Kurzemes Vārds

12:48 Ceturtdiena, 9. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Skaidrojums

Jaunie tarifi mudina domāt par energoresursu taupīšanu

Līga Ratniece-Kadeģe,
SIA "Liepājas enerģija" sabiedrisko attiecību speciāliste

Saņemot jaunos rēķinus no namu apsaimniekotājiem, liela daļa iedzīvotāju bija nepatīkami pārsteigta par karstā ūdens izmaksām pagājušajā mēnesī. Protams, pamatots ir jautājums: ja palielināta maksa par karsto ūdeni, tad kā būs ar apkuri? Tāpat apstiprinātā mainīgā cena mulsina daudzus prātus. Siltumražošanas uzņēmums aicina patērētājus līdz jaunajai apkures sezonai parūpēties par siltumenerģijas taupīšanas pasākumiem - siltummezglu ierīkošanu, iekšējo siltumtīklu sakārtošanu, ēkas siltināšanu u.c., lai par siltumenerģiju būtu jāmaksā mazāk.

Liepājas Sabiedrisko pakalpojumu regulators ir apstiprinājis SIA "Liepājas enerģija" iesniegto tarifu projektu, kas nosaka, kā mainīsies siltumenerģijas tarifs, ja mainīsies gāzes cena. Kopumā noteikti 11 siltumenerģijas tarifi atkarībā no gāzes cenas izmaiņām, kas saistītas ar mazuta kotācijas cenu pasaules biržās. Mainoties mazuta cenai, mainās gāzes cena un likumsakarīgi - arī siltumenerģijas cena. Katru mēnesi, tiklīdz tiks saņemts apstiprinātais gāzes tarifs, būs skaidra arī siltumenerģijas cena. Iedzīvotāji nekavējoties tiek informēti par siltumenerģijas cenām kārtējā mēnesī, publicējot to laikrakstā "Kurzemes Vārds" līdz katra mēneša 10.datumam. Vidēji siltumenerģijas cena palielināsies par 25 procentiem.

Apstiprinot jauno gāzes cenu, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija noteica, ka gāzes cena ir piesaistīta naftas produkta - mazuta - cenai, kura mainās visai bieži (naftas produktu cenu svārstības vislabāk raksturo degvielas cenas svārstības). Turpmāk arī siltumenerģijas cena būs mainīga, atkarībā no gāzes cenas.

Kā norādīja SIA "Liepājas enerģija" valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs, mainīgais siltumenerģijas tarifs dod iespēju maksāt par gāzi kā kurināmo tik, cik tā maksā, un nav nepieciešams katru reizi, kad notiek svārstības pasaules energoresursu tirgū, Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā apstiprināt jaunu tarifu, kas ir sarežģīta un ilgstoša procedūra. Siltumražotājs arī uzsver, ka tieši kurināmā, t.i., gāzes cena veido aptuveni 80 procentu no siltumenerģijas pašizmaksas.

Liepājas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora priekšsēdētājs Artis Rimma atzina, ka mainīgais tarifs ļauj patērētājiem nepārmaksāt un siltumražotājam neciest zaudējumus. Siltumenerģijas cenas pieaugums ir saistīts ar jauno, mainīgo dabasgāzes tarifu, kas stājās spēkā 2007.gada 1.maijā. Artis Rimma uzsvēra, ka tā ir pasaules pieredze, ka gāzes cena ir piesaistīta mazuta cenai. Turklāt Krievijas uzņēmums "Gazprom" kā gāzes piegādātājs Latvijai ir piemērojis kārtību, kas ir spēkā arī citām Eiropas valstīm. Mēnesi ilgušajā tarifa sabiedriskajā apspriešanā Liepājā nepiedalījās neviens iedzīvotājs.

Jau pagājušajā apkures sezonā ar mainīgo siltumenerģijas tarifu strādāja vairāki siltumražošanas uzņēmumi, t.s. "Grobiņas siltums", kura siltumenerģijas tarifi mainījās apkures sezonas laikā līdz ar mazuta cenas un attiecīgi arī gāzes cenas izmaiņām. Anatolijs Suškovs sacīja, ka siltumenerģijas tarifu vistiešāk ietekmē gāzes cena (2007.gada 1.maijā stājās spēkā jaunais dabasgāzes tarifs - pieaugums vidēji 45 procenti), diemžēl tas neesot pēdējais gāzes cenas pieaugums. Skaidrs, ka ne gāze kā kurināmais, ne siltumenerģija lētāki nekļūs.

SIA "Liepājas enerģija" aicina iedzīvotājus aktīvāk rūpēties par namu siltināšanu un energoresursu taupīšanu, kas ir vienīgais veids, kā samazināt siltumenerģijas patēriņu. Kā rāda aprēķini, vairumā namu gadā tiek patērēti aptuveni 300 kW uz vienu kvadrātmetru dzīvojamās platības. Veicot minimālus uzlabojumus, iekšējos siltumtīklos patērēto siltumenerģijas daudzumu var samazināt līdz 250 kW/m2 gadā, taču Liepājā ir nami, kas ir nosiltināti, iekšējā siltumapgādes sistēma sakārtota, un tiek patērēti tikai 150 kW/m2 gadā.

"Liepājas enerģija jau otro gadu rūpējas par nerentablo infrastruktūras objektu modernizāciju, kas ļaus samazināt zudumus un siltumenerģijas pašizmaksu. Šogad vien plānots investēt modernizācijā 2,55 miljonus latu.