Kurzemes Vārds

19:33 Ceturtdiena, 9. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaunumi

Vairāk iespēju brīvā laika pavadīšanai
Inita Gūtmane

Jaunieši arvien vairāk vēlas saturīgi pavadīt brīvo laiku un atpūsties – rāda Liepājas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv veiktā aptauja par jauniešu galvenajām problēmām mūsu pilsētā. Par to nobalsojuši 42 procenti respondentu. Samērā liels ir arī to respondentu skaits, kuri uzskata, ka jaunieši paši ir pasīvi un izsakās negatīvi par notiekošo. Šim apgalvojumam piekrīt 26 procenti respondentu. Mazāk ir to, kuri domā, ka jaunieši nerūpējas par savu veselību (15 procentu), ka viņi netiek iesaistīti sabiedriskajos procesos (10), kā arī to, ka jauniešiem trūkst informācijas viņus interesējošos jautājumos (8). Aptauja portālā ilga aptuveni mēnesi. Tās laikā savu viedokli izteica pustūkstotis iedzīvotāju.
"Aptaujas rezultāti mani nepārsteidz, jo to, ka galvenā problēma ir iespēju trūkums brīvā laika pavadīšanai un izklaidei, jaunieši minēja arī Jaunatnes centra pērn rīkotajā aptaujā. Pamatojoties uz jauniešu izvirzītajām problēmām, ir tapusi Liepājas pilsētas jaunatnes politiskā rīcības programma. Tajā ir noteikti konkrēti uzdevumi, kurus veicot varētu uzlabot situāciju. Piemēram, Karostā paredzēts izveidot mini skeitparku, lai jauniešiem nebūtu jātērē daudz laika, braucot uz pilsētas centru. Kā labu brīvā laikā pavadīšanas iespēju jauniešiem iesaku iesaistīties kādā nevalsts organizācijā vai pašiem izveidot to, tādējādi īstenojot savas idejas," uzsver Jaunatnes centra direktors Pāvels Jurs. Viņš arī aicina jauniešus vairāk uzmanības pievērst savai veselībai, jo šis jautājums kļūst arvien aktuālāks.

Atkal akcija "Nesmēķējošā klase"

Jau otro gadu Veselības veicināšanas valsts aģentūra aicina arī Latvijas skolēnus iesaistīties starptautiskajā pretsmēķēšanas kampaņā "Nesmēķējošā klase". Tas ir Eiropas Savienības Sabiedrības veselības programmas projekts smēķēšanas profilaksē jauniešiem. Citviet Eiropā tas notiek jau desmito gadu. Šīs aģentūras pārstāve Liepājas pusē Ineta Stadgale pastāstīja, ka akcijas mērķis ir aizkavēt smēķēšanas uzsākšanu skolēnu vidū un veicināt smēķēšanas atmešanu tiem jauniešiem, kas to uzsākuši. Projektā "Nesmēķējošā klase" aicināti piedalīties 7. un 8. klašu kolektīvi. Tuvākajā laikā visu skolu direktori saņems vēstuli, kas informēs par šo akciju un noteikumiem. Pagājušajā mācību gadā šajā projektā no Liepājas un rajona piedalījās 27 klases. Līdz galam savu apņemšanos nesmēķēt izturēja un atzinību Liepājā saņēma 2. un 8. vidusskolas klases, bet rajonā – Dunalkas un Kazdangas pamatskola un Aizputes vidusskola. Sīkāku informāciju par šo projektu interesenti var atrast mājaslapā www.bezcigaretes.lv

Kā valodiņu izkopj Rīgas bērniem

Mūsu pilsētas Logopēdu metodiskā apvienība rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz semināru Rīgā. Liepājnieki ciemojās logopēdiskajā sākumskolā "Valodiņa". Tās direktore Mārīte Teivāne pastāstīja par skolu un par to, ka te zināšanas apgūst bērni ar smagiem valodas traucējumiem. Derīgu pieredzi ieguva 15.vidusskolas speciālisti, jo tur darbojas pirmā logopēdiskā klase. Semināra otrā daļa notika Rīgas 84.vidusskolas izglītības un attīstības centrā. Tur pieredzē dalījās centra vadītāja logopēde Laila Staļģe. Šajā centrā bērni saņem arī citu speciālistu, piemēram, fizioterapeita, psihologa, masiera palīdzību. Mūsu pedagogi guva atziņu, ka jau sešus gadus vecu bērnu apmācība dod lielākus rezultātus, ja tā norit skolā, un ka stundas var notikt arī netradicionālā veidā, piemēram, bērniem sēžot uz lielām bumbām.

Viesi pastāsta par grafīti

Tieši valsts svētku dienā interešu centrā "Pēcskola" viesojās grafīti mākslinieks no Jelgavas – Viesturs Holenders kopā ar saviem kolēģiem no Latvijas un Vācijas. Pasākumu atklāja "Pēcskolas" zēni Ričards Šteinbergs un Kristaps Zīle, kuri izveidojuši grupu "Green Grow", paši sacer mūziku un vārdus, ieraksta savas dziesmas un kuri mākslinieciskās jaunrades centra "Vaduguns" rīkotajā duetu un solistu konkursā "Dziesma sauc" ieguvuši 2.vietu. Grafīti mākslinieki bērniem un jauniešiem pastāstīja par šā mākslas veida attīstību Latvijā un Vācijā, bet viena no "Pēcskolas" lielās istabas sienām pārtapa par mākslinieku un bērnu veidotu mākslas darbu.

Iedarbināta katlumāja

Uzņēmums "Liepājas enerģija" pagājušajā piektdienā uzsācis ekspluatēt gāzes konteinertipa katlumāju Slimnīcas ielā 15. Tā piegādā siltumu līdzās esošā kvartāla četrām daudzdzīvokļu mājām, kas līdz šim tās siltumu saņēma pa garu cauruļvadu no katlumājas Kapsēdes ielā. Pievienojot trasi jaunajam avotam, vajadzēja ierīkot atzaru no kvartāla tīkliem uz citu cauruļvadu. Tā bija paredzēto darbu pēdējā operācija, taču pārtraukums siltumpiegādē ilga tikai dažas stundas, par ko iedzīvotāji bija brīdināti. Par laimi, darbus veicināja arī laika apstākļi. Pretenzijas no dzīvojamām mājām nav saņemtas. Tagad "Liepājas enerģijas" speciālisti strādā otrajā jaunajā katlumājā, kas apsildīs kaimiņu mikrorajonu Grīzupes ielā. Šeit darbus paredzēts pabeigt līdz decembra vidum. Iekārta lielākoties jau samontēta, vēl tikai jāierīko siltumtrase.

Bērnu diena ASV infocentrā bibliotēkā

ASV Bērnu dienu atzīmē katru gadu 20.novembrī. Šajā gadā tās varonis ir Vinnijs Pūks. Arī Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā esošajā ASV infocentrā vakar notika bērnu rīts "Vinnija Pūka dzimšanas dienai", informēja CZB direktores vietniece Aina Krauče. Bērnudārza "Pūcīte" audzēkņi zīmēja savu mīļāko pasakas tēlu un skatījās multiplikācijas filmu par Pūku. Tāpat bērniem bija jāveic dažādi praktiski uzdevumi, lai ar Vinniju Pūku varētu sarunāties angļu valodā. Visi šie notikumi, kā zināms, sākās ar mazu zēnu Kristoferu Robinu, kurš dzīvoja pagājušajā gadsimtā un kuram tēvs Alans Milns dzimšanas dienā uzdāvināja rotaļu lācīti Vinniju Pūku. Vakaros zēns klausījās tēva izdomātās pasakas par lācīti. Vēlāk šos daudzos stāstus apkopoja grāmatā, kuras pirmizdevums bija 1926.gada 14.oktobrī, bet lācīša gaitas ekrānos aizsākās 1966.gadā ar Volta Disneja filmiņu "Vinnijs un medus koks".

Vācu nams joprojām darbīgs

"Divas dienas, kamēr citi priecājās, mācījāmies, galvas nepacēluši," – tā apgalvo Vācu nama koordinatore Erika Kursa. Bija ieradušies Berlīnes biedrības "Savienība" pārstāvji, lai liepājniekiem mācītu, kā rakstāmi projekti, kā tie plānojami, noformējami, un rādītu vēl citus knifus, lai varētu saņemt finansiālu atbalstu no Vācijas. Nodarbības notikušas vācu valodā. Bet seminārā piedalījušies arī vācu cilmes cilvēki no Igaunijas Vācu asociācijas un Lietuvas biedrības "Simona Daha nams". Ar Vācijas atbalstu jau izremontētas Vācu nama Liepājā telpas, kurās notiek dažādas nodarbības, mācās rajona vācu valodas skolotāji, notiek Vācu nama jauniešu ansambļa mēģinājumi, ik trešdienu tur pulcējas vācu biedrību pārstāvji, lai pārrunātu aktualitātes vai tiktos ar tautiešiem no Vācijas vai citām zemēm. Tāda kopā saiešana paredzēta arī rīt. Ciemiņi Vācu namā nav retums: nāk pilsētā iebraukušie vācieši, kuru saknes meklējamas Liepājā, nāk skolēni, kuri mūsu pilsētā mācās pēc apmaiņas programmām, nāk citi interesenti. Atsauksmju grāmata ar pateicības vārdiem par sirsnīgo uzņemšanu ir biezum bieza.

NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss turpinās

Līdz 30.novembrim pagarināta pieteikšanās Liepājas domes konkursam par nevalsts organizāciju projektu līdzfinansēšanu. Bija paredzēts, ka pieteikumu iesniegšana beigsies 17.novembrī, taču līdz 16.novembrim bija iesniegti tikai 9 pieteikumi. Prasības, kā jāiesniedz un jānoformē projekti, ir noteiktas nolikumā "Nevalsts organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss". Ar to un pieteikuma veidlapu var iepazīties katru dienu domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā darba laikā, kā arī Liepājas pašvaldības mājaslapas www.liepaja.lv sadaļā "Projektu konkursi" vai "NVO". Pieteikumus var iesniegt nevalsts organizācijas un to struktūrvienības vai nodaļas, kuru juridiskā adrese ir Liepājā. Projekti jāiedzīvina no 2007.gada janvāra līdz jūnijam. Otru projektu konkursu izsludinās maijā – īstenošanai no jūlija līdz decembrim. Projektus vērtēs domes izveidota konkursa komisija.

Aizpagājušā gadsimta liecinieki
Daina Meistere

Mākslinieciskās jaunrades centra "Vaduguns" direktores Intas Čukures kabinetā tagad var apskatīt aizpagājušā gadsimta dokumentus. Mainot ēkā logus, strādnieki palodzes nostiprinājumā atraduši senus papīrus. Tie izrādījās Andreja aptiekas rēķini, veidlapas izpildītas krievu un vācu valodā un vecākā datēta 1871.gadā, pārējās – 1890.gadā, uz lapām ir aptiekas vadītāja paraksts. "Vaduguns" ēka ir celta 1895.gadā un iespējams, ka atrastie papīri izmantoti siltināšanai. Darbinieki iecerējuši informēt par šo atradumu vēsturniekus.

Strādās divi bērnudārzi

Liepājā no 27. līdz 29. novembrim, kas pašvaldības iestādēs noteiktas par brīvdienām, strādās divas pirmsskolas izglītības iestādes – "Stārķis" un "Saulīte". Abi bērnudārzi šīs trīs dienas darbosies no pulksten 7 līdz 19, un tos varēs apmeklēt arī tie mazuļi, kuri ikdienā apmeklē citus bērnudārzus. Šādu rīkojumu izdevusi Liepājas Izglītības pārvalde, apzinot situāciju par iespējamo audzēkņu skaitu bērnudārzos brīvdienu laikā.

Čempionātā ceturtie

Jau otro reizi firma "Jumiķis" sūtīja savus jaunos speciālistus uz starptautiskām sacensībām. Šoreiz tās notika Krakovas pilsētā Polijā. Viens no uzņēmuma labākajiem jumiķiem Raivo Kraševskis kopā ar savu darba devēju Vilmāru Bogdanovu tur pavadījuši veselu nedēļu. Latviju konkursā pārstāvējis arī kolēģis no vienāda profila firmas Rīgā, tāpēc sasniegumi jāuzskata par kolektīviem. Bet tie summējušies pa posmiem – no operāciju novērtējuma piecās darba dienās. Katrā no tām vajadzējis izmantot dažādus materiālus, arī dakstiņus un alumīniju. Puiši sacentušies ar sava profila speciālistiem no desmit valstīm, kas Eiropā veido jumiķu asociāciju, piemēram, no Anglijas, Vācijas, Bulgārijas, un ierindojušies ceturtajā vietā. R.Kraševskim bijusi arī iespēja iepazīt jaunas tehnoloģijas un materiālus. Nākamā gada čempionāts notiks Bulgārijā.

Uzraudzīs domes iepirkumus

Vakar darbu Liepājas domē sāka vecākā iepirkumu speciāliste Eva Ločmele (attēlā). Tā ir jaunizveidota štata vieta Juridiskajā daļā. Jaunā speciāliste nodarbosies ar visu domes veikto iepirkumu koordināciju, dokumentācijas sagatavošanu, līgumu sastādīšanu, to izpildes kontroli un citām funkcijām, kuras paredz "Publiskā iepirkuma likums". E.Ločmele ir liepājniece un nolēmusi atgriezties savā dzimtajā pilsētā. Viņa Rīgas Stradiņa Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu bakalaures grādu politoloģijā un šobrīd mācās Kultūras akadēmijas maģistrantūrā. E.Ločmelei jau ir pieredze iepirkumu speciālistes darbā, jo pirms tam viņa strādājusi Rīgā, Iepirkumu uzraudzības birojā, par Metodoloģijas departamenta Metodoloģisko izstrādājumu daļas vadītāju.

Nekas nesprāga

Vakar dienā daudzi liepājnieki dzirdēja sprādzienam līdzīgu skaļu blīkšķi TEC teritorijā. Nedz ugunsdzēsēji, nedz policija neapstiprināja iespējamo informāciju par kādu starpgadījumu vai tā sekām uzņēmumā. Pēc sabiedrības "Liepājas enerģija" speciālistu apgalvojumiem, nekāda iemesla satraukumam neesot. Blīkšķi izraisīja drošības vārsts, mainoties spiedienam, sakarā ar katla darbības uzsākšanu. Tā nenotiek bieži, taču tehnoloģiski pilnīgi pieļaujams. TEC turpina funkcionēt normālā režīmā, un apkures sistēmā traucējumi nav fiksēti.

Vai Naktspatversme paliks bez siltuma?
Līvija Leine

Piektdien Pilsētas domes Sociālais dienests no bankrotējušās SIA "Lamele" likvidatora Dzintara Kaša pa faksu saņēma negaidītu vēstuli. Tajā tika paziņots, ka, sākot ar 20.novembri, tiks atvienots siltums Nakts patversmei, kas atrodas Flotes ielā 7, kas līdz šim tika apsildīta no šās firmas katlumājas, kura atradās Flotes ielā 3/5.
Vakar Nakts patversmes radiatori vēl bija silti.
Kas notiks tālāk?
Sociālais dienests steigšus nosūtīja vēstuli akciju sabiedrībai "Liepājas enerģija" ar lūgumu uzņemties šā nama apsildīšanu. Taču pat pie labākās gribas tas nevar notikt uzreiz. Nams vispirms jāpievieno centralizētai siltumapgādei. Tas nozīmē, projektēšana, būvdarbi, papildu izdevumi. Laiks gan vēl pasilts, bet ziema jau pie durvīm. Kā pastāstīja Sociālā dienesta direktore un 9.Saeimas deputāte Aija Barča, akciju sabiedrības "Liepājas enerģija" valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs notikušo uztvēris ar sapratni. Akciju sabiedrība ir gatava sākt projekta īstenošanu.
Vai nevar turpināt apsildīt Nakts patversmi no iepriekšējās katlumājas? Visu sarežģī bankrota procedūra. SIA "Lamele" izrādās ir parādā kompānijai "Unilīzings", un likvidators tās labā atsavina "Lameles" īpašumus.
SIA "Lamele" iegādājās savulaik bankrotējušā uzņēmuma "Dukons" iekārtas Flotes ielā 3/5. Ēkas, kurās strādāja "Dukons" un pēc tam firma "Lamele", no Unibankas jau bija iegādājusies SIA "Duna", bet SIA "Lamele" tās nomāja. Kā "Kurzemes Vārdu" informēja SIA "Duna" valdes loceklis Tālivaldis Vēsmiņš, "Duna", kurai nu pieder katlumāja (ēka), būtu gatava turpināt Nakts patversmes apkuri. Taču katlumājas iekārtas tai nepieder, tās pārņēmusi kompānija "Unilīzings".
Vakar Pilsētas domes vadītāji centās sazināties ar Unibankas vadītājiem un lūgt tiem būt pretimnākošiem, ļaut likvidatoram neizņemt katlumājas iekārtu, lai apkuri varētu turpināt. Arī Tālivaldis Vēsmiņš uzskata: katlumājas darbu nevajadzētu apturēt, sala brīdī iekārtas vienkārši aizietu bojā.
Nakts patversmē patlaban mīt 110 klientu.