Kurzemes Vārds

22:48 Trešdiena, 29. janvāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Jaunumi

Izbūvēs jaunus cauruļvadus

Lībiešu ielā sākta jaunā kanalizācijas spiedvada izbūve. Par to informē SIA "Liepājas ūdens" Projekta realizācijas grupas vadītāja Sandra Dejus. Izbūvi plānots pabeigts līdz rudenim. Spiedvads virzīsies no jaunās, vēl projektējamās sūkņu stacijas Atmodas bulvārī līdz Liepājas pilsētas attīrīšanas iekārtām. Pagājušajā nedēļā jauno cauruļu pirmie metri jau tika ieguldīti zemē un veikta to pārbaude ar videoiekārtu. Spiedvada izbūve notiek, pamatojoties uz būvdarbu līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju Karostā. Līgums noslēgts starp SIA "Liepājas ūdens" un AS "UPB", un divu gadu laikā paredzēts rekonstruēt un izbūvēt jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadus apmēram 10 kilometru garumā, arī minēto spiedvadu. Paredzēts paplašināt esošo Karostas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu. Visu būvdarbu kopējās izmaksas ir vairāk nekā 4,5 miljoni eiro. Līgums noslēgts un tiek pildīts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2.kārta" ietvaros. Šī projekta mērķis ir likvidēt Karostas neattīrīto notekūdeņu izplūdes un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti Karostas iedzīvotājiem.


Jumta un caurvēja vairs nebūs

Pētertirgū turpina demontēt paviljonu vietā, kur siltajā gadalaikā pārdod stādus un dekoratīvos augus. Darbus veic SIA "Pulieris". Nolemts paviljonu nojaukt, jo pārdevēji un pircēji regulāri sūdzējušies par nepārtraukto caurvēju. Pavasarī šajā vietā tirgotājiem noliks galdus, un nomnieki, kas noslēguši līgumus, varēs turpināt tirgoties. Agrāk šeit atradās neliels paviljons, kurā piedāvāja rūpniecības preces. Pēc tā nojaukšanas vietu ierādīja stādu tirgotājiem.


Tiekas svinīgās pusdienās

Latvijas Pirmajā rokkafejnīcā Sieviešu tiesību institūts rīkoja svinīgas pusdienas, uz kurām bija aicinātas sievietes, kas piedalījās projektā "Programma Kurzemes NVO projektu attīstībai sieviešu atbalstam Eiropas Sociālā fonda pasākuma ietvaros". Pērn, piedaloties mācību programmā, astoņdesmit sievietēm no visas Kurzemes, arī no Liepājas un rajona, bija iespēja apgūt projektu plānošanu un pieteikumu rakstīšanu, kā arī zināšanas izglītības, nodarbinātības un citās jomās. Tās sievietes, kas bija ieradušās uz pusdienām, no Sieviešu tiesību institūta valdes priekšsēdētājas Lailas Balgas saņēma dokumentu, kas apliecina piedalīšanos minētajā projektā (attēlā).


Ideja – dienas centrs mazuļiem

Liepājas domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde uz sarunu bija aicinājusi Izglītības pārvaldes metodiķi pirmsskolas jautājumos Austru Gūtmani, mākslinieciskās jaunrades centra "Vaduguns" vadītāju Intu Čukuri un Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades centra vadītāju Indru Bunku, lai pārrunātu pirmsskolas bērnu dienas centru veidošanas iespējas interešu izglītības iestādēs. "Bērnudārzu problēma pilsētā ir ļoti aktuāla. Labs atbalsts jaunajām māmiņām būtu mazo bērnu dienas centru izveide. Mums jārod iespēja, lai vecāki bērnudārza vecuma bērnus īslaicīgi varētu atstāt drošā aprūpē," motivēja S.Golde. Ieceres īstenošana jau daļēji uzsākta, atverot pirmsskolas bērnu rotaļu grupu Tehniskās jaunrades centrā. Šo darbu nepieciešams turpināt, piedāvāt plašākas iespējas mazajiem liepājniekiem un viņu vecākiem. Nākamā saruna paredzēta 12.februārī, kad pārrunās konkrētus interešu izglītības iestādēs izdiskutētus priekšlikumus.


Vienādu tiesību un iespēju skola

8.vidusskola vienīgā mūsu pilsētā saņēmusi invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" sertifikātu "Vienādu tiesību un iespēju skola – 2006". To mācību iestāde izpelnījusies par pozitīvo piemēru un iniciatīvu bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijā vispārizglītojošā skolā. Skola iesaistījusies Izglītības pārvaldes ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenotajā projektā "Atbalstošas vides veidošana jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai vispārizglītojošās skolās Liepājā" un sekmīgi veic šo darbu.


Jauno biologu skola

Liepājas Pedagoģijas akadēmijā notikusi izglītības projekta "Jauno biologu skola" pirmā nodarbība, to īsteno J.Čakstes 10.vidusskola un LPA Vides zinātņu katedra. Projekta vadītāja ir 10.vidusskolas bioloģijas skolotāja un Bioloģijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Aija Skinča. Pirmajā nodarbībā par tematu "Dabas aizsardzība pilsētvidē" piedalījās 38 vidusskolēni no visām pilsētas skolām, to vadīja akadēmijas Dabas un sociālo zinātņu fakultātes dekāne bioloģijas doktore Māra Zeltiņa. Vides zinātņu katedras vadītāja pedagoģijas doktore Olga Glikasa norādīja, ka nodarbību mērķis ir papildināt zināšanas par dažām bioloģijas tēmām, kā arī dot iespēju skolēniem pārbaudīt savas zināšanas, veicot testus un uzdevumus. Nākamā tikšanās reize paredzēta 24.februārī, tajā skolas dalībnieki kopā ar LPA bioloģijas maģistri Vinetu Kulmani apskatīs tematu "Ekosistēmu bioloģija", bet martā runās par šūnu bioloģiju. Aprīlī, runājot par tematu "Mikrobioloģijas praktiskais pielietojums", skolēni dosies arī uz reģionālo atkritumu poligonu un laboratoriju. Nobeigumā tiek plānota ekskursija uz Anatomikumu un Valsts asinsdonoru centru Rīgā. Jauno biologu skolas nodarbībās aicināti piedalīties visu pilsētas skolu 9.–12. klašu skolēni, kam ir labas sekmes bioloģijā. Nodarbības ir bezmaksas un notiek valsts valodā. Skolēni, kas uzrādījuši labākās zināšanas attiecīgajā nodarbībā piedāvātajā testā, saņem balvas. Projekts tiek īstenots, pateicoties Liepājas domes un Izglītības pārvaldes piešķirtajam finansējumam 300 latu apmērā.


Atkal var nopirkt Ļeņina zvaniņus

Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojā atkal var iegādāties Ļeņina zvaniņus. Atgādinām, ka pagājušā gada nogalē uz Liepāju atveda 3 bronzas zvaniņus, ko 1992.gadā izgatavoja no Rožu laukumā demontētā Ļeņina pieminekļa. Tos visus izpirka nedēļas laikā, lai arī katra zvaniņa cena ir 183 latu. Bija vēl interesenti, kas tos vēlējās iegūt savā īpašumā. Tagad atkal tas iespējams, jo no Vācijas atgādāti vēl divi zvaniņi un, kā paskaidroja Tūrisma informācijas birojā, ja būs interese, tos atvedīs vēl. Savulaik no Ļeņina pieminekļa pavisam izgatavoja 500 zvaniņu, katram piešķirot savu unikālo numuru. Visa no zvaniņu pārdošanas iegūtā nauda tiks nodota labdarībai.


Norvēģu uzņēmums attīstās

Otrdien Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš un Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vadītāja vietnieks Guntis Beļskis tikās ar Norvēģijas metālrūpniecības uzņēmuma SIA "Halten Industries" izpilddirektoru Nilu Longnesu. Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir kvalitatīvu metāla izstrādājumu ražošana Liepājā un to eksports uz Norvēģiju. Kā pēdējo nozīmīgāko īstenoto projektu N.Longness atzīmēja Drammenes (Norvēģija) tilta balstu pacelšanu, izmantojot Liepājā izgatavotos metāla izstrādājumus. Nils Longness pastāstīja, ka uzņēmuma darbība Liepājā attīstās, 2006.gadā kompānijas apgrozījums sasniedzis vienu miljonu latu, un plānots, ka šogad tas būs vēl lielāks. Liepājā bāzētajā uzņēmumā tagad strādā 35 darbinieki.