Kurzemes Vārds

16:10 Trešdiena, 19. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Tas notika Liepājā 11. augustā

1926.

\ Avīze ziņo, ka lielākā daļa atbilžu uz jautājumiem "Teātris, kino un publika" tiek atsūtīta bez paraksta un sūtītāja adreses. Tas apgrūtina atbildētāju godalgošanu, tādēļ visi tiek lūgti gadījumā, ja nevēlas savu īsto vārdu publicēšanu, parakstoties ar iniciāļiem vai pseidonīmu, to norādīt un savu vārdu tomēr uzrakstīt, "kas paliks redakcijas noslēpums".
\ Tiek veikta dzelzceļa darbinieku materiālā stāvokļa uzlabošana. Viena no jomām ir dienesta apģērba izsniegšana. Turpmāk paredzēts mēteļa šūšanai piešķirt 35 latus, uzvalka – 32 latus, bikšu – 7 latus, darba apģērba, kas sastāv no blūzes un biksēm, – 7 latus.

1936.

\ Pie Saeimas Petīciju komisijas un Ārlietu ministrijas vērsušies Latvijas pilsoņi, kuri agrāk dzīvojuši Krievijā un kuriem gan cariskā valdība, gan padomju iestādes izsniegušas dokumentus, kas apliecina to, ka viņiem ir tiesības saņemt no Krievijas pensiju. Atbildot uz Ārlietu ministrijas pieprasījumu, padomju valdība tagad atsakās maksāt pensijas tiem, kuri vairs tās teritorijā nedzīvo.
\ Jau šajā mācību gadā Liepājā atvērs Zvejniecības un zivkopības skolu. Tā būs pirmā tāda veida skola Latvijā. Skolu uzturēs un tā darbosies Zemkopības ministrijas pārziņā.
\ Pašreiz tiek veikts kapitālais remonts Liepājas muitas ēkas fasādei. Paredzēts to krāsot tumši zaļā krāsā.

1946.

\ Pilsētas partijas kabinetā, Uzvaras ielā 57, aģitatoru sanāksme. Temats – "Darbaļaužu materiālā un kultūras līmeņa pacelšana ceturtajā piecgadē." Referē LK(b)P lektors Bērzs. Aģitatoriem ierašanās obligāta. Aicināti visi interesenti.