Kurzemes Vārds

08:02 Otrdiena, 26. marts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Vēlas interesantas studijas un labu algu
Gita Paspārne, Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras Kurzemes reģionālā Informācijas un konsultāciju centra vadītāja

Mācību gads jau pāri pusei, un kā pamatskolas, tā vidusskolas beidzējiem šis laiks ir saspringts. Viņiem ir ne tikai sekmīgi jāpabeidz skola, bet arī jāizdara izvēle, kas ietekmēs turpmāko dzīvi. Jaunie cilvēki nopietni domā, kur mācīsies un par ko mācīsies. To apliecina tas, ka viņi nāk uz mūsu centru. Nelielās grupās centru vairāk apmeklē pamatskolu pēdējo klašu audzēkņi, bet divpadsmito klašu skolēni vairāk izmanto tieši individuālo konsultāciju iespējas. Tāpat vairums vidusskolēnu jau nopietni domājuši par savu izvēli, viņi izpētījuši internetā pieejamo informāciju par profesijām un izglītības iespējām. Vidusskolēni ir gatavi padziļinātās individuālās konsultācijās runāt ar speciālistiem par visdažādākajiem jautājumiem, kuri vēl jānoskaidro līdz lēmuma pieņemšanai.

Jauniešus interesē dzīves un darba vērtības, viņi domā par savām spējām un dotībām, prasmēm, talantiem un to piemērotību darba tirgus tendencēm, jautā par prasībām profesionālajās jomās, par darba vidi un darba apstākļiem, atalgojumu, izglītības iespējām, konkursiem un budžeta vai maksas vietām mācību iestādēs, speciālistu pieprasījumu darba tirgū, darba likumdošanu un citiem.

Pēc mūsu pētījumiem, 11.klasēs tikai nepilni piecpadsmit procenti skolēnu izdarījuši izvēli, apmēram trešdaļa no viņiem daļēji zina, ko vēlas, bet divdesmit procentiem padomā ir vairāki varianti. No tā var secināt, ka vairumam vidusskolēnu ir nepieciešama kāda palīdzība, padoms no vecākiem, skolotājiem vai citiem speciālistiem. Pētot viņu nodomus un priekšstatus par profesijām, atklājas tendences. Absolventi sapratuši, ka ar vidusskolas izglītību vien par maz, un vēlas turpināt mācības kā augstskolās, tā arī izvēlas koledžas, bet ne mazums jauno cilvēku plāno studijas apvienot ar darbu. Apmēram seši procenti no 12.klašu beidzējiem domā profesionālo izglītību apgūt arodskolās, tehnikumos, bet ir zēni un meitenes, kuri vēlas apgūt profesiju kursos un ātrāk iekļauties darba tirgū. Par perspektīvām nozarēm vidusskolēni atzīst inženierzinātnes. Tas rāda, ka skolēni ir informēti par kvalificētu speciālistu – inženierzinātņu pārstāvju trūkumu valstī. Perspektīvas nozares skolēnu vērtējumā ir arī informāciju tehnoloģijas, zinātne, celtniecība, veselības aprūpe, tūrisms, ekonomika un finanses.