Kurzemes Vārds

07:25 Sestdiena, 30. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Par profesijām – jau skolas solā

Daina Meistere

Mūsu pilsētā notiek mācības vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem. Kursu mērķis – iemācīties, kā mācīt bērnus izvēlēties profesiju.
Par šīm nodarbībām pastāstīja pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe jaunatnes lietu jautājumos Aelita Antonova.

– Jau otro gadu tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda nacionālais projekts "Karjeras izglītības programmas nodrošināšana izglītības sistēmā", – teica A.Antonova, pastāstot, ka no jūnija notiek skolotāju 72 stundu tālākizglītības mācību kursi "Karjeras izglītības darba organizēšana vispārizglītojošās un profesionālajās izglītības iestādēs". Tos jau pabeiguši četrdesmit astoņi Kurzemes reģiona profesionālo mācību iestāžu pedagogi, viņu starpā ir gan liepājnieki no 31. un 48. arodvidusskolas, Mūzikas un Mākslas vidusskolas, RTU Liepājas filiāles, kā arī pārstāvji no Kazdangas, Cīravas, Kandavas, Ventspils, Skrundas, Kuldīgas profesionālajām mācību iestādēm.

Ko skolotāji šajās mācībās apgūst?

– Uzsvars likts uz mūsdienīgu darba formu un metožu apgūšanu un prasmi tās izmantot, lai sekmētu skolu audzēkņu apzinātu lēmumu pieņemšanu turpmākajam dzīves un izglītības ceļam. Tāpat skolotāji arī iemācās savās skolās veidot karjeras izvēles programmas, kuras ir ļoti nepieciešamas katrā mācību iestādē. Jo skolotājam ir jāprot palīdzēt zēniem un meitenēm veidot izpratni par darba dzīvi, par profesijām, to apguvi un praktisko pielietojumu. Ir jādomā par skolēnu pašvērtējuma paaugstināšanu. Tieši tāpēc kursus, kuri sākās šonedēļ, apmeklē kā klašu audzinātāji, tā skolu administratīvie darbinieki. Kopā mācās vispārizglītojošo skolu 90 skolotāju – kā no pamatskolas posma, tā vidusskolām.

Kāpēc par profesijām mācās to skolu skolotāji, kurās audzēkņi jau apgūst konkrētu profesiju, ko paši izvēlējušies?

– Viņiem tāpat ir savas problēmas. Ir audzēkņi, kuri saprot, ka kļūdījušies amata izvēlē, un pēc pirmā semestra grib izvēlēto skolu atstāt. Tāpat profesionālo mācību iestāžu audzēkņi jārosina un jāinformē par tālākas izglītības iespējām, ar viņiem ir jārunā par darba dzīvi, par prasmi orientēties darba tirgū. Bet visiem projekta dalībniekiem ir vienlīdz svarīgi apgūt, kā palīdzēt bērniem atrast informāciju, kā to sistematizēt, kā motivēt skolēnus izvēlēties savām prasmēm, spējām, savai personībai piemērotāko tālākās dzīves modeli.