Kurzemes Vārds

06:33 Ceturtdiena, 4. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Palīdz pašvaldība, palīdz līdzcilvēki
Visvaldis Gūtmanis, Pilsētas domes Sociālo lietu komisijas priekšsēdētājs

Katra nelaime, lielāka vai mazāka, sev līdzi nes virkni neatliekami risināmu jautājumu un ļoti bieži arī nepieciešamību pēc materiāla atbalsta. To cilvēku iesniegumi, kuri lūdz materiālos pabalstus, tiek izskatīti Pilsētas domes Sociālo lietu komisijā. Mūsu komisija ir viena no lielākajām un tajā ir trīspadsmit locekļu no dažādām partijām un sabiedriskajām organizācijām un iestādēm. Manuprāt, katrs lūgums pēc palīdzības tiek izvērtēts objektīvi, diskutējot par katru gadījumu.

Mūsu komisijas nolikums paredz, ka tad, ja kāda ģimene nonākusi ārkārtas situācijā neparedzamu apstākļu dēļ, tā var prasīt materiālu palīdzību. Vēl pavisam nesen Liepājā notika nelaime, kad ugunsgrēkā viens cilvēks aizgāja bojā un vairāki palika bez pajumtes. Arī šajā gadījumā tika sniegta palīdzība. To, cik lielu summu varam piešķirt cietušajiem, nosaka šim nolūkam pašvaldības budžetā atvēlētie līdzekļi un arī likumdošanā noteiktā kārtība.

Liepājā, manuprāt, situācija sociālajā sfērā pamazām uzlabojas, un par to liecina tas, ka ir sekmīgi strādāts, lai realizētu likumdošanā paredzēto, gan tas, ka pašvaldībai sociālā sfēra ir viena no prioritātēm. Piemēram, Liepājā ir sociālie dzīvokļi, Veco ļaužu māja, patversmes u.c., kā nav daudzās citās pašvaldībās.

Iespēja saņemt palīdzību – tas ir ļoti labi, bet, manuprāt, nekad nedrīkst aizmirst pašas vienkāršākās lietas – ģimenē ieaudzināto, ka ir jāsaudzē kā paša, tā līdzcilvēku veselība, ka jābūt uzmanīgam ar uguni utt. Vienaldzība var novest pie lielas nelaimes, un kurš gan to vēlas. Viena lieta palīdzība, kuru var sniegt pašvaldība, otra – līdzcilvēku vēlme palīdzēt nelaimē nonākušajiem un iejūtība, nevis vienaldzība. To pierāda daudzi fakti, ka liepājnieki labprāt palīdz grūtībās nonākušiem cilvēkiem gan paši pēc savas iniciatīvas, gan labdarības akcijās.