Kurzemes Vārds

01:11 Ceturtdiena, 4. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaunumi

Izdots veselības aprūpes iestāžu katalogs

Tuvākā mēneša laikā ar "Latvijas pasta" starpniecību katra liepājnieka pastkastītē nonāks Liepājas veselības aprūpes iestāžu katalogs. To sagatavojusi un izdevusi Liepājas domes Sabiedrības veselības daļa. Šajā katalogā ir atrodama informācija par mūsu pilsētas veselības aprūpes iestādēm, par speciālistiem, kas tajās praktizē, izcenojumi, telefona numuri un cita informācija. Paredzēts, ka šādu katalogu izdos ik gadu, ņemot vērā tās izmaiņas, kas gada laikā notiks veselības aprūpē. Katalogs izdots 35 tūkstošos eksemplāru latviešu un krievu valodā. "Līdz jūnija vidum to vajadzētu saņemt katrai liepājnieku ģimenei, taču, ja katalogs nebūs atrodams pastkastītē arī vēl pēc mēneša, tad cilvēki droši var nākt pie mums uz domi, lai to saņemtu, jo mums ir to rezerve," sacīja Sabiedrības veselības daļas vadītāja Ineta Stadgale.


Pulcējas Latvijas onkologi

Mūspusē pulcējās ap 70 onkologu no visas Latvijas, jo notika Latvijas Onkologu asociācijas izbraukuma sēde. Mūsu mediķi par tās norises vietu bija izvēlējušies atpūtas kompleksu "Verbeļnieki". Dienas pirmajā pusē notika sarunas par divām tēmām. Par ādas vēzi, īpaši uzsverot saslimstību ar melanomu, kas kļūst aktuāla tieši gada siltajos mēnešos, kad cilvēki sauļojas, runāja imunoloģe Simona Doniņa no Rīgas. Otra sarunas tēma bija dzemdes kakla vēža agrīnā diagnostika un jaunumi, kas saistīti ar vakcīnu, lai sievietes nesaslimtu ar šo ļaundabīgo audzēju. Par to referēja mūsu Onkoloģijas klīnikas ginekoloģe Evita Lapšāne. Dienas otrajā pusē mediķi gan sportoja, gan izbaudīja atpūtas kompleksa piedāvātās relaksēšanās iespējas.


Paliec sveika, skola!
Daina Meistere

Vakar pilsētas skolās bija lielāka rosība nekā citkārt. Zēni, ģērbušies svinīgos uzvalkos, meitenes saposušās skaistas un gaisīgas, skolotāji – priecīgi un arī mazliet sērīgi. Bet tomēr kaut kas notika, kā parasti tam skolā ir jābūt – proti, skanēja zvans. Taču tas vairs nesauca uz stundām 9. un 12. klašu skolēnus. Jo tas bija tā sauktais pēdējais zvans.

Un, ja devīto klašu beidzējiem tas varbūt nebija tik saviļņojuši un skumji, tad vidusskolu abiturientiem bija jāsaprot, ka kāds skaists un ilgs laiks viņu dzīvē ir beidzies. Būs citi uztraukumi, būs cita vide, būs citas mācības un citi kursabiedri, bet skolas solā viņi vairs nesēdēs. Katrai mācību iestādei ir savas tradīcijas, kā padarīt šo brīdi svinīgu. Citviet tas izdodas aizkustinošāk, citas skolas audzēkņi mēģina emocionālo pacilātību un atvadu skumjas kliedēt ar jautriem priekšnesumiem. Bet visur skan pateicības vārdi pedagogiem un uzmundrinājumi tiem, kam priekšā eksāmeni.

Starp visiem citiem beidzējiem Liepājā ir tādi skolēni, kuri zināmā mērā atšķiras no pārējiem. Un tie ir sešdesmit pieci 1.ģimnāzijas zēni un meitenes, kuri mācības iesāka parastā vidusskolā, bet beidz cita statusa iestādi – ģimnāziju. Un jūtas lepni par to, kā arī atbildīgi, kā sevi parādīs centralizētajos eksāmenos, kā iestāsies augstskolā, lai prezentētu savu mācību iestādi no labākās puses. Arī skolotājiem tādas atvadas ir priecīgas un skumjas reizē. Kā teica 1.ģimnāzijas direktora vietniece Ilga Korsaka, lai mūsējiem dzīvē veicas!


Skolēni diskutē ar izglītības darbiniecēm
Daina Meistere

Izglītības pārvaldē notika Skolēnu domes pēdējā sanāksme – apaļais galds, lai diskutētu ar Izglītības pārvaldes darbiniekiem. Tajā piedalījās kā Skolēnu domes pārstāvji, tā arī līdzpārvalžu prezidenti. Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova zēnus un meitenes iepazīstināja ar pārvaldes darbību, bet jaunieši uzdeva darbiniecēm jautājumus, kā arī izteica ierosinājums. Skolēnus interesēja, kā uzlabot mācību procesa kvalitāti, kā veicināt skolas un ģimeņu sadarbību, arī jaunās mācību programmas un, protams, tas, kur mūsu pilsētā brīvo laiku var pavadīt tieši skolas vecuma zēni un meitenes. Skolēni izteica gandarījumu par šāda veida tikšanos un ierosināja, ka derētu satikties biežāk – apmēram reizi semestrī, lai pārrunātu dažādus jautājumus, izteiktu savus ierosinājumus un uzklausītu izglītības vadītāju domas.


Kādēļ jātulko pase

Ir pietiekami daudz piemēru tam, ka uz Krieviju aizbraukušajiem rodas dažādas problēmas, kad tur jākārto kādas juridiskas lietas, piemēram, jāpārņem īpašums vai iekļūts avārijā uz ceļa. Šādos gadījumos amatpersonas neatzīst mūsu pases un prasa to oficiālu tulkojumu. Bet tur to izdarīt nav vienkārši. Tāpēc šādu pakalpojumu tagad, vasaras atvaļinājumu karstākajā laikā, piedāvā Liepājas Krievu kopiena. Sabiedriskā organizācija ir tiesīga minētos tulkojumus apstiprināt, bet notāru kantori ar to nenodarbojas. Jaunais pakalpojums ieviests, atsaucoties daudzu kopienas locekļu lūgumam. Kopiena veic arī citus jebkuras sarežģītības tulkojumus ar notāra apstiprinājumu. Par pakalpojumu tiek ņemta atbilstoša maksa, kopienas biedriem ir atlaide. Vienīgi jāiegaumē, ka kopiena atrodas F.Brīvzemnieka ielā 56.


"Mēs – veselīga ģimene"

Trešdien Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļā notika aplikāciju sarīkojums bērniem un vecākiem "Mēs – veselīga ģimene". Tā laikā bērni kopīgi ar vecākiem veidoja darbiņus – aplikācijas, izmantojot gan dabas veltes, gan papīru, gan dzijas, gan kancelejas piederumus. Piedalījās 19 bērni un 11 vecāki. Sarīkojuma nobeigumā bērnus apbalvoja ar pateicības rakstiem un mīkstajām rotaļlietām. Savukārt vecākiem Ģimenes atbalsta daļas darbinieki izdalīja informatīvus bukletus, kas informē par bērnu un vecāku pozitīvu un atbalstošu attiecību veidošanu, bērnu aprūpi un audzināšanu, kā arī par veselīgu un attīstību veicinošu uzturu. Bērniem un vecākiem domātā aplikāciju sarīkojuma "Mēs – veselīga ģimene" turpinājums būs 23.maijā pulksten 15 E.Veidenbauma ielā 3, Sociālā dienesta mācību klasē, 3.stāvā. Sarīkojums notiek Veselības nedēļas laikā.


48. arodvidusskolu vēlas pārveidot par koledžu

Liepājas domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde tikusies ar 48.arodvidusskolas vadītājiem, lai pārrunātu koledžas izveides iespējas tuvākajā nākotnē. Tūrisma attīstība pilsētā izvirzījusi jaunas prasības ēdināšanas un viesnīcu servisa speciālistu sagatavošanā, arvien vairāk nepieciešami vidējā līmeņa vadītāji tūrisma, ēdināšanas servisa un šūšanas nozarēs. Pilsētas prasība ir veidot daudzpakāpju izglītības sistēmu, lai katra nākamā līmeņa izglītību varētu iegūt tepat uz vietas Liepājā. Arodvidusskolas vadītāji, izanalizējot savus resursus un līdzšinējos sasniegumus, pauda gatavību nodrošināt pilsētai un rajonam tik nepieciešamo koledžas līmeņa izglītību tūrisma, ēdināšanas

servisa un šūšanas nozarēs, saglabājot arī profesionālo vidusskolu ar vairāk nekā desmit specialitātēm un mūžizglītības iespējām. Skolai izveidojusies laba sadarbība prakšu vietu organizēšanā ar pilsētas uzņēmējiem. Skolas vadītāji bija sagatavojusi pārskatu par nepieciešamajiem resursiem koledžas izveidei. S.Golde savukārt vienojās ar skolas vadītājiem, ka nedēļas laikā taps konkrēts rīcības plāns koledžas izveides sagatavošanai. Uzsākts darbs arī jauno studiju programmas standartu izveidē. Līdz 4.jūnijam skolas vadītājiem jāiesniedz Izglītības ministrijai priekšlikums par skolas nosaukuma maiņu.


Zemei būs saimnieki

Privatizācijas aģentūra paziņojusi savus lēmumus par vēl trijiem objektiem Liepājā. Privatizācijai tiek nodoti apbūvēti zemes gabali, kas pieder valstij. To skaitā ir novārtā atstātā 2080 kvadrātmetru lielā teritorija Laivinieku ielā 4, uz kuru pirmpirkuma tiesības pieder Kārlim Kavacam. Otrs gruntsgabals atrodas Grīņu ielā 5, uz to pretendē akciju sabiedrība "Latvijas gāze". Trešais objekts 3260 kvadrātmetru platībā ir Grīzupes ielā 15a, kur atrodas telefoncentrāle, kuras pirmpirkuma tiesības pieder uzņēmumam "Lattelecom".


Mazā zinātniskā konference

Ezerkrasta sākumskolā notika mazā zinātniskā konference, kurā savus individuālos projekta darbus prezentēja 4.klases audzēkņi. Skolēnu projektā paveikto varēja aplūkot izstādē. Tā kā temati skāra dabas aizsardzību, dzīvniekus, veselīgu dzīvesveidu, par bērnu veikumu interesējās Gunta Zaldeniece no Pilsētas domes Vides nodaļas un Ludmila Karule no Pedagoģijas akadēmijas. 4.klašu skolēnu stāstījumā noklausījās 3.klašu audzēkņi, lai smeltos pieredzi, jo nākamajā gadā arī viņi rakstīs projekta darbus par sevi interesējošu tematu.


Mācību trauksme vakarskolā

Vakara un maiņu vidusskolā notika mācības, kurās skolotāji un skolēni pārbaudīja savas prasmes un zināšanas ugunsdrošības jautājumos. Pēc mācību trauksmes visiem bija jāevakuējas, un Liepājas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvji vērtēja, cik ātri tas izdarīts, bet pēc tam bija praktiskās nodarbības, kurās speciālisti mācīja, kā rīkoties ar ugunsdzēšamajiem aparātiem.


Ansamblis "Gaismiņa" dzied Rīgā un Polijā

Mākslinieciskās jaunrades centra "Vaduguns" vokālā ansambļa "Gaismiņa" (vadītāja Dzintra Orba) jaunākās grupas dalībnieki vienīgie no Liepājas uzstājās Valsts jaunatnes iniciatīvu centra rīkotā konkursa "Balsis" laureātu koncertā Rīgā. Bet vecākās grupas dziedātāji ir saņēmuši uzaicinājumu piedalīties starptautiskajā sakrālās mūzikas festivālā "Salve regina", kas notiks Polijā. Tur liepājnieki dziedās garīgās mūzikas programmu, kurā ir arī divas Liepājas komponista Andra Kontauta dziesmas.


Aptaujās iedzīvotājus par veselības aprūpi

Liepājas domes Sabiedrības veselības daļa sākusi veikt pilsētas iedzīvotāju aptauju par ģimenes veselības aprūpi Liepājā. Aptaujas anketas iedzīvotājiem medicīnas iestādēs un citās iedzīvotāju pulcēšanās vietās izplatīs Jaunatnes centra un Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Studentu padomes aktīvisti. Aptauju koordinē Sabiedrības veselības daļas praktikants, Stradiņa universitātes students Edgars Deksnis. Līdzīga aptauja notika 2004.gadā, un šī gada darbs dos iespēju Sabiedrības veselības daļai salīdzināt abu aptauju rezultātus, lai vērtētu, kā izmainījusies iedzīvotāju attieksme pret ģimenes ārstiem un citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Iepriekšējā aptauja parādīja, ka veselības aprūpes jomā ir daudz trūkumu - liela daļa cilvēku pie ģimenes ārsta vēršas tikai akūtu un hronisku saslimšanu gadījumā, bet līdzekļu trūkuma un garo rindu dēļ to dara lielākoties vienu reizi gadā. Iedzīvotāji bija izteikuši konkrētus priekšlikumus un vēlmes ģimenes ārstu darba uzlabošanai. Ar iegūtajiem rezultātiem aptaujas veicēji iepazīstināja arī ģimenes ārstus. Šī gada aptaujas rezultātus apkopos jūnija sākumā un ar tiem iepazīstinās gan domes Veselības aprūpes komisiju, gan ģimenes ārstus.