Kurzemes Vārds

02:19 Ceturtdiena, 4. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Vēstis

Bezpajumtnieki mums līdzās
Līvija Leine

Vakar pie Latviešu biedrības nama garāmgājēju uzmanību pievērsa kupls pulks jauniešu koši dzeltenos kreklos ar uzrakstu "Palīdzības māja". Tie – brīvprātīgie no Jaunatnes centra, 6.vidusskolas, Sarkanā Krusta Liepājas nodaļas, kuri atsaucās biedrības "Vienība" aicinājumam un iesaistījās akcijā "Bezpajumtnieki mums līdzās".

Pasākuma mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību bezpajumtnieku problēmām. Tāpēc arī interesentiem jaunieši piedāvāja gan mazas zīmītes ar Palīdzības mājas adresi, gan bukletu, kas izveidots par biedrību "Vienība". Tajā stāstīts par šās biedrības nozīmīgo projektu – bezpajumtnieku un ilgstošo bezdarbnieku dienas centru Palīdzības māja, kas atrodas Karostā, Lazaretes ielā 7, par darbu, ko veic šī biedrība, veidiem, kā sabiedrība, jebkurš liepājnieks var palīdzēt bezpajumtniekiem un bezdarbniekiem.

Biedrības "Vienība" projektu vadītāja Aiga Jaunskalže uzsvēra, ka buklets izveidots ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta atbalstu saistībā ar Lauku NVO atbalsta programmu. Tā mērķis ir uzrunāt cilvēkus un aicināt viņus palīdzēt nelaimē nonākušajiem. To var darīt, gan ziedojot naudu, gan pārtiku, gan piedāvājot darbu, gan piesakoties par brīvprātīgo darbu veicējiem. Palīdzības mājā vajadzīgi latviešu valodas skolotāji, lektori, teologi, anonīmie alkoholiķi ar dzīves pieredzi, dažādu darbu veicēji, kas gatavi ziedot savu laiku un darbu, lai palīdzētu cilvēkiem atgriezties normālā dzīvē.

Akcijas laikā tika prezentēta arī biedrības "Vienība" izdevuma "Ielas Avīze" pirmais numurs. Arī tajā stāstīts par Palīdzības māju, tās cilvēkiem, gan tiem, kuri palīdzību sniedz, gan tiem, kuriem tā vajadzīga. Palīdzības māju kopš tās atvēršanas 2001.gada 13.augustā vada sociālā darbiniece Ināra Roze. Par iespējamo palīdzību bezpajumtniekiem un bezdarbniekiem ar viņu var sazināties pa tālruni 29815526.

Starp akcijas dalībniekiem bija arī vairāki bezpajumtnieki, kuri ikdienā apmeklē Palīdzības māju. Arī viņi garāmgājējiem piedāvāja bukletus un avīzi. Lai akcija vairāk piesaistītu liepājnieku interesi, muzicēja "Austras bērni" no skolēnu interešu centra "Vaduguns". Aktīvu akcijas atbalstītāju vidū bija arī namu pārvaldes "Karosta" pārvaldniece Gaida Korņilko, Liepājas NVO centra koordinatore Lāsma Vaiče un citi. Visi tika cienāti ar rupjmaizi.


Top Evalda Rimbenieka piemineklis
Līvija Leine

Liepājas pilsētas galvas Evalda Rimbenieka fonda valdes kārtējā sēdē tika risinātas runas par to, kas vēl darāms, lai līdz dižā liepājnieka 120.dzimšanas dienai, kas būs jau nākamgad 10.aprīlī, pabeigtu veidot memoriālu viņa piemiņai.

Tas atradīsies K.Ūliha un E.Rimbenieka ielas stūrī. Mākslinieks Uldis Kurzemnieks sēdes dalībniekiem demonstrēja topošā memoriāla maketu. Daļa no tā – arka – simboliska nesoša konstrukcija, kas pēc mākslinieka ieceres simbolizē Evalda Rimbenieka – pilsētas galvas lomu, kurš bija šās pilsētas balsts un kopā turētājs, būs gatava jau vasaras beigās. Tā būs veidota no balta betona. Centrālā daļa – bronzā atlietais skulpturālais cilnis – būs redzams tikai nākamajā pavasarī. Tajā būs attēlots kristietības motīvs, jo Evalds Rimbenieks bija arī baptistu mācītājs. Memoriāla tehnisko projektu izstrādā Raimonds Gabaliņš un Santa Reinharde. Memoriālais ansamblis iecerēts ap pusotru metru augsts.

Sēdes gaitā muzeja nodaļas "Liepāja okupāciju režīmos" vadītāja Aina Burija klātesošajiem atklāja daudzus līdz šim neiepazītus Evalda Rimbenieka dzīves faktus gan Liepājas laikā, gan Vjatkas koncentrācijas nometnē Krievijā, kur viņš tika nobendēts. Pats galvenais tagad, norādīja fonda valdes priekšsēdētājs Juris Āboliņš, ir piesaistīt līdzekļus, lai visas ieceres varētu īstenot. Uzņēmumu vadītāji, īpašnieki, ārzemju latvieši, citu valstu pilsoņi tiek aicināti ziedot, naudu ieskaitot "Hansabankā": kods HABALV22, konts LV84HABA0551006541834.