Kurzemes Vārds

00:50 Sestdiena, 25. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Jauniešu pārliecība par savām spējām ir tikai apsveicama
Ludmila Molčanova,
Izglītības pārvaldes vadītāja

Mūsu pilsētas mācību iestādes absolvents ir vērsies tiesā pret Izglītības un zinātnes ministriju un vēlas piedzīt 20 000 latu kompensāciju par nodarīto kaitējumu. Skatot Baltijas informātikas olimpiādes atlases rezultātus, atlases žūrija jaunieti nav iekļāvusi pasaules informātikas olimpiešu sastāvā, neņemot vērā to, ka atlases uzdevumu vērtēšanas datorsistēmā bijušas tehniskas problēmas.

Es uzskatu, ja mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, tad katrs cilvēks var aizstāvēt savas tiesības, arī skolēns. Tāpēc jau vairākus gadus, kopš divpadsmito klašu beidzējiem eksistē centralizētie eksāmeni, ir nolikums, kas paredz to vērtēšanu. Un tajā ir punkts, kas nosaka saņemtā vērtējuma apelācijas kārtību. Varu pateikt, ka skolēni šīs apelācijas tiesības izmanto, to vidū arī mūsu mācību iestāžu beidzēji. Mans personīgais ieteikums ir, ka skolēnam tomēr vajadzētu padomāt, vai to vajag darīt, ja reiz vērtējums atšķiras tikai par vienu punktu no tā, kādas ir bijušas sekmes mācību laikā konkrētā priekšmetā. Praksē ir bijuši gadījumi, ka, atkārtoti apskatot darbu, eksperti ielikuši vēl zemāku balli. Lielākoties gan atstāj iepriekšējo vērtējumu, taču ir noticis tā, ka prasība apmierināta un vērtējums ir paaugstināts. Tāpēc cilvēkam, kurš ir pārliecināts par savām zināšanām, ir visas iespējas arī apstrīdēt saņemto vērtējumu.

Runājot par konkrēto gadījumu, varu teikt, ka katrai mācību priekšmetu olimpiādei ir savs nolikums, kas paredz gan tās gaitu, gan vērtēšanu un atlasi. Tā kā notikušo izvērtēs tiesa, tur neko nevaru pateikt. Domāju, pats galvenais, ka jaunais cilvēks izmanto iespējas aizstāvēt savas tiesības. Zinu, ka tieši informātikā mūsu valsts jaunieši visus iepriekšējos gadus ir bijuši stipri un no pasaules olimpiādēm atgriezušies ar medaļām. Iespējams, ka to veicina objektīva olimpiešu atlase, bet tikpat labi arī šis jaunietis varētu šo medaļu iegūt.

Gribētu pateikt savu subjektīvo viedokli, ka katrs pārbaudījums – eksāmeni, arī mācību priekšmetu olimpiādes prasa emocionāli psiholoģiski sasprindzinājumu. Tieši tajā dienā un laikā var būt dažādi apstākļi, kas ietekmē atbildes, tāpat kā nedrīkst aizmirst, ka eksistē arī tādi faktori kā laime un veiksme.