Kurzemes Vārds

10:10 Sestdiena, 6. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Skolas gads tuvojas

Anda Pūce

Klašu telpās un gaiteņos pabeigti remontdarbi, kontrolējošo institūciju speciālistu ierašanās Liepājas rajona skolās uz ikgadējām pieņemšanām, skolotāju mācības un visiem redzamā skolēnu pošanās skolas gadam ir tikai dažas no liecībām, kas norāda uz nenovēršamo Zinību dienas tuvošanos.

Skolu pieņemšana rit pilnā sparā

Kā ik gadu, rajona Izglītības pārvalde rīko skolu pieņemšanu, pieaicinot speciālistus no kontrolējošajiem dienestiem, kas izvērtē izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam. Pirmās skolu pieņemšanas jau notikušas Sikšņos un Rucavā, arī Rāvā, Dunalkā un Cīravā. Izglītības pārvaldes vadītājs Zigmunds Cinkus stāsta, ka pieņemšanu rezultāti ir labi, visur klāt bijuši arī pašvaldību vadītāji, kas snieguši maksimālu atbalstu skolu sakārtošanai. "Sākumā domājām, ka neko daudz skolā nevarēsim paveikt, tikai pašu nepieciešamāko, taču beigās, kad izvērtējām, iznāca, ka esam padarījuši diezgan," lepojas Rucavas pamatskolas direktore Dita Role. Viņa stāsta, ka skolā pārkrāsotas grīdas, nolakota parketa grīda zālē, veikta logu apdare un atjaunots meiteņu mājturības kabinets. "Te iegādājāmies jaunas mēbeles un virtuves aprīkojumu, arī plīti un veļasmašīnu, tādēļ patiesi viss izskatās skaisti," atzīst D.Role. Direktore arī priecājas, ka vairāk nekā simts Rucavas skolēnu atkal varēs skolā ienākt pa parādes durvīm, jo, kamēr nebija izflīzētas kāpnes, skolas saimei bija jāizmanto saimniecības ieeja skolas pagalma pusē.

Patīkami jaunumi šogad gaidāmi arī Nīcas vidusskolā, kur par piešķirto valsts mērķdotāciju 30 tūkstošu latu apjomā tiks sakārtota skolas virtuve. Lielāki vai mazāki darbi notikuši arī citās skolās, dažviet atjaunota datortehnika informātikas apguvei, iegādāts nepieciešamais inventārs citiem mācību priekšmetiem, daudzviet ar vecāku atbalstu veikts kosmētiskais remonts klašu telpās. Z.Cinkus stāsta, ka skolu pieņemšana vēl turpināsies visu augustu, bet pēdējās skolās inspektori kopā ar pārvaldes pārstāvjiem viesosies 4.septembrī, kad pieņemšana būs Gaviezes un Grobiņas izglītības iestādēs.

Metodiskā nedēļa šogad garāka

Daina Lukjanova pastāsta, ka mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību tradicionālās sanāksmes pirms jaunā mācību gada sāksies jau ceturtdien, kad kopā pulcēsies rajona informātikas skolotāji, bet pēdējā sanāksme sporta skolotājiem notiks 29.augustā. Lielākā daļa metodisko apvienību sanāksmju nu jau tradicionāli notiek Liepājas 5.vidusskolas telpās. "Metodiskā nedēļa mums šogad tāda izstiepta, taču tas domāts, lai visi var tikt uz viņus interesējošajām sanāksmēm," skaidro D.Lukjanova. Viņa pastāsta, ka mācības jau beiguši sociālo zinību skolotāji, kas vairākas dienas Liepājas 1.vidusskolas telpās apguva B2 līmeņa tālākizglītības programmu. Nodarbības par latviešu valodas standarta īstenošanu pamatskolu 1.– 4.klasēs rajona skolotājiem notika Liepājas 5.vidusskolā. Bet šonedēļ vairāku dienu garumā Skolēnu interešu centrā Grobiņā mācās tie skolotāji, kas rajonā rūpējas par karjeras izglītību. Šīs nodarbības notiek visā valstī īstenotā projekta "KIPNIS" ietvaros, kurā jau pirms kāda laika par multiplikatoru tika sagatavota SIC speciāliste Silvija Leja. Jaunnedēļ kopā sanāks arī skolu bibliotekāri, logopēdi, pirms jaunā mācību gada vēl tiksies arī skolu direktoru vietnieki audzināšanas un mācību darbā. "Bet 30.augustā pulksten 11 Grobiņas ģimnāzijas zālē notiks ikgadējā Liepājas rajona izglītības vadošo darbinieku apspriede, kurā piedalīsies skolu direktori, viņu vietnieki, pašvaldību vadītāji, skolu padomju un arodkomiteju priekšsēdētāji un metodisko apvienību vadītāji," sacīja D.Lukjanova.

Apvienoto klašu būs vairāk

Liepājas rajona Izglītības pārvaldes vadītājs Zigmunds Cinkus atzina, ka šogad ievērojami vairāk nekā iepriekš rajona skolās būs apvienotās klases, kas ir saistīts gan ar zemo dzimstības līmeni, gan citiem apstākļiem. "Ļoti jūtams, ka tie, kas dodas prom uz darbu ārzemēs, tagad ņem līdzi arī bērnus. Ja agrāk daudzi brauca mācīties uz Liepāju, tad tagad vispār izbrauc no Latvijas," saka pārvaldes vadītājs. Tāpēc daudzviet šajā mācību gadā mācības notiks apvienotajās klasēs. Taču esot arī skolas, kur skolēnu skaits nesamazinās, bet pat minimāli pieaug. Zemais dzimstības līmenis, kas Latvijā bija pirms septiņiem gadiem, arī tagad atsauksies uz iespējām nokomplektēt klases lauku skolās.

Pērn pirmklasnieku nebija Vecpilī un Grobiņas pamatskolā, bet Dunalkā nebija otrās klases, un kopumā apvienotās klases sākumskolas posmā bija sešās rajona skolās – Embūtes, Rāvas, Kalvenes, Sikšņu un Virgas pamatskolās un Grobiņas pagasta sākumskolā. Noteikumi paredz, ka pamatskolas klasēs pilsētās un rajonu centros vienā klasē jābūt vismaz 18 skolēniem, pilsētās ar lauku teritoriju – 12 skolēniem, bet pārējās apdzīvotās vietās – 8 skolēniem.

Rucavas pamatskolas direktore Dita Role pastāstīja, ka šogad mācības 1.klasē uzsāks tikai četri bērni. "Pēc saraksta skatoties, mums pagastā deklarējušies pietiekami daudz bērnu šajā vecumā, bet reāli uz vietas ir tik, cik ir," saka direktore. Viņa stāsta, ka nākamgad jau situācija būšot daudz labāka un, arī uz priekšu skatoties, bērnu skaits klašu komplektācijai ir pietiekams, taču nevarot jau prognozēt, kas notiks pēc septiņiem gadiem.