Kurzemes Vārds

12:59 Sestdiena, 7. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Novada ziņas īsumā

Konferencē pārrunā izglītības aktualitātes
Anda Pūce

Vakar Grobiņas ģimnāzijas zālē visu rajona izglītības iestāžu vadošie darbinieki, arī pašvaldību pārstāvji un sabiedrības pārstāvji jeb skolēnu vecāki bija pulcējušies uz ikgadējo Liepājas rajona Izglītības pārvaldes rīkoto augusta konferenci, kuras tēma šogad bija "Izglītota un zinoša sabiedrība – nacionālās attīstības prioritāte".
Konferenci, kas norisinājās svinīga atkalsatikšanās prieka gaisotnē, atklāja Grobiņas domes priekšsēdētājs Jānis Neimanis un rajona Izglītības pārvaldes vadītājs Zigmunds Cinkus, skanīgas dziesmas izpildīja jaunie grobiņnieki, bet ievadrunu teica bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks. Viņš pievērsās tēmai par valsts atbalstu izglītībai – ģimenē un skolā, kas ir izglītotas sabiedrības veidošanās pamatā. Z.Cinkus vēlāk pastāstīja par Izglītības pārvaldes darbību izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Viņš sniedza ieskatu arī pagājušā mācību gada izvērtējumā, kas apkopots izdotajā pārvaldes darba pārskatā.
Z.Cinkus pastāstīja, ka pērn rajona 33 skolās mācījās 5964 skolēni. Šogad skolēnu skaits ir par 200 mazāks, un, lai gan šāds samazinājums ir ievērojams, neviena skola rajonā nav likvidēta, turklāt pirmsskolas iestādes apmeklējošo bērnu skaits palicis iepriekšējā gada līmenī. Tāpat visās rajona izglītības iestādēs izdosies nodrošināt pietiekamu skolotāju skaitu, kas sagādā problēmas citur Latvijā. Un šādus rādītājus bijis iespējams sasniegt, pateicoties arī lielajam pašvaldību atbalstam. Par to un izglītības politikas virzību reģionā runāja rajona Izglītības, jaunatnes un reliģisko lietu komitejas vadītāja Otīlija Lībeka un Rajona padomes izpilddirektors Indulis Ozoliņš. Bet par skolu kā nacionālās attīstības plānā izglītībai izvirzīto uzdevumu realizētāju savus viedokļus klāstīja Otaņķu Pagasta padomes priekšsēdētāja Anda Veidele, Pāvilostas vidusskolas padomes priekšsēdētāja Marita Horna, Aizputes vidusskolas skolniece Anitra Lapena un Kapsēdes pamatskolas direktors Gints Plostnieks.
Ar patiesu interesi konferences dalībnieki ieklausījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres, profesores Tatjanas Koķes teiktajā par izglītības vietu Nacionālās attīstības plānā un ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktora Mareka Gruškevica vēstītajā par skolotāju darbu un atalgojumu.

Jaunie mūziķi un mākslinieki rāda savu varēšanu
Viktors Ulberts

Ar bijušā universālveikala ēkas sienu apgleznošanu un topošo mūziķu uzstāšanos Priekules Mūzikas un mākslas skola vakar centās piesaistīt mācību iestādei jaunus audzēkņus.
"Tā nav pirmā vieta, ko mēs apgleznojam. Tā mums pēdējos gados kļuvusi par tradīciju," stāsta Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore Inita Rubeze. Iepriekš pie svaiga krāsojuma ticis "Ziedu namiņš", pienotavas žogs, šķūnis u.c. "Mūsu mērķis ir izdaiļot un padarīt krāšņāku kādu pilsētas stūrīti. Bijušā universālveikala ēkas sienas nav tajā labākajā stāvoklī, tāpēc saņēmām atļauju no īpašnieka – akciju sabiedrības "LPB" – un ķērāmies pie darba."
Skices iepriekš izstrādājuši mākslas skolas pedagogi. "Zīmējumos mēs uzsvērām tieši mūziku un mākslu – tieši to, ko māca skolā. Tāpēc tur redzami klusās dabas akcenti un mūzikas instrumenti," skaidroja mākslas skolotāja Zenta Svara. Pēc tam šīs skices uzzīmētas uz sienām, savukārt bērni tām ķērās klāt ar krāsām gluži kā zīmējumu grāmatā "Izkrāso pats!".
Sienu apgleznošana ir tieši pakārtota jaunu audzēkņu uzņemšanai, lai viņus ieinteresētu nākt mācīties. Iepriekš šajā pasākumā muzicēja pūtēju orķestris, taču šoreiz priekšnesumus sniedza vijoles un akordeona klases audzēkņi, lai interesentiem demonstrētu arī citu skolā apgūstamo instrumentu skanējumu.
Priekules Mūzikas un mākslas skolā patlaban mācās 130 audzēkņu. I.Rubeze stāsta, ka šogad mācību iestāde ir gatava uzņemt vēl 20 bērnus, kurus interesē māksla vai mūzika.