Kurzemes Vārds

04:25 Piektdiena, 29. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Novada ziņas īsumā

Izrādē aicinās būt uzmanīgiem ar sievietēm
Viktors Ulberts

Svētdien, 3.decembrī, pulksten 19 Vērgales Kultūras namā viesosies neatkarīgais teātris "Kabata" ar izrādi "Uzmanīgi ar sievietēm", pastāstīja Vērgales Kultūras nama vadītāja Velga Freimane.
Ideja par šā teātra viesizrādi Vērgalē radusies pēc tam, kad šoruden tur viesojies Zigurds Neimanis un Voldemārs Šoriņš. "Visiem ļoti patika viņu uzstāšanās. Un, tā kā Voldemārs ir mans bijušais klasesbiedrs, neoficiālas tikšanās laikā painteresējos par iespējām noorganizēt vēl kādu kultūras pasākumu. Tad viņš arī ieteica šo izrādi," pastāstīja V.Freimane.
"Uzmanīgi ar sievietēm" ir franču komēdija, kuras režisors ir pats V.Šoriņš. Arī mūziku izrādei komponējis V.Šoriņš un Imants Paura. Komēdijā darbojas četri aktieri – trīs dāmas, kuras cenšas iekarot kāda V.Šoriņa atveidota Parīzes mākslinieka sirdi. Kā viņām veicas, pagaidām lai paliek noslēpums. Izrādei sagatavoti krāšņi tērpi, arī mūzika tajā klausītājiem patīkot, un līdz šim komēdija guvusi labus panākumus.
Vēl V.Freimane pastāstīja, ka ņemta vērā arī cilvēku maksātspēja laukos, tāpēc biļešu cenas noteiktas iespējami zemas, lai tās varētu atļauties visi teātra cienītāji: divi lati, skolēniem – 50 santīmu.

Bioloģiskie zemnieki ieskatās rītdienā
Pēteris Jaunzems

Pagājušās nedēļas nogalē šoruden pirmo reizi pulcējās rajona bioloģiskie zemnieki. Informācijas dienā rajona biedrības vadītāja Ināra Jansone un viņas vietnieks Jānis Pakalns izanalizēja šā brīža situāciju, salīdzinot apstākļus rajonā un valstī, kā arī ieskicēja iespējamās nākotnes metus.
Analīze rāda, ka sāk atdzimt bioloģiskā lauksaimniecība. Pērn Liepājas rajonā videi draudzīgas darbošanās virzienam bija pievienojušās 103 lauku sētas, bet šogad to skaits palielinājies līdz 170. Valsts mērogā aktivitātes ziņā neesam ne pirmie, ne pēdējie, bet atrodamies kaut kur pa vidu. Jānis Pakalns domā, ka šī tendence turpināsies. Darbojoties grupās, Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijā izstrādāts darba projekts turpmākajiem gadiem. Tas iesniegts izskatīšanai Zemkopības ministrijā. Plāna projektu paredzēts izmantot valsts atbalsta lieluma noteikšanai un līdzekļu izmantošanas kontroles procesa vienkāršošanai. "Svarīgi ir panākt, lai amatpersonas dažādos reģionos Eiropas Savienības regulu prasības netulkotu atšķirīgi," sacīja Jānis Pakalns.
Kaut gan praktiski Latvijas biedrība "Vides veselības saime" pastāvot un darbojoties jau aptuveni septiņus gadus, tikai tagad tā nodibināta juridiski. Ir Ievēlēta valde, apstiprināti statūti, par vadītāju izraudzīta Māra Bergmane, bet Jānis Pakalns pārstāvēs mūsu rajonu valdes sastāvā. Viņš būšot atbildīgs par produktu ražošanu un pakalpojumu piedāvājumiem. Biedrība "Vides veselības saime" aptver zemnieku saimniecības, kuras piedāvā dažādus pakalpojumus (viesu mājas, veselības procedūras, lekcijas un demonstrējumus) turpat zemnieku sētās. "Paši izglītojamies, sniedzam konsultācijas un pirmo palīdzību citiem. Tas nozīmē, ka arī saimniekiem ir jābūt veseliem," paskaidroja Jānis Pakalns.
Turpmāk rajona bioloģiskie lauksaimnieki savas aktualitātes un problēmas pārrunās interešu klubiņā, kurā paredz sapulcēties vismaz reizi mēnesī.

Kompensācijas sola izmaksāt vēl šogad

Valdība akceptējusi Zemkopības ministrijas izstrādātos noteikumus, kas paredz daļēji segt lauksaimniekiem vasaras sausuma radītos zaudējumus par augkopības un lopbarības kultūru sējplatībām, kā arī mežsaimniecībā un ciltsdarba pasākumu īstenošanā.
Lai īstenotu kompensāciju izmaksu līdz šā gada beigām, kā arī nodrošinātu kontroli šajā procesā, ir nolemts, ka atbalstu pārskaitīs lauksaimnieku kontos, pamatojoties uz vienotās platības maksājumu pieteikumiem un iesniegumiem par ciltsdarba īstenošanu nozarē. Ministrijā uzskata, ka vienotā administrēšanas sistēma ļaus uzturēt vajadzīgo kārtību datu apstrādē un maksājumu kontrolē.
Atbalsta kopējā summa ir 25812759 lati. Augkopēji un lopbarības kultūru audzētāji no tās saņems 19737830 latu, ciltsdarba veicējiem paredzēts izmaksāt 5774929 latus, bet mežaudžu atjaunošanai iedalīti 300 tūkstoši latu.

Turpina Kalētiem dāvināt mākslu
Anda Pūce

Kalētu Mūzikas un mākslas skolas krusttēvs Haralds Puriņš informēja redakciju, ka šonedēļ ar komponista Viļņa Salaka viesošanos turpinājušās projekta "Māksla – Kalētiem" aktivitātes.
"Tradicionāli viesmīlīgie kalētnieki sagaidīja viesus un iepazīstināja viņus ar skolām un pagasta ikdienu, bet dienas vidū notika Kalētu skolēnu un pedagogu tikšanās ar komponistu," stāsta H.Puriņš. Viņš norāda, ka Kalētu Mūzikas skolas audzēkņi pedagogu vadībā sniedza koncertu, kurā skanēja dažādu žanru komponista darbi. Tika atskaņotas solodziesmas un skaņdarbi dažādiem instrumentiem, bet pirmatskaņojumā tika klausītas Viļņa Salaka dziesmas ar vietējās dzejnieces kalētnieces Austras Lejas vārdiem, kuras komponists rakstījis kā speciālu veltījumu, dodoties uz Kalētiem. "Koncerta dalībnieki dzirdēja arī paša komponista stāstījumu par savām mūziķa gaitām dažādos laikposmos un tika klausīti CD ieraksti ar simfoniskās mūzikas darbiem," piebilst H.Puriņš.
Pasākuma izskaņā visi dalībnieki vienojās kopbildē, tika iezīmētas tālākās darbības perspektīvas, nākamajā gadā plānojot Viļņa Salaka vīru ansambļa un Kalētu vokālo ansambļu sadziedāšanos, kā arī viesošanos pie Austras Lejas, lai viņai skandinātu dzejas vijumu mūzikā. V.Salaks ar savu līdzbraucēju komandu izteica lielu paldies Kalētu Mūzikas skolas direktorei Olitai Mauerzakai, skolas pedagogiem un audzēkņiem, kā arī Kalētu pamatskolas direktorei Agritai Purviņai un Pagasta padomes priekšsēdētājai Otīlijai Lībekai par viesmīlīgo uzņemšanu un mākslas visplašākajā nozīmē iedzīvināšanu Kalētos.
Kopprojekts "Māksla – Kalētiem" aizsākās šovasar, kad vasaras plaukumā Kalētos viesojās māksliniece Laine Kainaize, kura gleznās attēloja Kalētu ainavu un pagastmājas konferenču zālē iekārtoja savu darbu izstādi. Kā apliecinājumu savam veikumam māksliniece dāvāja Kalētiem skolas ēkas gleznojumu. "Arī Ziemassvētkos gaidāma neliela uzmanība katrai Kalētu pagasta ģimenei, tādējādi aicinot kalētniekus ar savām idejām un praktisko darbību iesaistīties kopprojektā," nobeigumā saka atsaucīgais rīdzinieks.

"Zemes draugi" norāda uz nelikumībām piekrastē

Vairākās vietās Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā, arī Liepājas rajona piekrastes pašvaldībās, nelikumīgi tiek sadalīti zemes gabali – bez detālplānojuma izstrādāšanas, norāda biedrība "Zemes draugi".
Biedrība informē, ka saskaņā ar tās rīcībā esošo informāciju pēdējā gada laikā vienas zemes vienības dalīšana bez detālplānojuma izstrādāšanas veikta Nīcas pagastā, trīs zemes vienību – Vērgales pagastā, piecu zemes vienību – Jūrkalnes pagastā, piecu zemes vienību – Sakas novadā, piecu zemes vienību – Kolkas pagastā, sešu zemes vienību – Tārgales pagastā.
Rucavas Pagasta padome savukārt atteikusies sniegt atbildi par veiktajām darbībām, kas ir pretrunā likumiem, norāda biedrības pārstāvji. "Zemes draugi" atgādina, ka 2003.gadā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sniedza atzinumu Liepājas Reģionālajai vides pārvaldei, ka zemes sadalīšana bez apstiprināta vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma ir nelikumīga.
Biedrības pārstāvji pārliecinājušies, ka zemes tiek nelikumīgi sadalītas, lai tajās varētu uzsākt saimniecisko darbību, piemēram, meža zemes transformāciju, ceļa servitūtu noteikšanu un citas aktivitātes, kuru mērķis ir būvniecība. Tādēļ ir apdraudēta normatīvo aktu prasībām un sabiedrības interesēm atbilstoša Baltijas jūras krasta kāpu apsaimniekošana, kas nodrošinātu arī šajās teritorijās esošo dabas vērtību pietiekamu aizsardzību.
Biedrība "Zemes draugi" nosūtījusi aicinājumu RAPLM veikt Kurzemes piekrastes pašvaldību darbības likumības pārraudzību un rīkoties, lai nodrošinātu, ka pašvaldības ievēro tiesību normu prasības, veicot zemes vienību sadalīšanu Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. "Zemes draugi" piekrastes aizsardzības aktivitāšu laikā veic valsts un pašvaldības iestāžu darbības un pieņemto lēmumu analīzi saistībā ar Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslas teritoriju apsaimniekošanu. Apkopotie dokumenti rāda, ka atsevišķas vietējās pašvaldības sistemātiski un ilgstoši neievēro tiesību normas.
Biedrība iesniegusi pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā par pašvaldību prettiesisko darbību atcelšanu. Tās biedri pauduši cerību, ka arī RAPLM iesaistīsies šo jautājumu risināšanā, "jo tikai ar sabiedrisko organizāciju centieniem nosargāt Latvijas piekrastes dabas vērtības un panākt likumdošanas ievērošanu piekrastes apsaimniekošanā var būt par maz", un šis jautājums ir tieši ministrijas kompetencē.