Kurzemes Vārds

08:23 Sestdiena, 22. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Izmantos jaunus hidrantus un aizbīdņus

Daiga Borska

Uzņēmums "Liepājas ūdens" saņēmis jaunus aizbīdņus un ugunsdzēsības hidrantus. Tie turpmāk dos iespēju laikus un kvalitatīvi veikt ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un iekārtu apkopi un remontu, kā arī operatīvi novērst avārijas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās.

Uzņēmuma projekta īstenošanas grupas vadītāja Sandra Dejus pastāstīja, ka līgumi par aizbīdņu un ugunsdzēsības hidrantu piegādi ūdensapgādes sistēmai tika noslēgti ar SIA "E.Tauriņš un partneri", kas, pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas Vides ministrijā, tika atzīta par konkursa uzvarētāju. Šobrīd jau SIA "Liepājas ūdens" uzsākusi hidrantus nomainīt. Vispirms to darīs stratēģiski svarīgākās vietās, piemēram, pie bērnudārziem, skolām, sabiedriskām celtnēm un vietās, kur saglabājusies koka apbūve. Vecie hidranti līdz šim kalpojuši apmēram 40 gadu un ir pilnīgi nolietojušies. Pavisam divu gadu laikā paredzēts nomainīt vairāk nekā 400 hidrantu.

Otru iepirkumu grupu – aizbīdņus – ūdensapgādes sistēmā lieto, lai avārijas gadījumā varētu noslēgt pēc iespējas mazāku ūdensapgādes trases posmu un veikt remontu. Pēc tam, kad būs ierīkoti jaunie aizbīdņi, samazināsies to patērētāju skaits, kas cietīs no ūdens pārtraukuma avārijas likvidēšanas gadījumā. Vecie aizbīdņi vairs nav derīgi, ir grūti ekspluatējami un labojami. Toties jaunie aizbīdņi ir drošas konstrukcijas, ērti ekspluatācijas ziņā, vieglāki, speciāli apstrādāti pret nosēdumiem, kas var veidoties ūdensapgādes sistēmās. S.Dejus piebilda, ka, nomainot aizbīdņus un hidrantus, SIA "Liepājas ūdens" daudz efektīvāk varēs veikt cauruļvadu skalošanu un šis process būs mazāk apgrūtinošs liepājniekiem.

SIA "Liepājas ūdens" turpina īstenot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā. 2.kārta". Projekta kopējās izmaksas ir 25,3 miljoni eiro, no kuriem 85 procentus jeb 21,5 miljonus eiro finansēs Eiropas Savienība un 3,8 miljonus eiro, kas ir 15 procenti no kopējām izmaksām, segs uzņēmums "Liepājas ūdens". Pēc Vides ministrijas rīkotā konkursa "Tehniskais nodrošinājums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām Liepājā", kuru izsludināja sakarā ar minēto projektu, aprīlī tika noslēgti astoņi piegādes līgumi. Šobrīd trīs no tiem jau izpildīti.

Līdz gada beigām paredzēta vēl piecu piegādes līgumu izpilde. SIA "Liepājas ūdens" saņems lietošanā jaunu automašīnu ar hidrodinamisko aprīkojumu, tāpat arī specializētas automašīnas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanai, jaunu televīzijas iekārtu cauruļvadu apsekošanai un laboratorijas iekārtas.