Kurzemes Vārds

03:49 Otrdiena, 14. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Neatbalsta privatizāciju, taču atbalsta projektus

Kristīne Pastore

Vakar Liepājas domes sēdē deputāti izskatīja un pieņēma 61 jautājumu, sākumā izdarot izmaiņas iepriekš apstiprinātajā darba kārtībā, no tās izņemot četrus jautājumus un iekļaujot sešus jaunus.

Sēde, kā jau ierasts, norisinājās mierīgā gaisotnē. Šajā reizē asākas sarunas izvērsās, izskatot jautājumu par privatizācijas atteikšanu dzīvojamām mājās, kas atrodas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā Atmodas bulvārī 8v, Brīvības ielā 144, Cukura ielā 26 un 34a, Katedrāles ielā 5, 5a un 11, Krasta ielā 4 un 12, Lāčplēša ielā 68, kā arī Lazaretes ielā 7 un 10. Kā skaidrots lēmumu projektā, šo māju privatizācijas uzsākšana nav iespējama, bet saskaņojuma ar SEZ, taču tā šādu atļauju nav devusi. Deputāts Guntars Krieviņš skaidroja, ka māju privatizācija nav iespējama, jo tādējādi nebūs iespējams nākotnē turpināt attīstīt Karostas teritorijas detālplānojumu – vairākas no šīm ēkām savulaik ir uzceltas vietās, kur ieplānotas ielas, un tāpēc tās, visticamāk, būs jānojauc. Uz sēdi bija ieradusies arī Atmodas bulvāra 8.v mājas pārstāve, lai atgādinātu deputātiem, ka savulaik šī māja atzīta par sakoptāko pilsētā, dome tai dāvinājusi Liepājas karogu kā apliecinājumu šim novērtējumam. Viņa uzsvēra, ka iedzīvotāji ēku sakopuši saviem spēkiem, bet nākotne ir neskaidra. Deputāts Uldis Pīlēns skaidroja, ka tieši šī ir viena no mājām, kas nākotnē paredzēta nojaukšanai, taču tas neesot iemesls iedzīvotāju satraukumam, jo tiks celta jauna ēka, kurā iedzīvotāji saņems labus dzīvokļus. Viņš gan sacīja, ka nevar minēt konkrētu laiku, kad tas notiks, jo pagaidām nav skaidrs, kur ņemt naudu dzīvojamo māju celtniecībai, taču tāda ir nākotnes perspektīva. Deputāte Elita Kosaka pēc šī skaidrojuma lūdza sēdes protokolā ierakstīt viņas atšķirīgo viedokli, uzsverot, ka šādā veidā tiek atbalstīti nevis iedzīvotāji, bet SEZ. Viņa ir pārliecināta, ka iedzīvotājiem ir jāļauj dzīvokļus privatizēt. U.Pīlēns šādu kolēģes uzskatu nosauca par demagoģiju. Deputāti nobalsoja par namu nenodošanu privatizācijai.

Deputāti arī lēma par vairāku zemes gabalu nenodošanu privatizācijai. Zemes gabalu, kas atrodas Klaipēdas ielā 94, vēlējusies privatizēt SIA "A&S Alianse". Šobrīd tur atrodas Liepājas Speciālā internātpamatskola, kura tur paliks arī turpmāk. Šī firma izteikusi arī vēlmi privatizēt zemes gabalu Ganību ielā 122/128, uz kura atrodas bērnudārzs "Saulīte". Tā kā pašvaldība no tās neplāno atteikties, privatizācijas ierosinājumu noraidīja. Liepājnieks Aleksandrs Gundarins vēlējies privatizēt pašvaldībai piederošo, pagaidām neapbūvēto zemes gabalu Liedaga ielā 6a. Taču šajā vietā laika gaitā paredzēts izbūvēt ielu, tāpēc šis gabals nav nododams privatizācijai. Savukārt vēlmi privatizēt zemes gabalu Tirgus ielā 22 izteikusi SIA "Veiksme X", jo uz tā atrodas šīs firmas garāža. Taču saistībā ar pašvaldības plāniem to izmantot bērnudārza celtniecībai vai autostāvvietas izveidošanai pie sporta halles, firmas ieceri noraidīja.

Vakar deputāti galējā variantā apstiprināja saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Liepājā, apstiprinot suņa nodevas apjomu 6 latus par suni gadā, kā arī nosakot, kam pienākas atvieglojumi – tie ir 50 procentu apjomā sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem, kā arī pensionāriem – viņiem nodeva par suni ir 1 lats gadā. No suņa nodevas maksāšanas ir atbrīvoti vientuļie nestrādājošie pensionāri, 1.un 2.grupas invalīdi, kā arī redzes un dzirdes invalīdi.

Sēdes nobeigumā deputāti deva savu piekrišanu pašvaldībai ar līdzfinansējumu piedalīties septiņu dažādu projektu realizēšanā. Šie projekti tiks finansēti par Eiropas Savienības un Norvēģijas speciālo fondu līdzekļiem. Tie ir virzīti veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un vides sakārtošanas ieceru realizēšanai.

Liels pārsteigums sēdē klātesošajiem žurnālistiem bija deputātu atteikums piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu liepājniecei Evai Biteniecei, kas, kā uzskata žurnālisti, bija viena no pirmajām mūsu valsts Atmodas rosinātājām. Viņa ir redzama filmētajos materiālos, kas apliecina grupas "Helsinki 86" pirmo organizēto gājienu pie Brīvības pieminekļa.