Kurzemes Vārds

19:56 Trešdiena, 3. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Kaktuss

Kurā skolā mīt skanīgākās balsis?

Līdz ar pavasara pirmajām vēsmām līdzi nāk arī smaids, prieks un vēlēšanās kaut ko darīt, piemēram, dziedāt. 27.aprīlī Liepājas 15.vidusskolā notiks starpskolu mūzikas festivāls "Jaunās zvaigznes ir atkal klāt". Festivāla dalībniekiem būs iespēja ne tikai sacensties un pierādīt savas muzikālās spējas, bet arī jauki pavadīt laiku sadraudzībā ar citu skolu mūziķiem. Jaunums šogad ir vērtēšana divās kategorijās – ar paša sacerēto kompozīciju un cita autora skaņdarba izpildījumu. Nav obligāti jāpiedalās abās kategorijās – mūziķis var izvēlēties sev piemērotāko vai arī abas. Pasākumā var piedalīties ikviens mūziku mīlošs un dziedāt gribošs Liepājas skolas audzēknis.

Plašāku informāciju par festivālu, tā nolikumu un vērtēšanas kritērijiem var iegūt Liepājas 15.vidusskolas mājaslapā 15vsk.sytes.net vai zvanot pa tālruni 29717980 (Evija Būmane – Skolēnu līdzpārvaldes prezidente), 26225156 (Anda Pujate – Skolēnu līdzpārvaldes viceprezidente) vai 28358663 (Laura Gulbe – Skolēnu līdzpārvaldes kultūras sektora vadītāja).


Astoņu valstu prezidenti uzklausa jauniešu viedokli

Trešdien Latvijas Jaunatnes padomes prezidente Eva Ikstena uzstājās Latvijas Valsts prezidenta kancelejas rīkotajās debatēs par Eiropas nākotni, skaidrojot Latvijas jauniešu vīziju par Eiropas Savienības (ES) attīstību astoņu Eiropas valstu prezidentiem. Savā runā, pārstāvot jauniešus Latvijā, Ikstena uzsvēra, ka jauniešu "Eiropas sapni" veido vienota konstitūcija, uz Eiropas vērtībām balstīta izglītība un spēcīga pilsoniskā sabiedrība.

LJP prezidentes uzstāšanās notika astoņu Eiropas prezidentu neformālās tikšanās laikā, kas norisinājās Rīgā no 10. līdz 11.aprīlim. Evas Ikstenas uzrunu noklausījās Latvijas, Vācijas, Itālijas, Ungārijas, Austrijas, Polijas, Portugāles un Somijas prezidenti.

Ikstena savā runā uzsvēra, ka jauniešiem ir savs viedoklis par ES tālāko attīstību, ko pierādījis marta beigās notikušais ES Jaunatnes sammits Romā. Šajā kontekstā ir ļoti būtiski, lai tiktu pieņemta regulējoša un vienojoša normatīvā bāze Eiropā par jaunatni. Savukārt Latvijā vēl joprojām aktuāla ir Jaunatnes likumprojekta apstiprināšana.

Pēc uzstāšanās Ikstenu apsveica gan Somijas, gan Itālijas prezidenti. Eva Ikstena atzina, ka starptautiskā mērogā šis nepārprotami ir viens no svarīgākajiem LJP sasniegumiem šajā gadā: "Ir būtiski uzturēt saikni starp jauniešiem un augsta ranga valstsvīriem, jo tas ļauj viņiem uzzināt jaunatnes domas. Savukārt mums tā ir iespēja pateikt, vai tas, ko politiķi dara, atbilst jaunatnes šodienas un rītdienas vajadzībām."


Gudrā vieglatlēte
Inita Gūtmane

Lielākoties skolēnam mīļš ir viens vai divi mācību priekšmeti, kurus apgūst ar prieku un kuros saņem labas atzīmes. Īpaši apdāvinātajiem, talantīgajiem bērniem padodas vairāki priekšmeti, un bieži vien, absolvējot mācību iestādi, viņiem grūti izlemt, ar ko saistīt turpmāko dzīvi, kādai jomai labāk pievērsties. Pie pēdējiem pieder Grobiņas ģimnāzijas 12.klases skolniece Ineta Niedola, kurai došanās uz dažādām olimpiādēm un sacensībām kļuvusi ja ne gluži par ikdienu, tad vismaz par diezgan ierastu nodarbi. Mājinieki un skolotāji savukārt pieraduši, ka vidusskolniece gandrīz ikreiz pārbrauc mājās ar diplomu, kas pasniegts par iegūto godalgoto vietu.

Viss sākās ar matemātiku

Jau no sākumsoklas Inetai patīk matemātika. Sapratis, ka rēķināšana padodas, meitēns par to izrādījis arvien lielāku interesi. Lai papildinātu skolā iegūtās zināšanas, Ineta izmanto Grobiņas ģimnāzijā rasto iespēju reizi mēnesī mācīties Latvijas Universitātes profesora Agņa Andžāna vadītās matemātikas nodarbībās. Ineta stāsta, ka laiks sestdienas nodarbībās aizsteidzas ļoti ātri, jo pasniedzējs sarežģītos olimpiādes līmeņa uzdevumus māk pasniegt interesanti, ar dzirkstelīti. Skolniece saka: viņa nenožēlo, ka brīvdienas tiek aizvadītas, risinot uzdevumus, jo, lai sasniegtu labus rezultātus un īstenotu savus mērķus, jāiegulda darbs, cītīgi jāmācās. Un par panākumiem grobiņniecei tiešām nav pamata žēloties. Viņa piedalījusies gan rajona, gan valsts mēroga matemātikas olimpiādēs. Rajona un Liepājas Pedagoģijas akadēmijas rīkotajās matemātikas sacensībās Ineta vienmēr ieguvusi godalgotas vietas. Taču valsts mēroga olimpiādēs ikreiz nedaudz pietrūcis, lai iekļūtu labāko trijniekā. Tā noticis arī pagājušonedēļ, kad pēc pasniedzēja Andžāna uzaicinājuma Ineta piedalījās valts matemātikas olimpiādē, kurā ar savām zināšanām mērojās labākie viņas vecuma matemātiķi.

Braukājot pa olimpiādēm, Ineta ieguvusi jaunus paziņas un pat labus draugus. Pērnā gada vasarā viņai bijusi iespēja piedalīties matemātikai veltītajā nometnē, kas notika Valmierā.

Ineta apsver, ka matemātiķes domāšanu, iespējams, pārmantojusi no mammas, kas arī skolā pastiprināti apguvusi matemātiku, bet varbūt pie vainas ir opītis. "Opītis ir ieguvis vairākas specialitātes un nepieciešamos eksāmenus nokārtojis īsākā laika posmā nekā citi," piebilst Ineta.

Rekordi un godalgotas vietas

10.klasē, ievērojis Inetas talantu, fizikas skolotājs Egils Jucēvičs skolniecei piedāvāja parādīt savas spējas fizikas olimpiādē. Vairākas reizes nedēļā skolotājs vakaros pasniedza papildu nodarbības. Darbs vainagojās ar panākumiem – pirmās vietas rajona fizikas olimpiādēs. "Man patīk, kā skolotājs Jucēvičs vada stundas, viņš nenolasa tikai teoriju, bet visu stāstīto saista ar ikdienas dzīvi, un tas labāk palīdz uztvert mācību vielu," paslavē Ineta. Viņa labus vārdus saka arī par atraktīvo ķīmijas skolotāju Jāni Kārkliņu, kuram piemīt talants skolēnos radīt interesi par savu mācību priekšmetu. Ineta ir piedalījusies ķīmijas olimpiādēs, bet tāpat kā angļu valodas olimpiādēs līdz šim vēl nav gūti tik labi panākumi kā matemātikā. Taču tas, ka nav godalgotu vietu, nenozīmē, ka dalība olimpiādēs un ieguldītais laiks un enerģija, tām gatavojoties, velti izšķiesti. Ineta uzsver, ka svešvalodu zināšanas mūsdienās ir ļoti vajadzīgas, tās lieti noder, gan sarunājoties ar ārzemniekiem, gan skatoties filmas angļu valodā.

Vēl Ineta piedalījusies latviešu valodas olimpiādēs, kā arī uzņēmusies klases vecākās pienākumus un iesaistās dažādās skolas aktivitātēs. Meitene pierādījusi, ka viņai padodas ne tikai eksaktās, bet arī humanitārās zinātnes. Ikvienā mācību priekšmetā viņa nopelna labas atzīmes. Jāpiebilst, ka Ineta ir vienīgā no 12.klases skolēniem, kura šā mācību gada pirmajā semestrī ieguva Zelta liecību, ko pasniedz skolēniem, kuriem kopējā vidējā atzīme nav zemāka par 8,5 ballēm.

Lai garīgais ar fizisko būtu līdzsvarā, Ineta nopietni pievērsusies sportam. "Sākās tas piektajā klasē, kad kopā ar draudzeni aizgājām uz vieglatlētikas nodarbībām, kuras vadīja Aivars Vērdiņš. Pamēģinājām, un mums iepatikās. Mani īpaši saistīja lodes grūšana un šķēpa mešana," sacīja Ineta. Jauniete piedalījusies daudzās vieglatlētikas sacensībās Latvijā un Lietuvā un pat uzstādījusi rekordus. 9.klasē viņai izdevies aizraidīt šķēpu 40 metrus un 64 centimetrus tālu – tas bija trešais labākais rezultāts Latvijas mēroga sacensībās. Bet lodi viņa aizgrūdusi 10 metrus un 28 centimetrus tālu – tas ir labākais skolas rekords. Republikas mēroga sacensībās lodes grūšanā un šķēpa mešanā jauniete daudzreiz tikusi sumināta kā uzvarētāja. "Sportošanas dēļ esmu ieguvusi lielāku izturību un pacietību," apgalvo Ineta. Viņa atzīst, ka, neiegūstot cerētos rezultātus, dažreiz gribējies atmest sportošanai ar roku. Taču tāds vājuma brīdis esot īss, pēc neilga laika jau atkal gribas sportot un pierādīt sev, ka spējīga sasniegt vēl labākus rezultātus. Lai gan Ineta sevi dienās neredz kā profesionālu sportisti, viņa lodes grūšanai un šķēpa mešanai nedomā māt ardievas, pat studējot augstskolā.

Papīru kaudzēs iegrimt negrib

Inetai daudz laika nākas pavadīt skolas solā, taču viņa neraizējas, ka nav daudz brīvdienu. Esošās cenšas izmantot pēc iespējas lietderīgāk. "Televizoru skatos reti, brīvajā laikā labāk dodos laukā, pastaigājos un satiekos ar draugiem, " stāsta Ineta. Lai vasarā lietderīgi izmantotu laiku, palīdzētu mammai un nedaudz piepelnītos, jauniete strādā uzņēmumā "Grobiņas ziedi", kur laista puķes, tās stāda un ravē. Vēl labprāt klausoties mūziku un ceļojot, piemēram, nesen viņa kopā ar draugiem bija Jelgavā, kur apskatīja ledus skulptūras, kuras uz grobiņnieci atstājušas grandiozu iespaidu.

"Ineta pēc rakstura ir ļoti atsaucīga, ar augstu atbildības izjūtu, labu izdomu, organizatores un lielām darba spējām. Viņa ļoti augstu vērtē klases godu, kā klases vecākā uzticētos pienākumus cenšas izpildīt pēc labākās sirdsapziņas," raksturoja matemātikas skolotāja un Inetas klases audzinātāja Anita Poriņa, uzsverot, ka Inetai izveidojušās ļoti labas attiecības ar klasesbiedriem, viņa izprot vienaudžu vēlmes un tās respektē. Tas labi atklājies, piemēram, kad svešvalodu projektā "Teātris kā angļu valodas apguves metode" notikušas teātra spēles. Ineta rakstījusi uzvedumam scenāriju un pati bijusi režisore.

Ineta smej, ka klasesbiedri mājasdarbus nelūdz izpildīt, bet viņa labprāt padalās ar savām zināšanām. Jo vadās pēc principa, ka, dodot otram, sev iegūst divkārt.

Runājot par nākotni, Ineta teica, ka iecerējusi studēt Rīgas Tehniskajā universitātē. Taču, ko konkrēti, vēl neesot izlēmusi. Bet noteikti zina, ka pēc studijām augstskolā atgriezīsies savā dzimtajā vietā un ka nevēlas savu nākotni saistīt ar darbu, kura dēļ visa diena būtu jāpavada vienīgi ar papīriem un sēžot pie datora. Inetai patīk radošas lietas un sadarbība ar cilvēkiem.