Kurzemes Vārds

09:55 Otrdiena, 26. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

No Pilsētas domes sēdes

Atliktā sēde norisinās raiti
Kristīne Pastore

Vakar Liepājas domes sēde sākās jau pulksten astoņos, jo ceturtdien to atlika sakarā ar to, ka deputāte Elita Kosaka izteica protestu par nepietiekamu dienu skaitu, lai iepazītos ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem. Sēdē pusotras stundas laikā raiti un bez starpgadījumiem izskatīja 66 jautājumus.

Pirmo un vienu no svarīgākajiem deputāti skatīja jautājumu par pašvaldības 2006.gada pārskatu. To iesniegs apstiprināšanai Valsts kontrolei, Valsts kasei un Finanšu ministrijā. 2006.gadā pašvaldības konsolidētā budžeta faktiskie ieņēmumi bijuši 37,2 miljoni latu plānoto 36,3 miljonu vietā. Tas ir par 900703 latiem vairāk nekā plānots. Salīdzinājumā ar 2005.gadu budžeta ieņēmumi palielinājušies par 28,6 procentiem jeb 8,3 miljoniem latu. Kopējā pamatbudžeta ieņēmumu prognoze izpildīta par 102,5 procentiem jeb par 758152 latiem vairāk nekā plānots. 2006.gadā apstiprinātais pamatbudžeta plāns tika vairākkārt grozīts gada laikā, palielinot pamatbudžeta ieņēmumus par 4,8 miljoniem latu.

Balsojot par Kuģinieku ielā 9 atrasto zeltlietu realizāciju, lai, kā lēmuši mājas īpašnieki, iegūto naudu (ne mazāku par 900 latiem) ieguldītu ēkas kanalizācijas uzlabošanā, domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš ierosināja uz nākamo domes sēdi uzaicināt šo zeltlietu atradēju, lai izteiktu viņam pateicību par godprātīgo rīcību, atradumu nododot policijā, nevis piesavinoties. Pārējie deputāti šo ierosinājumu atbalstīja.

Izskatot virkni jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu, deputāti lēma arī piešķirt 90 procentu atvieglojumu par ēkām un zemi SIA "Liepājas Olimpiskais centrs". Šādu iespēju pieļauj domes saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2007.gadā". Tāpat deputāti atbalstīja renovācijas projekta īstenošanu dzīvojamai mājai Ģenerāļa Baloža ielā 1. Tas izmaksās vienu miljonu piecdesmit tūkstošus latu, un atjaunotajā ēkā būs iekārtoti 80 vienistabu un divistabu dzīvokļi.

Deputāti apstiprināja sešu ēku vai zemes gabalu izsoles noteikumus. To skaitā ir arī bijušās Bērnu slimnīcas divas ēkas, kuras atrodas Liepu ielā 9 un kurās vēl atrodas Pestīšanas armijas mītne. Šī objekta izsoles sākuma cena ir 612 tūkstoši latu.

Sešos jautājumos deputāti nobalsoja par atteikumu nodot privatizācijai ēkas un zemes gabalus. Liepājnieks Aivars Sproģis bija izteicis vēlmi iegūt savā īpašumā nekustamo īpašumu Ē.Rimbenieka ielā 1, kur atrodas bērnudārzs "Gulbītis", Rinalds Ekšteins vēlējās privatizēt zemes gabalu K.Valdemāra ielā 34, taču nākotnē pašvaldība plāno apvienot šo zemes gabalu ar blakus esošo, lai celtu sporta zāli līdzās esošajām skolām. SIA "Reklāmas studija" bija iesniegusi ierosinājumu privatizēt zemes gabalu vai daļu no tā Muitas ielā 3, kur atrodas bērnudārzs "Gailītis" . SIA "Liepājas enerģija" bija izteikusi vēlmi savā īpašumā iegūt apbūvēto zemes gabalu Atmodas bulvārī 16, taču, tā kā tas atrodas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, privatizācijas ierosinājumu deputāti noraidīja. Zemes gabalus Lībiešu ielā 22 un 22a vēlējās privatizēt Gunta Rimkus, taču arī saņēma atteikumu, jo šie zemes gabali atrodas mežaparku un aizsargjoslu teritorijā un nepieciešami iedzīvotāju atpūtas pastaigām.

Deputāti arī piekrita atbrīvot kolēģi Aigaru Kesenfeldu no darba grupas vadītāja amata, kas nodarbojas ar publiskās apspriešanas rīkošanu azartspēļu organizēšanai. Drīzumā lems par jaunu darba grupas vadītāja izvēli.

Sēdei beidzoties un atgādinot par iepriekšējā dienā atcelto sēdi, G.Ansiņš, pamatojoties uz sēdes raito norisi, pajautāja deputātei E.Kosakai, kurš tieši ir bijis jautājums, ar kuru viņa divarpus dienu laikā pirms sēdes nav varējusi iepazīties. Kosaka paskaidroja, ka, pirmkārt, tas nav bijis fiziski iespējams, jo deputāti šos pienākumus veic savā brīvajā laikā. Otrkārt, ja likums paredz, ka ir jābūt iespējai ar lēmumu projektiem iepazīties trīs dienas pirms sēdes, tad raudzīšos, lai likums tiktu ievērots, atbildēja deputāte.

Imants Resnis iebilda, ka šoreiz kolēģe likumu izmantojusi savtīgi, jo pati uz atlikto sēdi nav ieradusies tāpēc, ka tobrīd bijusi tiesas sēdē. Kosaka gan iebilda, ka viņas spēkos nav diktēt, kad norīkot tiesas sēdes. Bet domes priekšsēdētājs Uldis Sesks piebilda, ka likums prasa deputātiem arī ierasties uz domes sēdēm. I.Resnis papildināja teikto, uzsverot, ka deputāte rīkojusies neētiski, uz ko viņa atbildēja, ka tikpat neētiska bijusi pārējo deputātu rīcība, bez viņas klātbūtnes nobalsojot par viņas iepriekš sacītā svītrošanu no domes sēdes protokola.

Vēlāk telefonsarunā ar "Kurzemes Vārdu" E.Kosaka iebilda pret avīzē formulēto izteicienu, ka sēdes atcelšana ir bijis viņas untums. "Ja tāda ir avīzes nostāja, tad nākamreiz mēs tiksimies citā vietā," sacīja deputāte.