Kurzemes Vārds

00:37 Svētdiena, 12. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Pilsētas maks

Ieguldījums attīstības projektos dubultosies
Sarmīte Pelcmane

Pētot šā gada pilsētas budžetu, redzams, ka ievērojami vairāk līdzekļu nekā iepriekšējos gados paredzēts veltīt dažādu attīstības projektu un programmu īstenošanai. Salīdzinot ar pagājušo gadu, investīciju apjoms palielinājies gandrīz divkārt, dubultojies arī Eiropas Savienības fonu finansējums. Bet šī plašā programma neapšaubāmi prasīs arī vairāk līdzekļu no pašvaldības finansējuma un līdzfinansējuma veidā.

Domes tikko apstiprinātā kapitālinvestīciju programma 2007.–2011.gadam paredz, ka šogad vien finansējums kapitālinvestīciju projektiem sasniegs gandrīz 40 miljonus latu.

"Kapitālinvestīciju programmā, pamatojoties uz Liepājas attīstības plānu, tiek iekļauti kapitālinvestīciju projekti, kas tiks finansēti vai līdzfinansēti no pašvaldības budžeta. Pašvaldība šo investīciju plānu jeb sarakstu izstrādā, lai nodrošinātu pilsētas attīstībai nozīmīgu projektu realizāciju dažādās jomās: infrastruktūrā, izglītībā, kultūrā u.c. Un ar katru gadu šajā ziņā vērojama izaugsme," skaidro Attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis. Ja 2005.gadā investīciju apjoms pilsētā bija 11 miljoni latu, 2006.gadā – ap 20 miljoniem latu, tad 2007.gadā investīciju apjoms programmas ietvaros jau sasniegs ap 40 miljoniem latu, tātad gandrīz dubultosies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

"Jaunā kapitālinvestīciju programma ir reāls dokuments – katram projektam ir noteikts finansējuma avots – pašvaldības budžets, valsts budžets vai ES struktūrfondu līdzfinansējums," norāda Attīstības pārvaldes vadītājs.

Galvenie finansējuma avoti plašajai šā gada kapitālinvestīciju programmai ir ES fondi (10,9 miljoni latu), Liepājas domes kredītlīdzekļi (10,7 miljoni latu), Valsts finansējums (7,8 miljoni latu), pašvaldības finansējums (4,6 miljoni latu) u.c.

Attīstības projekti, kam tiks tērēta tik liela nauda, ir tie, par kuru īstenošanu iedzīvotāji varēs pārliecināties savām acīm, redzot, ka tiek sakārtotas ielas, tilti, tiek celtas jaunas būves utt. Tāpēc jādomā, ka lielie tēriņi attaisnosies.

Šogad ap 40 miljoniem latu tiks tērēti, prioritāti atvēlot infrastruktūras projektiem – ūdenssaimniecībā, ielu atjaunošanā un pārbūvē, ostas attīstībā, multifunkcionālās sporta halles, koncertzāles "Lielais dzintars" celtniecībā u.c. Kā arī pirmoreiz paredzētas ievērojamas summas skolu un bērnudārzu atjaunošanā.

Lielas summas šā gada budžetā paredzētas ekonomiskajai darbībai – kopsummā šīm vajadzībām plānots tērēt 8 miljonus 560 tūkstošus latu, kas ir par gandrīz pusotru miljonu latu vairāk nekā 2006.gadā, veidojot 17,8 procentus no kopējiem budžeta izdevumiem. Lielākie izdevumi šajā sadaļā paredzēti pilsētas ielu renovācijas un rekonstrukcijas darbiem, ostas pievadceļu būvniecībai un tramvaja sliežu remontam, kā arī kapličas būvniecībai Dienvidu kapsētā u.c. Ielu renovācijai kopumā plānots iztērēt 3 miljonus 875 tūkstošus 518 latus.

Bez tam 2007.gada kapitālinvestīciju programmas projektā ir paredzēti sagatavošanas darbi, lai pilsēta varētu veiksmīgi apgūt investīcijas arī 2008.gadā un turpmākajos gados, plānojot līdzekļus teritoriju detālplānojumu izstrādei, kā arī dažādu objektu tehnisko projektu sagatavošanai. ES finanšu piesaistei dome šogad atvēlējusi līdzekļus ap 430 latu apmērā.

Attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis uzskata: "Jau pērn Pilsētas dome bija uzņēmusies drosmīgu un ļoti apjomīgu investīciju projektu programmas īstenošanu. Investīciju programma sasniedza aptuveni 23 miljonus latu. Visumā tā samērā veiksmīgi arī realizēta, bet tas prasījis lielu darbu un pūles. Pirmkārt, bija daudz jāmācās strādāt ar ES struktūrfondu līdzekļu apgūšanu, jāpārvar birokrātija. Taču tas sniedza jaunu pieredzi un zināšanas, kas noderēs, gatavojoties nākošajam struktūrfondu apgūšanas periodam no 2007. līdz 2013.gadam. Bet šogad investīcijās projektiem paredzēts jau ap 40 miljoniem latu, tā ka darba būs vēl vairāk."

Arī Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš uzskata, ka šis gads nebūs viegls: "Jā, būs daudz darba, bet varam priecāties, ka tas pilsētai paredzams ļoti rosīgs. Svarīgi, ka mēs turpināsim projektus, ko esam iesākuši jau pērn.

Sāksim gatavoties 2008.gadam, kad Latvijā ieplūdīs apjomīgi ES līdzekļi, tas būs saspringts laiks, gatavojot projektus, lai saņemtu šos līdzekļus, pirmām kārtām dažādu infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai. Liepājai ārkārtīgi nozīmīgs ir ostas padziļināšanas projekts, pievadceļu būvniecība, Karostas tilta rekonstrukcija."