Kurzemes Vārds

21:40 Svētdiena, 22. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Augstākā izglītība – nevis pašmērķim, bet – lai strādātu

Kristīne Niedre, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece izglītības attīstības jautājumos

Laikā, kad vidusskolu beidzējiem ir tik nopietns posms kā studiju izvēle, gribu vēlreiz uzsvērt, ka augstākā izglītība nav skatāma nesaistīti ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, un vēl esmu ļoti gandarīta, ka arvien vairāk cilvēku sāk apjaust mūžizglītības nozīmīgumu.

Taču tikpat svarīgi ir apzināties, kur iegūtās zināšanas un prasmes varēs likt lietā. Izglītības nozare šobrīd nevar pilnībā apmierināt elastīgi mainīgo darba tirgu, jo šie procesi nav un nevar būt svārstīgi. Un pavisam noteikti tiem arī nevajadzētu pilnībā pielāgoties mazo uzņēmēju vajadzībām, ja domājam par ekonomisko attīstību.

Apzinot situāciju Latvijas augstākajās izglītības iestādēs, vispieprasītākās studiju programmas, kurās veidojas vislielākais konkurss, ir tieši vadības zinātņu studiju programmas. Šāda situācija ir arī Liepājas akadēmijā. Vai tas liecina, ka, absolvējot augstskolu, lielākā daļa vēlas strādāt ar vadību un administrēšanu saistītos amatos? Vai varbūt šī ir vislabāk apmaksāta pozīcija? Analizējot iespējamās sekas, jādomā, vai neveidosies līdzīga situācija kā pirms vairākiem gadiem, kad, iegūstot otrā līmeņa augstāko izglītību, ļoti daudzi neuzsāka darba gaitas iegūtajā specialitātē. Tādā gadījumā uzņēmējiem jāinvestē ne mazi resursi, lai nodrošinātu kadru pārkvalifikāciju.

Runājot par prioritārajiem virzieniem izglītībā Liepājā, varu minēt tos, kurus izvirzījām kā galvenos, pretendējot uz pašvaldības stipendiju: inženieri, arhitekti, mediķi. Taču jāpiebilst, ka tuvojas laiks, kad jāizskata 2007.gada prioritātes, un jau iepriekš saskatu zināmas grūtības, jo trūkst pilnīgi visa veida kvalificētu speciālistu.

Pēc sava skatījuma varu teikt, ka jāpiedāvā visu līmeņu izglītības programmas un esošajām izglītības iestādēm ir jādomā par savu studiju programmu kvalitāti, modernizāciju tehnoloģiju ziņā un jāstrādā pie jaunu studiju programmu izveides un attīstības. Liepājai noteikti šajā ziņā ir pietiekoši cilvēkresursi, kuri to var īstenot. Tas jau ir pierādījies un attaisnojies, straujiem tempiem tuvojoties universitātes statusam.

Šādiem secinājumiem piekrīt arī Kurzemes reģionālā attīstības aģentūra, aicinot vairāk strādāt pie sociālo zinātņu studiju programmām un nodrošināt daudzpusīgāku profesionālo – koledžas līmeņa studiju programmu piedāvājumu.