Kurzemes Vārds

18:30 Trešdiena, 3. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Izglītība

Profesijas ar nākotni – inženieri un būvnieki
Daina Meistere

Liepājas domē notika Izglītības un zinātnes ministrijas un pilsētas pašvaldības rīkotā diskusija "Profesionālās izglītības attīstība Liepājā un Latvijā". Kā informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone, diskusijā piedalījušies pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Liepājas domes, Liepājas Rajona padomes, mūsu pilsētas un rajona profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmēji.

Diskusijas mērķis bija aktualizēt profesionālās izglītības lomu tautsaimniecības attīstībā Latvijā, informēt sadarbības parterus par reālo situāciju un pārrunāt pozitīvo un negatīvo pieredzi, apspriest profesionālās izglītības iestāžu tīkla pilnveides iespējas Liepājā un rajonā.

Sēdi atklāja domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde, diskusiju vadīja izglītības un zinātnes ministres padomniece Ināra Ostrovska. Tā kā plašas iespējas tuvāko gadu laikā paver Eiropas struktūrfondu līdzekļu piesaiste, IZM Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīciju departamenta direktore Dace Ratniece informēja par ES struktūrfondu atbalstu izglītībai 2007.–2013. gadā. Piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības fonda plānotās investīcijas profesionālās izglītības struktūrā Kurzemē ir 12 miljoni eiro.

IZM Profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta direktors Gunārs Krusts pastāstīja par profesionālās izglītības prioritātēm 2007.–2013. gadam, uzsverot, ka vispirms jādomā par izglītības kvalitātes paaugstināšanu, profesionālās izglītības infrastruktūras uzlabošanu, palielinot reģionālo pašvaldību līdzdalību. Silva Golde uzsvēra, ka pašlaik arodskolu speciālistu piedāvājums netiek līdzi pilsētas iespējām, un aicināja kopīgi domāt par profesionālās izglītības iestāžu prestiža celšanu, kompetences centru izveidi uzņēmumos, mazinot birokrātiskos šķēršļus. Viņa sacīja, ka Liepājas pašvaldība izvirzījusi mērķi īstenot valsts prioritāti, uzlabojot situāciju profesionālās izglītības jomā. Domes Attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis iepazīstināja diskusijas dalībniekus ar attīstības plāniem un specialitātēm, kuras visvairāk nepieciešamas pilsētai. Tās ir inženiertehniskās specialitātes, būvdarbu vadītāji, ceļu būvnieki, tūrisma nozari apkalpojošie speciālisti.

Diskusijā par profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar uzņēmējiem piedalījās 31. un 48. arodvidusskolas, RTU Profesionālās vidusskolas, viesnīcas "Amrita", akciju sabiedrības "UPB", šūšanas uzņēmuma "V.O.V.A." pārstāvji. Uzņēmēji informēja par savām problēmām speciālistu meklēšanā. RTU Profesionālās vidusskolas direktors Agris Ruperts pastāstīja, ka skola kopš 2005.gada jau īstenojusi septiņus Eiropas Savienības struktūrfondu projektus, šobrīd tiek apgūti vēl 13 projekti. LPA rektors Oskars Zīds savukārt aicināja vairāk sadarboties dažāda līmeņa izglītības iestādes pilsētā.