viņai zvanījuši, lai noskaidrotu, vai stādi būs dabūjami arī turpmāk. Jā, būšot dabūjami, apstiprināja "Turaidu" saimniece, kaut gan esot novērojusi, ka sausajā laikā zemenes kļuvušas pakūtras stīgotājas. Bet vai tad nu tā būs, ka lietus mūspusei tikai garām ies? Gan jau tas nolīs arī Lejaskurzemē, kur šobrīd viss draud izkalst un pārvērsties sienā.