Kurzemes Vārds

04:13 Sestdiena, 6. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaunumi

Atbalsts talantiem

Pilsētas dome talantīgo bērnu un jauniešu atbalstam šogad plānojusi piešķirt 1500 latu. Mērķis - veicināt piedalīšanos

Baltijas, Eiropas un pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs, mākslas vai citos jaunrades konkursos un festivālos. Deputāti domes sēdē izdarīja grozījumus nolikumā "Par atbalstu talantīgiem bērniem un jauniešiem" - turpmāk par pašvaldības atbalstu lems Izglītības, kultūras un sporta komiteja, nevis Izglītības pārvalde, kā līdz šim. Tāpēc pieteikums un nepieciešamie dokumenti atbalsta saņemšanai jāiesniedz izskatīšanai Izglītības, kultūras un

sporta komitejā. 2006.gada vasarā dome piešķīra finansējumu 6.vidusskolas audzēknim Ilgvaram Jansonam līdzdalībai pasaules ģeogrāfijas olimpiādē Austrālijā. Šogad nepieciešams atbalsts 6.vidusskolas 10.b klases skolniekam Zigmundam Orlovskim līdzdalībai dabas zinību starptautiskajā sesijā, kas notiks Sofijā (Bulgārija) no 14. līdz 22. aprīlim. Izstrādājot šo nolikumu, izzināta citu Latvijas pilsētu pieredze.

Eksliepājniece ciemojas Darmštatē

Uz Darmštati, Liepājas sadraudzības pilsētu, lai tiktos ar palīdzības organizācijas "Darmštates iniciatīva Liepājai" priekšsēdētāja vietnieku Klausu Vīlandu un Sadraudzības pilsētu biroja vadītājiem, bija devusies Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra direktore, valsts galvenā tiesu medicīnas eksperte, bijusī liepājniece Velta Volksone. Lai gan viņas Vācijas apmeklējuma galvenais mērķis bija piedalīties Karla Ruprehta universitātes Heidelbergā rīkotajā jubilejas kongresā "Vācu sabiedrība satiksmes medicīnai", Darmštates Sadraudzības pilsētu biroja vadītāji un organizācijas "Darmštates iniciatīva Liepājai" pārstāvji vēlējās ar mediķi tikties un pārrunāt vairākus ar Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Liepājas un rajona nodaļu saistītus jautājumus, kā arī V.Volksoni kā bijušo liepājnieci un mūsu pilsētas patrioti iepazīstināt ar jaunumiem un sadarbības iespējām, kas tuvākajā nākotnē paredzētas starp abām partnerpilsētām. Interesanta diskusija raisījusies starp mediķi un biroja atbildīgo darbinieci Zilki Denkeri, kas koordinē sadarbību ar Liepāju. Jāpiebilst, ka darmštatiešiem ar Liepājas tiesu medicīnas ekspertiem jau izveidojusies laba sadarbība, notikušas apmaiņas vizītes.

Konkursa "Liepāja pucējas" 2006.gada laureāti

Ceturtdien konkursa "Liepāja pucējas" žūrija apbalvoja pagājušā gada skatlogu noformējuma konkursa laureātus, informēja Pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Lākutis. Par tādiem atzīti seši uzņēmumi - SIA "Ekspresis 2" veikals "Palass", SIA "Elektrons & K", SIA "Sakta", SIA "Liziāna - R.I.", SIA "Kaja", SIA "Inmeja". Uzvarētājiem kā balva sarūpēta triju dienu ekskursija uz Igauniju šā gada jūlijā - "Viduslaiku dienas Tallinā". Konkursa žūrija par gada uzvarētājiem atzina tos uzņēmējus, kas svētkos vislabāk noformējuši uzņēmumu skatlogus, piedaloties visās piecās konkursa kārtās: Liepājas dzimšanas diena, Lieldienas, Līgo svētki un Jāņi, 18.novembris, Ziemassvētki un Jaungads. Komisija kopumā pagājušā gadā novērtēja vairāk nekā 130 noformētos objektus. "Paldies tiem uzņēmumiem, kuri jau kļuvuši par stabiliem konkursa dalībniekiem un turpina priecēt iedzīvotājus. Esam gatavi jauniem izaicinājumiem arī šogad, jo konkurss noteikti turpināsies. Tuvākajā laikā Pilsētas domes sēdē tiks apstiprināts jauns konkursa nolikums. Ceram, ka uzņēmēji šogad sagādās daudzus patīkamus pārsteigumus visiem liepājniekiem, lai katri svētki pilsētā būtu krāšņi un pamanāmi," uzsvēra konkursa "Liepāja pucējas" žūrijas pārstāve Sanita Linde.

Koncerts kā dāvana pilsētai
Anna Protčenko

Simfoniskā orķestra koncertzālē, Graudu ielā, sestdien notika svētku koncerts, ko organizēja multinacionālais kultūras centrs "Unisons" ar Pilsētas domes Kultūras pārvaldes atbalstu. Tajā piedalījās dažādu nacionālo biedrību kolektīvi - krievu kultūras biedrības ansamblis "Posoloņ" N.Troņevas vadībā, lietuviešu biedrības ansamblis "Rūta" (vadītāja Z.Bugavičiene), Ukrainas tautasdziesmu ansamblis "Barvinok" (vadītāja N.Zaļeska) un, protams, kolektīvi, kas pārstāv MKC "Unisons" (vadītāja E.Cema), - folkloras ansambļi "Solniško" un "Jarilo", baltkrievu dziesmu bērnu ansamblis, kā arī vismazākie, 3 līdz 4 gadu vecie, tautasdziesmu izpildītāji. Viņi arī atklāja svētkus.

Skatītāji silti sveica bērnu uzstāšanos, ar interesi noklausījās lietuviešus, ar aplausiem atbalstīja krievu kolektīvus un ilgi negribēja šķirties no ukraiņiem. Visspilgtākie un sirsnīgākie brīži bija saistīti ar Liepājas dziesminieka G.Ņevmeržicka dziesmu "Liepājas ielas" ansambļa "Posoloņ" izpildījumā un Liepājas himnu kuru nodziedāja ukraiņi, piebalsojot skatītājiem zālē.

Pēc neliela pārtraukuma koncertu turpināja poļu koris no Rēzeknes. Liepājnieki, kuri bija atnākuši uz koncertu, pateicās organizatoriem par dāvātajiem svētkiem.

"Gada skolotāja" - Baiba Ķēde
Daina Meistere

48.arodvidusskolā cer iedibināt jaunu tradīciju. Reizi gadā, tieši pirms Liepājas dzimšanas dienas, izteikt atzinību saviem vērtīgākajiem cilvēkiem. Nominējot "Gada audzēkni", ņēma vērā sekmes mācībās. Šo nosaukumu ieguva Iveta Šeniņa, Aivija Grīsle, Dana Stogina un Sanita Savicka, kuras viņu audzinātājas raksturoja ne tikai kā gudras mācībās, bet arī kā atsaucīgas un aktīvas skolnieces. Nominācijai "Gada sportists" izvirzīja audzēkņus, kas aizstāvējuši skolas godu sacensībās un guvuši labākos rezultātus. To saņēma Sanda Biļinska, Mārtiņš Ozoliņš un Mareks Anastasjevs. Nosaukumam "Gada darbinieks" kandidātus izvirzīja skolas pedagogi un darbinieki, jo ir prieks, ja labs darbs tiek pamanīts. To ieguva Amālija Dzidra Gorbača. Vissvarīgākā nominācija bija "Gada skolotājs", kuru ar savu balsojumu noteica audzēkņi. Pārliecinoša līdere bija un nosaukumu ieguva vēstures un sociālo zinību skolotāja Baiba Ķēde. Visi nominētie parakstījās Goda grāmatā, kurā atvēra pirmo lappusi.

Varbūt kļūt par kulināru

8.vidusskolas filiāles pedagogi lielu vērību pievērš savu audzēkņu profesionālajai audzināšanai. Ir stundas, kuru laikā apgūst darba iemaņas, arī kulināriju. Piemēram, 9.klases meitenes kopā ar skolotājām Allu Stepanovu un Agritu Šulci devās uz 48.arodvidusskolu. Tur skolniecēm notika konkurss ar devīzi "Garšīgi, lēti, skaisti". Konkursa laikā meitenēm bija jāgatavo salāti un jāliek lietā stundu laikā iegūtās prasmes. Viņu veikumu vērtēja topošie kulinārijas speciālisti. Tā bija gan iespēja būt vietā, kur iegūst šo arodu, gan pārbaudīt savas spējas, lai pārliecinātos, vai ēst gatavošana ir tā joma, ar kuru turpmāk saistīt savu dzīvi. Labāko, interesantāko un, protams, garšīgāko salātu pagatavotājas saņēma balvas.