Kurzemes Vārds

22:38 Piektdiena, 29. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Novadā

Aicina izmantot maksājumus erozijas ierobežošanai

Biedrība "Zemnieku saeima" aicina lauksaimniekus šoruden izmantot iespēju pieteikties maksājumiem erozijas ierobežošanai, informēja "Zemnieku saeimas" sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Zuzāne.
Saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegto informāciju līdz 2.oktobrim varēs pieteikties atbalsta maksājumiem par zaļajām platībām – ziemājiem, rugājiem un sētajiem zālājiem.
Zemkopības ministrijas piedāvātais agrovides atbalsta pasākums ir viens no retajiem maksājumiem, kuru zemnieki varēs izmantot papildu platību maksājumiem. Latvijas saimniecības saņem gandrīz pašus mazākos maksājumus Eiropas Savienībā, tāpēc šī iespēja jāizmanto, aicina L.Zuzāne.
Atbalsta pasākuma mērķis ir mazināt augsnes eroziju, palielinot veģetācijas noklāto platību proporciju lauksaimniecībā izmantojamā zemē. Atbalsta lielums būs 23 eiro par hektāru tā saucamajās nitrātu vides jūtīgajās teritorijās – Rīgas, Bauskas, Jelgavas un Dobeles rajonos, bet 40 eiro par hektāru – pārējā Latvijas teritorijā.
Paredzams, ka tas būs pieejams arī pēc 2007.gada. Papildu informāciju zemnieki var iegūt platību maksājumu saņemšanas rokasgrāmatā 2006.gadam, kā arī biedrībā "Zemnieku saeima".

Direktoru vietnieki filozofē

Piektdien Liepājas rajona skolu direktoru vietnieki audzināšanas darbā Grobiņā tikās mācību seminārā, lai apspriestu pagājušā mācību gada darba rezultātus un jaunākās aktualitātes, kā arī tiktos ar filozofi Viju Virtmani.
Liepājas rajona Skolēnu interešu centra direktore Tamāra Štrausa pastāstīja, ka saruna ar filozofi par tēmu "Radošais gars – ģēnijs, nolemtais vai mūžīgais jautājums" vairāku stundu garumā notikusi, pateicoties projekta "Kurzemes plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai" atbalstam. Semināra dalībnieki saņēma arī Eiropas Sociālā fonda apstiprinātus sertifikātus. Bet par interešu izglītību un audzināšanas darbību pagājušajā mācību gadā skaitļos un faktos pastāstīja Skolēnu interešu centra vadošie speciālisti.

Novadu robežzīmes uzskata par reklāmu
Anda Pūce

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts ceļi" Tehniskās pārvaldes direktors Valdis Laukšteins, tiekoties ar Liepājas rajona pašvaldību vadītājiem izraisīja asu pretreakciju, skaidrojot likuma normu, kas neatļauj pašvaldībām uzstādīt ceļmalās robežzīmes.
"Pēc apvienošanās mēs izgatavojām zīmes "Sakas novads", ko uzstādīt zīmju "Sakas pagasts" vietā, bet tagad tas ir aizliegts un tās stāv šķūnī," dusmojās Sakas Novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Viņš izteica savu neizpratni par likuma normu, kas aizliedz zīmju uzstādīšanu, jo līdz novada izveidei tās taču ceļmalā bijušas un nevienam nav traucējušas. "Zīmes ir izgatavotas atbilstoši visām prasībām un maksāja vairākus simtus latu," sacīja U.Kristapsons.
V.Laukšteins atzina, ka šāda likuma norma tiešām esot un ka Latvijas ceļi naktī jau tā izskatoties pēc Ziemassvētku eglītes, tāpēc šādas zīmes var uzstādīt kā jebkuru citu reklāmu 15 metru attālumā no ceļa. "Tā ir tikai tāda pašvaldību zīmēšanās, morāla lieta," domā V.Laukšteins. Taču "Latvijas valsts ceļu" pārstāvis nespēja mazināt pašvaldību vadītāju neizpratni par likuma normu, kas nu jau pāris gadu aizliedz pašvaldībām nomainīt teritoriju iezīmējošās zīmes.
Un Liepājas Rajona padomes izpilddirektors Indulis Ozoliņš sašutumā jautāja, kāpēc upju nosaukumus Satiksmes ministrija par reklāmu neuzskata. Pēc šīs vārdu sadursmes pašvaldību pārstāvji vienojās, ka kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību būtu jāatrisina jautājums un jāpanāk vismaz kompromiss, proti, pašvaldību jauno robežzīmju uzstādīšanu atļaut 5 metru attālumā no ceļa.
"Zīmes būtu jāsaglabā, apliecinot lokālpatriotismu," sacīja arī Liepājas Rajona padomes priekšsēdētājs Aivars Šilis, aicinot aktīvāk šī jautājuma risināšanā iesaistīties arī tos rajona pašvaldību vadītājus, kas darbojas Latvijas Pašvaldību savienības Tehniskajā komitejā, piemēram, Dunalkas Pagasta padomes priekšsēdētāju Andreju Radzeviču. Tieši ar šo komiteju sadarbojas arī Satiksmes ministrija, kas var normu par robežzīmēm mainīt.
Diskusijas kuluāros gan izskanēja doma, ka aktīvāk būtu jādarbojas arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kas aicina veidot jaunos novadus. "Turklāt pēc reformas taču robežzīmju skaits samazinās, nevis palielinās," vēl piebilda kāds pagastvecis.