Kurzemes Vārds

06:28 Otrdiena, 14. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Novada ziņas īsumā

Mazie dziedās, lielie mācīsies
Gunta Leja

Cīravas Kultūras nama vadītāja Daina Gulbe informē, ka pagasta mazajiem vokālistiem ir iespēja piedalīties dziedātāju konkursā "Cālis - 2007", kas 2.martā reizē ar vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdienu notiks bērnudārzā "Pīlādzītis".

Konkursā aicināti piedalīties bērni, kuru vecums nepārsniedz 5 gadu robežu. Jaunos dziedātājus var pieteikt pa tālruņiem 3448743 vai 29492750, kā arī personīgi Cīravas Kultūras namā. "Vecākiem tikai savlaicīgi jāsarunā muzikālais pedagogs, kurš iemācīs bērniem 2 dziesmiņas," sacīja D.Gulbe, solot, ka pagasta labākais dziedātājs 11.martā dosies uz rajona konkursu Pāvilostā.

Pagasta bibliotekāre Anita Tuleiko savukārt aicina projekta "Bērnu žūrija" dalībniekus un viņu vecākus 3.martā piedalīties "Lielajos lasīšanas svētkos", kas notiks Ķīpsalā saistībā ar izstādi "Izglītība - 2007". Braucienu uz Rīgu grāmatu mīļotājiem dāvinās Cīravas Pagasta padome, tāpēc tam jāpiesakās bibliotēkā līdz 20.februārim.

Turpat līdz februāra beigām jāpiesakās arī visiem interesentiem, kas vēlas piedalīties izglītības projekta "Ja man būtu tā naudiņa…" nodarbībās. Aijas Brūnas vadītā projekta mērķis ir sniegt zināšanas par iespējām izdzīvot inflācijas apstākļos, kā pareizi veidot ģimenes budžetu, kā orientēties banku un līzingu kompāniju piedāvājumos. Paredzētas vairākas nodarbības, kuras vadīs Liepājas Pedagoģijas akadēmijas pasniedzēji, "Hansabankas" vadošie darbinieki, plānots arī brauciens uz muzeju "Naudas pasaule" Rīgā, interaktīva spēle ar sponsoru balvu fondu un citi interesanti piedāvājumi.


Aicina palīdzēt ugunsgrēkā cietušajai ģimenei

Gatavojoties Latvijas Sarkanā Krusta kongresam, Grobiņā notika šīs organizācijas komitejas pilnsapulce. Tajā pārvēlēja vadītāju, izraudzīja kongresa delegātus, kā arī runāja par citiem aktuāliem jautājumiem.

Uz pilnsapulci Grobiņas komitejā bija ieradies 91 biedrs. Tika lemts, ka arī turpmāk Sarkanā Krusta Grobiņas komiteju vadīs līdzšinējā vadītāja Valentīna Veita. Dalībai kongresā biedri izvēlēja četrus no sava vidus: Valentīnu Veitu, Birutu Šulmi, Ināru Dombrovsku un Gaidu Ģēģeri. Pilnsapulces darba kārtībā bija jāizvēlē no sava vidus arī tie cilvēki, kas darbosies Sarkanā Krusta Liepājas komitejas padomē. Šo darbu biedri uzticēja savai vadītājai Valentīnai Veitai un Birutai Šulmei.

Pēc sapulces sarunā ar "Kurzemes Vārdu" V.Veita sacīja, ka uzzinājusi par ugunsnelaimi Liepājā, Ķieģeļu ielā 7, kur ģimene palikusi vien ar to, kas naktī mugurā. Viņa aicināja ikvienu palīdzēt nelaimē nonākušajiem cilvēkiem. "Es esmu pārliecināta, ka ikvienā mājā ir kādas mantas - trauki, gultasveļa, apģērbs vai kas cits, kas viņiem var noderēt," viņa sacīja. "Tāpēc nesiet to uz Grobiņas Sarkanā Krusta komiteju, un mēs saziedotās mantas nogādāsim šai ģimenei." Neskaidrību gadījumā ar V.Veitu var sazināties pa tālruni 3491988 (no pulksten 10 līdz 13).


Pāvilostas jauno teritorijas plānojumu gatavo pirmajai apspriešanai
Anda Pūce

Februārī teritorijas plānošanas uzņēmums "Metrum" pabeigs Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma pirmo redakciju. Tai par pamatu no divām plānotāju izstrādātajām telpiskās attīstības koncepcijām darba grupa, apspriežoties ar Sakas Novada domes deputātiem, izraudzījusies koncepciju "Trīs Pāvilostas", informēja uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Ševele.

Viņa stāstīja, ka koncepcija "Trīs Pāvilostas" pilsētas attīstību saista ar trim konkrētiem rajoniem: Veco Pāvilostu, Jauno ciemu un teritoriju ap Malduguns strautu (orgu). Tajā iebraukšanu pilsētā akcentē mazstāvu un vairākstāvu dzīvojamās un publiskās teritorijas, ka izplešas starp pilsētas centrālo - Dzintara - ielu un Zaļkalna mežu. Ražošanas apbūvi un sabiedriskās funkcijas šī koncepcija plāno dziļāk esošajā teritorijā ap tā dēvēto Spirtnīcu. Teritorijā pie jūras svarīgākās ir dabas vērtības un kultūrvēsturiskā apbūve ar aizsargājamajām teritorijām, kā arī osta kā pilsētas ekonomiskās attīstības dzenulis. Piejūras mežos un Sakas upes palienei pieguļošajās zemēs koncepcija "Trīs Pāvilostas" paredz rekreāciju jeb atpūtas zonu.

"No pilsētas iedzīvotājiem publisko diskusiju laikā saņēmām atbalstu apbūvei, tai skaitā vairākstāvu, Malduguns orgas un Zaļkalnu meža teritorijā, saglabājot zaļo zonu, kā arī ceļa izbūvei gar Zaļkalna mežu Ventspils - Liepājas autoceļa virzienā," sacīja "Metrum" Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, arhitekte un šī projekta vadītāja Inguna Jekale.

Otrajā koncepcijā - "Sakas ceļš" plānotāju piedāvāto ideju par apbūves un rekreācijas zonu izvietojumu Sakas upes krastos iedzīvotāji vērtēja pretrunīgi. Daļa uzsvēra, ka iecere par mazstāvu dzīvojamās apbūves zonas plānošanu šajā vietā ir pārāk dārga, jo tās īstenošanai nepieciešams veikt papildu komunikāciju, ceļu un pievedceļu izbūvi. "Koncepcijā "Sakas ceļš" ietvertās idejas, no kurām iedzīvotāji pagaidām atteicās, varētu būt aktuālas pilsētas tālākās attīstības fāzē nākotnē," sacīja I.Jekale. Sakas Novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons norādīja, ka dažas idejas no šīs koncepcijas gan deputāti atzinuši par izmantojamām, tomēr vairāk sliekušies par labu idejai, kas attēlota koncepcijā "Trīs Pāvilostas". "Mums patika ideja par pilsētas konceptuālu apvienošanu, nevis tradicionālo tuvošanos jūrai, bet gluži citu pieeju pilsētas apbūvē," paskaidroja U.Kristapsons.

"Abas koncepcijas tika kritizētas par daudzajām vietām, kas atvēlētas neapbūvējamo zaļumu teritorijām, taču Pāvilostas gadījumā svarīga ir arī iedzīvotāju izpratne, ka šīs pilsētas dabas vērtības - jūras krasts, kāpu zona, kā arī Sakas upes palieņu pļavas un mežs - ir tās bagātība. Tās ignorējot un apbūvējot, tā vairs nebūs tā Pāvilosta, uz kuru cilvēki brauc," uzsvēra viens no koncepciju autoriem, arhitekts un filozofijas doktors Jānis Taurens.

Pāvilostas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam izstrādi "Metrum" sāka pagājušā gada martā. U.Kristapsons skaidro, ka Pāvilostas pilsēta bija viena no pirmajām rajonā, kurai tika izstrādāts teritorijas plānojums, tāpēc bija laiks jaunam dokumentam. "Pēc situācijas apzināšanas tika izstrādātas pilsētas telpiskās attīstības divas koncepcijas - "Trīs Pāvilostas" un "Sakas ceļš", parādot tās arī kā zemes izmantošanas alternatīvas pilsētas teritorijai," skaidroja A.Ševele. Bet Sakas Novada domes deputāti vēl februārī iecerējuši plāna redakciju apspriest deputātu vidū, lai to varētu jau martā nodot iedzīvotāju apspriešanai.


Mazpulcēni šogad audzēs burkānus
Anda Pūce

Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze Latvijas mazpulcēniem uzdāvināja 1000 burkānu sēklu paciņas, rosinot bērnus piedalīties konkursā par garākā un smagākā burkāna izaudzēšanu.

Burkānu audzēšanas konkursam paredzētas divas daļas. Bērniem un jauniešiem no ministrijas dāvinātajām sēklām būs jāizaudzē garākais un smagākais dārzenis. Savukārt tiem mazpulcēniem, kuri vēlēsies sadarboties ar zemnieku saimniecību "Ezerkauliņi" un rudenī burkānus pārdot, būs pašiem jāiegādājas dārzeņu sēklas un jāizaudzē pēc iespējas lielāka burkānu plantācija. Vasarā "Ezerkauliņos" notiks seminārs, kura laikā ražīgākās un kvalitatīvākās ražas izaudzētāji noslēgs sadarbības līgumu ar saimniecības īpašniekiem Kasparu un Kristīni Brunovskiem.

Šāds konkurss un sadarbība ar lielu zemnieku saimniecību veicina ne tikai jauniešu aktīvu iesaistīšanos lauksaimnieciskās aktivitātēs, bet arī iemāca savam darbam un centībai piešķirt nozīmību, izaudzēto ražu dāvinot ne tikai radiniekiem, draugiem un skolas ēdnīcām, bet arī pārdodot to tirgū visā Latvijas teritorijā, norāda ministrijas pārstāvji.

Atgādinim, ka pagājušajā gadā mazpulcēni sacentās lielākā kāposta audzēšanā. Konkursā kopumā iesaistījās aptuveni 500 mazpulcēnu no 100 Latvijas mazpulkiem. Savukārt augustā konkursā notika svinīgā sadarbības līguma parakstīšana starp mazpulcēniem un "Ezerkauliņiem". Seminārā piedalījās aptuveni 30 jauniešu, kuri vasarā bija uzrādījuši labākos rezultātus kāpostu audzēšanā, izaudzējot līdz pat 100 un vairāk kāpostgalviņu.

Sestdien Rīgā notika ikgadējā mazpulku konference, kurā 290 mazpulku vadītāji un mazpulcēni pārstāvēs 140 mazpulkus no visas Latvijas. Liepājas rajons bija pārstāvēts ar 26 cilvēku lielu delegāciju koordinatores Dzidras Puzes vadībā. Mazpulku vadītāji diskutēja, kā mazpulkiem veiksmīgāk sagatavoties un strādāt šajā gadā, lai mazpulku kopīgie pasākumi - semināri, konkursi, nometnes un forumi - kļūtu mērķtiecīgāki. Konferencē tika runāts arī par vides izglītības centru "Saulesdārzs", "Jaunatnes likumu" un sadarbību ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, kā arī par citām mazpulku aktualitātēm.