Kurzemes Vārds

20:07 Svētdiena, 31. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Cilvēks nedēļas centrā

Zibensnovedējs Valdiņš
Inita Gūtmane

"Kurzemes Vārdam" bija skaidrs, ka par cilvēku nedēļas centrā jāizvēlas kāds, kurš palīdzēja tapt grandiozajam festivālam "Liepājas dzintars – 30", uz kura skatuves kāpa vairāk nekā simt Latvijas mūzikas zvaigznes. Taču to, kurš ieguldījis vislielāko darbu un kurš pelnījis, lai viņu ceļ godā, nebija viegli izlemt. Aptaujājot ar jubilejas festivālu saistītos ļaudis, izvirzījām Kultūras pārvaldes Pasākumu un reklāmas nodaļas vadītāju Valdi Skujiņu, jo…
"Valdis bija projekta "Liepājas dzintars – 30" darba grupas vadītājs. Viņš īstenoja daudzas idejas, uzrunāja māksliniekus, veidoja programmu, bija saikne starp mums un mūziķiem. Valdis vadīja jaunrades procesu, bija jubilejas festivāla sirds un dvēsele. Kārtējo reizi parādīja lielas darbaspējas," saka Kultūras pārvaldes projektu vadītāja Linda Tiļuga.
"Liepājas dzintara – 30" veidošanā cītīgi strādāts divus gadus. Šajā laikā apzināti mūziķi, meklēti sponsori, veidota koncerta programma, gādāts par tehniskajām lietām, domāts par dažādiem pasākumiem ap festivālu un reklāmas akcijām. Festivāla tapšanā bija iesaistīti vairāki simti cilvēku. Protams, lielākais smagums gūlās uz Kultūras pārvaldes darbiniekiem, kuri pēdējās trīs dienas pirms festivāla vispār nav izgājuši no darba telpām un strādājuši bez atpūtas. Lielākā atbildība par iznākumu bija jāuzņemas darba grupas vadītājam Valdiņam, kā viņu sauc kolēģi.
Skujiņš spēja būt visur: gan preses konferencē, gan tirdzniecības centrā "Ostmala", kur mūziķi no augļiem un dārzeņiem veidoja ģitāru, gan festivālam "Liepājas dzintars" veltīto izstāžu atklāšanā. Festivāla laikā viņš lielākoties uzturējās aiz skatuves, kur pacietīgi atbildēja uz visiem viesus interesējošajiem jautājumiem. Valdis iejutās arī konferansjē lomā un pieteica daļu no festivāla programmas, kāpa uz skatuves, lai kopā ar grupu "Credo" izpildītu tautā iemīļotās dziesmas. Apbrīnojami, ka viens cilvēks spēj veikt tik lielu darbu. Ir jābūt lielai enerģijai un izturībai. Un tās, pēc kolēģu teiktā, viņam netrūkst, lai gan Valdis trešdien svinēja savu 55. dzimšanas dienu. Ja arī kādreiz iestājas pagurums, Pasākumu un reklāmas nodaļas vadītājs to nekad neizrāda, un smaids no viņa sejas nepazūd. Tikai paši tuvākie zina: ja Skujiņš saka, ka viņam nav laika, tas nozīmē, ka darba ir pārāk daudz un jāsteidzas palīgā. Spēku Valdis gūst makšķerējot, peroties pirtiņā, lasot grāmatas un klausoties mūziku.

Nekad neizceļ: "Es"

Valdim Skujiņam raksturīga savaldība, neviens no "Kurzemes Vārda" aptaujātajiem ļaudīm neatceras, ka viņam būtu izsprucis kāds skaļāks, nepārdomāts vārds. "Valdis ir zibensnovedējs. Apbrīnoju viņa spēju pat ekstrēmās, skandalozās situācijās ieturēt līdzsvaru un mieru," stāsta L.Tiļuga. "Ir tāds teiciens: "Nopelni ir kā upe, jo tā dziļāka, jo klusāk plūst." Šo teicienu var attiecināt uz diviem man zināmiem cilvēkiem – Jēkabu Ozoliņu un Valdi. Viņš dara savu darbu, bet to neafišē, nekad nesaka: "Es, es..." apgalvo Kultūras pārvaldes metodiķe Baiba Kļava.
Cilvēkiem, kuri ilgāku laiku strādā kultūras jomā, izveidojies savs priekšstats par Valdi Skujiņu. Tas nav nepārprotams. Citi uzsver, ka viņš ir ļoti izpalīdzīgs, mūsdienīgs, labs novērotājs, nežēlojas par savām nedienām, neuzbāžas ar padomiem, daudzus darbus gatavs darīt no labas sirds, neprasot samaksu. Viņa dzīvē pirmajā vietā nav materiālās vērtības. Viens no iecienītākajiem teicieniem: "Viss dzīvē saskaitās." Ar to domājot, ka labie darbi atdarīsies citā pasaulē. Dzīves pamatvērtības smēlies Austrumu filozofijā. "Ar Valdi kopā ir ļoti viegli, jo abi domājam vienās kategorijās. Viņš noteikti ir mūsu kolektīva dvēsele un dzīvesprieka nesējs. Ja blakus nebūtu Valda, būtu ļoti grūti," atzīst Kultūras pārvaldes vadītāja Lelde Vīksna.
Valdim raksturīga prasme komunicēties ar cilvēkiem, viņš atsaucas uz interesantām idejām un ir gatavs tajās iesaistīties, palīdzēt, sevišķi tad, ja runa ir par viņam tik tuvo populāro mūziku. Tomēr, pēc daudzu domām, viņam dažkārt pietrūkst analītiskās domāšanas, spējas situāciju pārredzēt un paredzēt ilgtermiņā. Piemēram, kaut vai viņa virzītā un pēc tam Pilsētas domes akceptētā Liepājas kultūras programma, kuru izstrādāja firma "MM Remix" un kura praktiski nefunkcionēja. Tāpat centībā izpildīt augstākās priekšniecības vēlmes viņš ne vienmēr bijis atklāts pret saviem kolēģiem. Šādi laipodams, viņš dažkārt zaudējis gan savu kolēģu uzticēšanos, gan iesējis nesaprašanos pašu sadarbības partneru vidū.
Vairāki aptaujātie ļaudis arī norādīja, ka viņš visās lietās cenšas saskatīt pozitīvo, dažkārt neņemot vērā otru pusi. To apliecina arī pats. Stāstot, cik ļoti bijis priecīgs, ka 1999.gadā Liepājai, pirmajai no Latvijas pilsētām, oficiāli tika apstiprināta sava himna – dziesma "Pilsētā, kurā piedzimst vējš". Bet cik ļoti bijis pārsteigts, ka daudzi nākuši klāt un pārmetuši, kā var atbalstīt dziesmu, kurā ir par dzērājiem un zārkiem. "Un man šķita, ka izdarīts labs darbs," viņš nesaprot. "Valdis ir viens no tiem retajiem cilvēkiem, kuri ir absolūti orientēti uz pozitīvo un, loģiski, vēlas to sagaidīt arī no citiem. Diemžēl mums apkārt ir ļoti daudz cilvēku, kuri pārtiek tikai no negatīvām emocijām un cer, ka, otram pasakot ko riebīgu un ļaunu, pašam klāsies labāk. Visus ar savu labestību nespēsi pārveidot, ar to diemžēl ir jārēķinās," skaidro L.Vīksna.

Ir īstajā vietā

Valdis Skujiņš pildījis dažādus amatus, piemēram, bijis vokālā ansambļa "Credo" mākslinieciskais vadītājs, Liepājas domes izpilddirektora vietnieks, Kultūras nodaļas vadītājs, tagad ir Kultūras pārvaldes Pasākumu un reklāmas nodaļas vadītājs. Taču viņš nav nekad izrādījis savu pārākumu, nav arī īpaši pārdzīvojis, ja nonācis zemākā amatā. Pieņēmis tā brīža situāciju un ielicis visu savu sirdi jaunajā darbā. "Valdis nekad nav norādījis, kas katram jādara. Mēs esam viena komanda. Viņš ir demokrātisks priekšnieks, ar kuru vienmēr var par visu izrunāties," uzsver L.Tiļuga.
Kultūras pārvaldes darbinieces uzskata, ka V.Skujiņš ir cilvēks īstajā vietā. "Tā kā Valdis ir arī mūziķis, viņam ir labi kontakti ar saviem aroda brāļiem, viņš māk ar viņiem kontaktēties, sastrādāties, labāk nekā mēs izprot viņu vēlmes," uzskata starptautisko sakaru un attīstības projektu vadītāja Ilze Čukure.
Atgriežoties pie festivāla "Liepājas dzintars", var teikt, ka tas šogad izdevies, uz ko norāda pasākuma rīkotājiem adresētie daudzie atzinīgie vārdi no skatītājiem un māksliniekiem. Taču bija dažas lietas, kas nav izdevušās tā, kā gribēts. Kritiku, protams, saņem pasākuma rīkotāji, arī Valdis Skujiņš. Viņš, pēc kolēģu novērojumiem, vismaz ārēji neizrādot, ka to pārdzīvo. Vai tā ir? "Ja manas rīcības dēļ kāds nav apmierināts, protams, man ir skumji. Ja kas totāli bijis garām, mēģinu atvainoties. Man noteicošais ir sirdsapziņa un maza bērna miegs," skaidro Valdiņš.