Kurzemes Vārds

01:47 Piektdiena, 5. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Biruta Skujiņa saglabā amatu

Anda Pūce

Grobiņas domes deputātu balsojums par neuzticības izteikšanu SIA "Grobiņas siltums" valdes loceklei Birutai Skujiņai beidzies ar atstāšanu amatā un rājiena izteikšanu. Amatpersonai no savas kabatas būs jāsedz uzņēmuma zaudējumi 450 latu apmērā, kas samaksāti kā naudassods par notekūdeņu iepludināšanu Ālandes upē.

Grobiņas domes Administratīvās daļas vadītāja Gunta Konopļeva pastāstīja, ka dome nolēmusi uzdot SIA "Grobiņas siltums" kapitāldaļu turētāja pārstāvim, domes priekšsēdētājam Jānim Neimanim sasaukt sabiedrības sapulci un pieņemt lēmumu par zaudējumu segšanu no Birutas Skujiņas personīgajiem līdzekļiem. Atgādināsim, ka 450 latu lielu naudassodu SIA "Grobiņas siltums" bija jāsamaksā par to, ka uzņēmuma vadītāja, neievērojot noteikumu par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringa un kontroles prasības, pieņēma lēmumu izliet Ālandes upes nogāzē 260 kubikmetru attīrīšanas tvertņu satura bez saskaņošas ar atbildīgiem dienestiem. Vēlāk piesārņojums tika arī ieskalots Liepājas ezerā.

Domes sēdē tika izskatīts arī vairāku deputātu iesniegums par uzticības balsojumu Birutai Skujiņai. Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Ilgonis Jēčis debatēs sacīja, ka kaitējums dabai nav nodarīts, ir tikai piesārņojums, turklāt saistīt šo gadījumu ar iepriekš izteikto iedzīvotāju neapmierinātību, nebūtu korekti. Viņš uzskata, ka B.Skujiņas ieguldījums pilsētas ūdensapgādes un siltumapgādes sistēmas sakārtošanā svaru kausos ir smagāks par izdarīto pārkāpumu. Pretēju viedokli izteica deputāts Harijs Martinijs, kurš uzskata, ka īpaši amatpersona nevar rīkoties, kā ienāk prātā, jo tad pilsētā veidosies anarhija. Viņš arī atcerējās rupjības, ko B.Skujiņa sarunājusi komiteju sēdēs, apspriežot darba jautājumus, un jautā, vai viņa ir tik neaizstājams cilvēks. Pati B.Skujiņa, kas piedalījās sēdē, atzīst, ka ir gatava savu amatu atstāt kaut vai no rītdienas. Deputātu balsojums gan viņai to darīt neliek, jo ar piecām balsīm "pret" un četrām "par" deputāti noraidīja iesniegumu par neuzticības izteikšanu Birutai Skujiņai.

Par amatpersonas atstāšanu amatā balso Jānis Neimanis, Ilgonis Jēčis, Vizma Vītoliņa, Spodris Skalže un Gunta Liepa, bet pret – Ivars Čīma, Ilmārs Graudiņš, Harijs Martinijs un Uldis Vārna. Vakar B.Skujiņa arī saņēmusi rājienu no J.Neimaņa par spēkā esošās likumdošanas prasību neievērošanu, pildot darba pienākumus un kaitējuma nodarīšanu sabiedrībai.