Kurzemes Vārds

10:07 Svētdiena, 5. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaunumi

Centrs "Ģimenei" jaunās telpās

Jaunajās telpās E.Veidenbauma ielā 8 darbu sācis radošais psiholoģijas centrs "Ģimenei". Centrā darbojas speciālistu komanda psiholoģes Ivetas Gēbeles (attēlā) vadībā: psiholoģes Anita Trumpika, Anželika Kāle, Liene Vēsmiņa, psihoterapeite Vineta Šplīta, arī sociālā pedagoģe Ineta Jaunskalže. Speciālistes sniedz individuālās un grupu konsultācijas, atbalstu ģimenēm gan kopumā, gan katram atsevišķi, notiek dažādi terapeitiski un izglītojoši semināri, konsultācijas organizācijām savstarpējo attiecību un darba efektivitātes uzlabošanai. Radošais psiholoģijas centrs "Ģimenei" ir vienīgā vieta Liepājā, kur tiek piedāvātas jaunākās terapijas metodes: pasaku terapija, B.Helingera sistēmfenomenoloģiskā ģimenes terapija, sistēmiskā ģimenes terapija, kustību terapija.

Informēs par pilsonības iegūšanas iespējām

Liepājas dome sadarbībā ar Naturalizācijas pārvaldes Liepājas reģionālo nodaļu mazajās domēs "Karosta" un "Lauma" nākamnedēļ rīkos informācijas dienas par Latvijas pilsonības iegūšanu. Pasākumu laikā interesentiem būs iespēja saņemt informāciju un konsultācijas par Latvijas pilsonības iegūšanas veidiem un naturalizācijas pārbaudījumiem, kā arī iepazīties un iegādāties Naturalizācijas pārvaldes izdotos informatīvos un mācību līdzekļus. Informācijas dienas notiks 26.februārī no pulksten 16 līdz 17 mazās domes "Karosta" telpās, Katedrāles ielā 2, un 28.februārī no pulksten 16 līdz 17 mazās domes "Lauma" telpās, Krūmu ielā 41/43.

Ēnas vēro darbu Liepājas domē

Šonedēļ "Ēnu dienu" laikā skolēni viesojās dažādās mūsu pilsētas un rajona iestādēs, uzņēmumos un firmās, lai iepazītu dažādu profesiju pārstāvju darba ikdienu. Četras ēnas vēroja arī darbu Liepājas domē. Domes priekšsēdētāja pirmās vietnieces Silvas Goldes ēna bija Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas 11.klases skolniece Baiba Skudriķe. Meitene daudz redzējusi S.Goldi dažādos pilsētas pasākumos, tāpēc vēlējusies uzzināt, kādi ir viņas pienākumi ikdienā. Baibai bija iespēja piedalīties iedzīvotāju pieņemšanā un kopā ar S.Goldi apmeklēt bērnu interešu centru "Pēcskola". Domes priekšsēdētāja vietnieka Gunāra Ansiņa ēna bija 5.vidusskolas 12.klases skolniece Agnese Piķele. Viņa domājusi, ka domes vadība ikdienā vairāk strādā ar papīriem, nevis cilvēkiem, taču dienas beigās atzina, ka bijis ļoti interesanti vērot G.Ansiņa tikšanos gan ar potenciālajiem investoriem, gan teletiltu ar Liepājas pārstāvniecību Rīgā, kurā ar citiem kolēģiem pārrunāti mājokļu stratēģijas jautājumi. Savukārt Liepājas 10.vidusskolas 12.klases skolniece Gundega Biteniece nolēmusi apgūt ārējo sakaru koordinatora specialitāti Liepājas Pedagoģijas akadēmijā. Tāpēc viņai bijis īpaši interesanti vērot Ārējo sakaru un protokola daļas darbinieču ikdienu. Arī 5.vidusskolas 11.klases skolniece Anna Mikuļska vēlējās iepazīt tieši šīs daļas darba specifiku, jo interesējas par svešvalodu apguvi. "Ēnu diena" ir pasaulē populārs skolēnu profesionālās orientācijas pasākums. Latvijā tā ir viena no organizācijas "Junior Achievement – Latvija" programmām.

Bibliotēkā izstāde "Eiropa kustībā"

Eiropas valstis piecdesmito gadu sākumā nodibināja apvienību ar mērķi ātrāk atjaunot Otrā pasaules kara laikā nopostīto ekonomiku un veidot attiecības, kuras nepieļautu nākotnē jaunu karu izcelšanos. Šai sadarbībai strauji attīstoties, nācās noformēt sadarbības ideju īstenošanas dokumentus arvien jaunās jomās, tādēļ 1957.gadā tika parakstīts "Romas līgums". Vēl pēc desmit gadiem, apvienojoties kopienā, izveidojās Eiropas Savienības galvenās pārvaldes iestādes. Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā, atzīmējot "Romas līguma" 50.gadadienu, abonementā izveidota literatūras izstāde "Eiropa kustībā", informē CZB direktores vietniece Aina Krauče. Tā atspoguļo attīstības procesu no Eiropas Kopienas uz Eiropas Savienību, par tās pirmsākumiem vēsturiskā skatījumā, dibinātājvalstīm. Informācijas zālē savukārt izvietota Eiropas Savienības biroja Rīgā stendu izstāde, kas skaidro Eiropas komisiju, parlamenta, padomes būtību, sastāvu, darbību.

Bez vienošanās nekas nesanāks

Pēc publikācijas mūsu laikrakstā par grūtībām siltummezgla ierīkošanā Krusta ielā 1 šī nama iedzīvotāji atnesa uz redakciju dokumentus, kas liecina, ka aizķeršanās notikusi tādēļ, ka neatbilstoši likumam noformēti dokumenti dzīvokļu īpašnieku biedrības izveidošanai un Uzņēmumu reģistram pieņemot viņu nepilno paketi. Risināt jautājumus saistībā ar mezglu uzņēmās tieši biedrības valde. To droši vien nāksies pārvēlēt. Iedzīvotāju domstarpību dēļ pašreiz darbus nama normālai siltumapgādei veikt nav iespējams. Nāksies atkal sasaukt kopsapulci, kaut gan zināms, ka kvorumu izdodas panākt ar lielām grūtībām.

Pareizticīgo biļetens

Ar visas Latvijas un Rīgas metropolīta Aleksandra svētību mūsu Svētā Nikolaja jūras katedrālē sāka izdot ikmēneša informatīvo biļetenu "Ņikoļskij vestņik" ("Nikolaja vēstis"). Tas ir neliela formāta, uz divām lappusēm, krāsains, to izplata bez maksas baznīcēniem, un tas iznāk divās valodās – krievu un latviešu. Klajā nākuši divi numuri – janvāra un februāra. Īsā, saprotamā veidā vēstnesis stāstīja par Kristus dzimšanas svētkiem, citiem pareizticīgo svētkiem. Janvāra izlaidumā runa bija arī par zinātniskajiem argumentiem par labu telpas, laika un dzīvības augstākajai radīšanai uz zemes.

Pieņemšana konsulātā

Aizvakar Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulātā notika pieņemšana, kas veltīta Tēvzemes aizstāvja dienai. Plašāku telpu trūkuma dēļ viesu skaits bija ierobežots. Galvenokārt tie bija veterānu organizāciju vadītāji, to aktīvisti. Klātesošos uzrunāja ģenerālkonsuls Jurijs Koteļņikovs. Ar atbildes runām un apsveikumiem uzstājās Georgijs Tarabans, Aleksandrs Laščevskis, Valentīns Kistanovs, Krievu kopienas valdes priekšsēdētājs Valērijs Kravcovs un citi, izskanēja arī interesantas atmiņas. Tika atzīmēta arī dažāda konsulāta palīdzība vairāku projektu realizēšanā, arī Saldus kopienai sniegtā. Runāja arī par gaidāmajiem pasākumiem. Grupa viesu pat nodziedāja vairākas populāras dziesmas. Cienasta laikā bija izteikti cēlsirdīgi tosti.

Komunikāciju diena akadēmijā

Šodien Liepājas Pedagoģijas akadēmijā notiek Studentu padomes rīkots seminārs "Komunikācijas diena –2007". Tajā piedalās ne tikai mūsu studenti, bet arī viesi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Seminārā pēc Studentu padomes valdes priekšsēdētājas Kristīnes Finkas uzrunas notiek iepazīšanās spēles. Firmas "Irmas Kalniņas Konsultācija" direktore Laima Priede stāsta par lietišķo etiķeti.

Uzstājas arī Pilsētas domes Starptautisko sakaru un attīstības projektu vadītāja Dace Bluķe un akadēmijas rektora palīgs Uldis Drišļuks. Semināra nobeigumā paredzētas viesu un pašmāju prezentācijas par savstarpējo komunikāciju, tās veidiem, pazīmēm, ikdienas komunicēšanas problēmām un iespējām. Vakarā norisinās studentisks pasākums "Džeinas dejo Tarzāniem!"

Skolotājam balss ir tikpat svarīga kā dziedātājam
Daina Meistere

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas aktu zālē notika Pedagoģijas katedras lektores, veselības zinātņu maģistres Baibas Trinītes grāmatas "Balss un tās traucējumi" atvēršanas svētki. Grāmata tapusi Eiropas Savienības un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā "Skolotāju logopēdu profesionālās kompetences paaugstināšana par balss funkciju traucējumiem". Pirmo reizi Latvijā sagatavots izdevums, kurš sniedz izpratni par psihofizioloģiskiem procesiem, kas notiek cilvēkā, runājot vai dziedot.

Grāmata ir paredzēta logopēdiem, pedagogiem, ārstiem, aktieriem un dziedātājiem, bet, kā uzsvēra autores kolēģi un sveicēji, līdz šim tieši skolotāji nav apzinājušies, cik liela nozīme ir viņu darba instrumentam balsij un cik svarīgi ir to saudzēt. Par to runāja arī autore B.Trinīte. Viņu sveica LPA rektors Oskars Zīds, Latvijas Logopēdu asociācijas valdes priekšsēdētāja Gunta Ozoliņa, Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Alda Ķestere un kolēģi.

Apstiprināts detālplānojums

Pašvaldībā tikko apstiprināts Karostas ziemeļu daļas detālplānojums. Tā ir galīgā redakcija detālplānojumam Karostas ziemeļu daļas teritorijai starp Atmodas bulvāri, Viestura ielas pāra numuru pusi, Lībiešu ielu līdz Artilērijas ielai, Artilērijas ielas pāra numuru pusi līdz Instruktoru ielai un Instruktoru ielas pāra numuru pusi līdz Atmodas bulvārim. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Liepājas pilsētas Būvvaldē, kā arī interneta mājaslapā.

"Virsaitis" ar 150 sauszemes karavīriem uz klāja šķērsos Polāro loku
Ita Cērmane

Šorīt Liepājas ostu atstās mūsu Jūras spēku flagmanis "Virsaitis". Kuģis dosies sešu dienu ilgā pārgājienā, lai nokļūtu mācībās Norvēģijā. Turklāt šoreiz uz karakuģa klāja būs ne tikai apkalpe, bet pusotra simta sauszemes karavīru, kuri arī piedalīsies mācībās aiz Polārā loka.

"Virsaitis" dosies uz Norvēģijas ziemeļiem, kur Tromsē no 5. līdz 15.martam notiks kārtējās starptautiskās lauka taktiskās mācības "Cold Response 07", "Kurzemes Vārdam" pastāstīja "Virsaiša" komandieris Uldis Zupa. Mācībās pavisam piedalīsies vairāk nekā 8500 karavīru no 16 NATO dalībvalstīm un alianses partnervalstīm, veidojot daudznacionālos spēkus ar sauszemes, jūras, gaisa un speciālo operāciju vienību komponentu Norvēģijas Apvienoto spēku štāba vadībā.

Mūsu bruņotos spēkus mācībās pārstāvēs 199 karavīri. Tik lielā sastāvā NBS mācībās ārpus Latvijas piedalās pirmo reizi. Tāpat arī pirmo reizi "Virsaitis" uz klāja uzņem tik lielu sauszemes karavīru skaitu, lai viņus nogādātu mācību vietā. Jūras spēku flotiles štāba un apgādes kuģis "Virsaitis" ar 39 jūrnieku apkalpi Norvēģijā nogādās visus pusotra simta karavīrus.

Mācību mērķis ir īstenot pilna spektra krīzes reaģēšanas operāciju, paaugstinot taktisko vienību kaujas iemaņas ziemas apstākļos, veicinot un pilnveidojot savstarpējo sadarbību daudznacionālo spēku sastāvā. Norvēģijas kalnainais apvidus aiz Ziemeļu Polārā loka un skarbie klimatiskie apstākļi būs izaicinājums NBS karavīriem. Ekstremālos klimatiskos apstākļos kājnieku rotas karavīri individuālās un vienības taktiskās iemaņas pilnveidos gan uzbrukuma, gan aizsardzības un patrulēšanas operācijās.

"Virsaitis" mācībās nodrošinās dažādu valstu vienību apgādi ar degvielu, ūdeni u.c. Kaut kuģis piedalījies daudzās mācībās un pārgājienos, sešu diennakšu pārgājiens līdz Norvēģijai būs ilgākais, kāds jebkad veikts bez pārtraukuma.

Kuģa komanda noskaņota optimistiski un pārgājienam ir gatava. Jau trešdien uz kuģa nogādātas kravas ar kājniekiem nepieciešamo ekipējumu, ceturtdien uz pusdienām ieradās arī sauszemes karavīri. Kad ceturtdienas pievakarē uz kuģa ciemojās "Kurzemes Vārds", jūrnieki vēl gaidīja tikai maizes kravu. Tonnām pārtikas, kas nodota koku rīcībā, garantēs, lai karavīri būtu paēduši. Tiesa gan, neliela neērtība uz kuģa būs jāpiecieš, atzina U.Zupa. Ūdens līdzi tiks ņemts maksimāli daudz, kā arī uz kuģa ar uzstādīto iekārtu palīdzību tas tiks ražots ceļā, taču tam būs taupības režīms.

Mājās mūsu karavīri plāno atgriezties pēc mēneša.