Kurzemes Vārds

08:18 Svētdiena, 12. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Darbs un karjera

Iespēja
Dibinās biznesa klubu Maskavā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Maskavā jau apmēram gadu Latvijas vēstniecības telpās organizē neformālas Latvijas uzņēmēju tikšanās (tā saukto Biznesa klubu).

Tikšanās mērķis ir Latvijas uzņēmēju atbalsts biznesam Krievijā. Tās ir savstarpējas iepazīšanās, pieredzes apmaiņa, tikšanās ar citu valstu biznesa klubiem, speciālistiem, uzaicinātiem vieslektoriem, politiķiem un amatpersonām, kā arī kopēji atpūtas pasākumi.

Kluba iniciators pirms diviem gadiem bija LR vēstnieks Krievijas Federācijā A.Teikmanis, un arī pašlaik lielu atbalstu kluba darbā sniedz LR vēstniecība.

Šis atbalsts izpaužas ne tikai palīdzībā ar telpām, bet arī kluba biedru informēšanā par vēstniecības aktualitātēm: ekonomiskie jautājumi, kultūras pasākumi, vīzu saņemšanas kartība u.c. Nepieciešamības gadījumā vēstniecība ir arī atbalsta punkts Latvijas uzņēmumu problēmu atrisināšanā ar Krievijas varas iestādēm (Krievijā tas ir būtiski). Biznesa klubā Maskavā pārstāvēti Latvijas uzņēmumi "Parex Līzings", "Ventspils nafta", "Olainfarm", "FIB Group", "Hansabanka", "Dzintars", "Baltikums Trast", "Air Baltic", "Rietumu banka", "Lion & Co", "Grindex", "Aizkraukles banka", "Ecolines", "Laima", "Kalnozols" u.c. Kluba darbībā piedalās arī Krievijas uzņēmēji, kuri pārstāv Latvijas uzņēmumu intereses Krievijā. Kluba biedri tiekas reizi divos mēnešos, un kopumā tajā ir ap 50 dažādu uzņēmumu un fizisko personu.

Lai biznesa kluba darbība notiktu efektīvāk, šogad paredzēts skaidrāk definēt kluba biedru intereses un pasākumu organizēšanas kartību. Šajā nolūkā 17.februārī plānota oficiāla Biznesa kluba dibināšanas sēde, kurā iecerēts apstiprināt statūtus, dalībnieku sarakstu, kā arī vienoties par kluba galveno organizatoru ievēlēšanu un darbības plāniem.

LIAA pārstāvniecība Krievijas Federācijā lūdz pieteikties kluba dalībai Latvijas uzņēmējus un to interešu pārstāvjus Krievijā. Lūdzam arī pieteikties tos, kuri savu biznesu saistībā ar Krieviju tikai vēl plāno, bet ir ieinteresēti piedalīties kluba aktivitātēs. Dalība biznesa kluba darbā varētu būt arī pirmais atbalsta punkts tiem Latvijas uzņēmumiem, kas tikai uzsāk savas aktivitātes Krievijā.

Dibināšanas pasākums būs pirmais solis ceļā uz oficiālas Latvijas biznesa sabiedriskās organizācijas izveidošanu Maskavā.

Sīkāka informācija saņemama pie LIAA pārstāvniecības vadītāja Krievijas Federācijā Olafa Slūtiņa, e–pats: [email protected],

telefons – 7–495–7301834, mobilais tel. 8–926–66–53080.

Padoms

– Vai saskaņā ar 2006.gada 28.septembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" šogad gūtais ienākums no augoša meža pārdošanas vai no kokmateriālu pārdošanas tiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli?

– Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" grozījumiem noteikts, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiek aplikti ienākumi no sava īpašuma pārdošanas, izņemot ienākumu no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža pārdošanas izciršanai (ciršanas tiesību maiņa) un tajā iegūto kokmateriālu pārdošanas, ja mežs ir bijis šīs personas īpašumā mazāk par 12 mēnešiem. Minētie grozījumi likumā stājās spēkā 2006.gada 1.novembrī.

Kad var nelietot klases aparātu?

– 2006.gada 20.oktobrī Ministru kabinets pieņēma "Noteikumus par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību un lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu pienākumiem". Šo noteikumu 70.–74. punkts nosaka gadījumus, kad nodokļu maksātāji nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas, kā arī nosaka šādos gadījumos izsniedzamo darījumu apliecinošo dokumentu veidus.

Noteikumu 70.1.3. punktā mainīts ierobežojošās summas aprēķins, un jaunais aprēķins nosaka, ka nodokļu maksātāji nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem, ja tajā vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī nepārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas (2007.gadā: 120 × 6 = 720). Vidējos skaidrās naudas ieņēmumus mēnesī aprēķina, trijos iepriekšējos kalendāra mēnešos gūto skaidrās naudas ieņēmumu kopējo summu dalot ar trīs. Ja vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī divus mēnešus pēc kārtas pārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas, nākamā mēneša laikā jānodrošina kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas uzsākšana.

Atbildes sagatavoja VID Kurzemes Reģionālās iestādes Liepājas nodaļas Nodokļu maksātāju konsultācijas daļas priekšniece Ona Vissonova